Chci konzultaci

Jak ve školce rozvíjet
sluchové vnímání

Sluchové vnímání je důležitým dílkem do skládačky školního úspěchu. Má totiž zásadní vliv na nácvik čtení a psaní. Jak můžete podpořit jeho správný rozvoj už ve školce?

Aby se děti ve škole netrápily, potřebují zachytit, pochopit a zapamatovat si informace, které slyší od učitelů. Aby zvládly psaní a čtení, musejí chápat hláskovou strukturu slov. Všechny tyto úkony mají společného jmenovatele – sluchové vnímání.

Rozvoj sluchového vnímání, zejména pak fonematického uvědomování, pomáhá předcházet vzniku dyslexie a dalších specifických poruch učení.

dívka s chlapcem hrají tichou poštu

 

Jak konkrétně můžete s dětmi ve školce jednotlivé oblasti sluchového vnímání trénovat?

 

Naslouchání

Většina dětí slyší dobře. Umí ale pozorně a soustředěně naslouchat?
Zkuste s dětmi:

 • rozlišovat příjemné a nepříjemné zvuky,
 • rozeznávat zvuky (např. zvířata, doprava, hudební nástroje),
 • poznávat kamarády podle hlasu,
 • poznávat známé dětské písničky podle melodie,
 • poslouchat řadu slabik a poskočit, když se ozve předem určená slabika,
 • poslouchat různá slovní spojení a zabouchat, když se jedná o nesmysl (např. kočka kváká),
 • poslouchat pohádku a tlesknout, když se ozve dohodnuté slovo,
 • hrát poslechové hry jako „kukačko, zakukej“, „tichá pošta“,
  „všechno lítá, co má peří“, „na papouška“, „na ozvěnu“ apod.,
 • vyslechnout si pohádku a převyprávět ji.

 


Tipy, jak ve školce procvičovat všímavost a soustředění,
najdete v rozhovoru Jak na klidnější třídu díky mindfulness.


 

Sluchová paměť

Zahrajte si slovní hru Balím si batoh. První hráč řekne třeba: „Balím si batoh a dám do něj plavky.“ Druhý větu zopakuje a přidá vlastní slovo: „Balím si batoh a dám do něj plavky a ručník.“ Takto se pokračuje, dokud se někdo ve výčtu věcí nesplete.

Bláznivější variantou je slovní hra Hej Johny. Nehraje se na slova, ale na zvuky (tleskání, luskání, mlaskání, pískání, hučení, zvuky zvířat, zvuky strojů apod.). První hráč řekne: „Hej Johny“ a doplní zvuk. Ostatní větu opakují a přidávají vlastní zvuky.
 


Sluchové rozlišení

Stačí vyměnit, přidat nebo vypustit jednu hlásku a máme tu nové slovo. Vyzkoušejte, zda děti vnímají změnu délky samohlásky, znělé a neznělé hlásky anebo tvrdé a měkké slabiky.

Zahrajte si na mimozemšťana, který se učí česky. Připravte jednoduché obrázky a požádejte děti, ať pečlivě vyslovují, co na nich je. Mimozemšťan slova většinou chybně opakuje (např. mrak-drak, lak-lák, koza-kosa, buben-duben, stůl-sůl). Děti poslouchají a určují, jestli se slova shodují nebo liší.
 


Vnímání rytmu a délky

Při rytmických cvičeních si děti tříbí sluchové rozlišování. Můžete společně:

 • rytmicky deklamovat říkadla, rozpočítadla a popěvky,
 • hrát na tělo nebo využít bicí nástroje z Orffova instrumentáře,
 • hrát hudebně pohybové hry nebo tančit na známé lidové písničky.

   


  Konkrétní aktivity na rozvoj rytmického cítění najdete v článku
  Jak vnést do školky více hudby.


   

  Sluchová analýza a syntéza

  Zeptejte se dětí, které slovo je delší: had, nebo žížala? Mladší děti často odpoví, že had. Drží se totiž významu slova a logicky vyberou zvíře s delším tělem. Strukturu slov si začnou uvědomovat až později. Před nástupem do školy už obvykle svedou vytleskat slabiky ve slově, spočítat je a určit první, případně poslední hlásku slova.

  TIP: Pokud chcete fonematické uvědomování rozvíjet systematicky, vyzkoušejte Elkoninovu metodu. Staví na principu, že podstatu čtení lze pochopit na základě poznávání hláskové struktury mluvené řeči.

   
   
  Sluchovou analýzu a syntézu můžete s dětmi procvičovat na pracovních listech, nebo to pojmout trochu zábavněji:

  • slabikovat jako robot nebo při indiánském bubnování,
  • hledat a dotknout se věcí, které např. začínají na určitou hlásku,
  • hrát na závoru, která pustí dál jen toho, kdo např. řekne slovo s určitým počtem slabik,
  • hrát (zpočátku obrázkový) slovní fotbal.

   
  Sluchové vnímání je jako kouzelný klíč, který dětem otevírá dveře ke čtení a psaní. Když jej budete pravidelně trénovat, můžete zásadně ovlivnit jejich budoucí školní úspěch.
   
   

  9. 7. 2024 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

Twigsee v souladu s novelou
Twigsee v souladu s novelou

02. 01. 2023 | Lujza Olsen

Možná jste již zachytili informaci o připravované novele vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. Jak, a kdy se vás to začne týkat a jak vám s tím pomůže Twigsee? Detail článku »

<strong>Obce budou muset zajistit<br/>dostatek míst ve školkách</strong>
Obce budou muset zajistit
dostatek míst ve školkách

21. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Místní samosprávy mají povinnost zajistit péči o předškolní děti, aby rodiče mohli do práce, říká ministr Jurečka. Pokud to nezvládnou, mohou dostat méně peněz. Detail článku »

Povinné předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání

08. 07. 2022 | Lucie Hromádková

Povinné předškolní vzdělávání je v České republice zavedeno od školního roku 2017/2018. Je povinné pro děti od školního roku, který začíná, když mají 5 let, až do zahájení povinné školní docházky. Jakým způsobem může dítě povinné předškolní vzdělávání plnit? Může chodit dál do své školky, nebo zůstat doma dle svých potřeb? Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví. Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *