Vyzkoušet
Docházka

Docházka

Evidence docházky přímo z telefonu je pro školky naprosto stěžejní z hlediska úspory času. Paní učitelky tak mohou jedním kliknutím v aplikaci zapsat dítě, které do školky dorazilo. Pokud je ve třídě učitelů víc, všichni hned vidí, že je již dítě zaevidováno. Nedochází k žádnému duplikování informací a všichni učitelé mají přehled o počtu přítomných i omluvených dětí. Docházku lze editovat také v administrativním rozhraní z počítače, kde současně slouží jako podklad pro automatický výpočet školkovného a stravného.

Výhody pro školku:

 • Evidence docházky dětí jedním kliknutím v mobilním telefonu.
 • Přehled o aktuálních počtech přítomných a omluvených dětí.
 • Podklad pro automatický výpočet školkovného a stravného.
 • Jednoduchý export do výkaznictví a do měsíčního přehledu.
Omluvenky

Omluvenky

Omlouvání dětí je v aplikaci záležitostí na pár kliknutí. Rodič přímo z telefonu odešle omluvenku a okamžitě se mu objeví i potvrzení o jejím zaevidování. Školka nemusí nikam ručně omluvenky zapisovat jako při nahlašování pomocí SMS nebo přes telefon. Omluvenka se sama propíše do docházky a všude tam, kde je potřeba. Současně díky tomu školka snadno a rychle objedná přesné počty obědů a dětem se automaticky přepočítá cena stravy ve vyúčtování.

Výhody pro školku:

 • Učitel přehledně vidí, kolik žáků bude dnes ve třídě, na výletě či kroužku.
 • Na základě omluvenek aplikace předem vypočítá počet dětí pro daný den, což slouží jako podklad pro objednávání obědů, ale i pro výpočet stravného (tzv. Pozdní omluvenka).
 • Evidence povinných omluvenek předškoláků.
 • Snadný export do výkaznictví.

Výhody pro rodiče:

 • Vytvoření a odeslání omluvenky přímo z aplikace na pár kliknutí.
 • Automatické zaevidování omluvenky ze strany školky.
 • Přehled o všech absencích na jednom místě.
GDPR

GDPR

Ochrana a zabezpečení dat je v rámci aplikace Twigsee a celého systému prioritou. Vše funguje plně v souladu s GDPR. Žádná data, včetně fotografií, nejsou ukládána do telefonu, na kterém je aplikace instalována, ani do počítače. Úložištěm dat jsou vysoce zabezpečené cloudové servery a do aplikace se nedostane nikdo bez specifických přihlašovacích údajů. Rodiče současně udělují školce souhlas s GDPR prostřednictvím formuláře. Pokud si ale rodiče nepřejí, aby bylo jejich dítě ve školce například foceno, tuto skutečnost uvedou ve formuláři. U profilu dítěte je v aplikaci jasně viditelné, zda rodiče GDPR potvrdili nebo ne.

 • Všechna data, včetně fotografií, jsou považována za vysoce důvěrná a chráněná v úrovni zabezpečení zdravotní a podobné privátní dokumentace.
 • Vysoce zabezpečené servery a databáze pro zálohování dat.
 • Aplikace je plně v souladu s GDPR (včetně implementovaných alertů pro děti bez potvrzení GDPR).
 • Aplikace splňuje podmínky nejvyššího zabezpečení platforem Google Play a AppStore.
Zápis do školky

Zápis do školky

Díky online přijímacímu řízení odpadají rodičům i školce starosti s náročným papírováním. Rodiče vyplní potřebné údaje online pomocí odkazu, který jim školka odešle emailem. Následně se vygenerují dokumenty ve verzi pro tisk (evidenční listy apod.), na které na schůzce s rodiči stačí pouze přidat podpis. Vše je připraveno dle platné legislativy i stanov GDPR.

Výhody pro školku:

 • Rodiče se přihlašují online přes webový formulář.
 • Školka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte jedním kliknutím (rodič je automaticky informován e-mailem o průběhu přijímacího řízení).
 • Potřebné dokumenty se školce vygenerují na základě online informací od rodiče.
 • Veškeré informace se automaticky propisují do matriky.
 • Vše je v souladu s platnou legislativou a předpisy MŠMT.

Výhody pro rodiče:

 • Rodič přihlášku vyplňuje online.
 • Díky online formuláři je veškerá administrativa vyřízena během pár minut, v souladu s platnou legislativou a GDPR.
 • Po odeslání přihlášky má rodič okamžitě k dispozici ke stažení formulář Potvrzení od lékaře s hlavičkou školky.
Celková matrika dítěte

Celková matrika dítěte

Údaje vyplněné rodiči při přijímacím řízení pomocí online formuláře se po přijetí rovnou ukládají do matriky dítěte. Školka v ní najde automaticky vygenerované veškeré potřebné dokumenty, může evidovat dodatečné informace nebo osobní poznámky k dětem. Nejpotřebnější z těchto údajů mají pak paní učitelky dostupné na jedno kliknutí přímo v mobilní aplikaci. Jedná se například o údaje týkající se alergií, zdravotních omezení nebo informace ohledně vyzvedávání. Paní učitelky nemusí složitě ověřovat informace v příslušných šanonech, ale stačí jim rozkliknout informační kartu dítěte přímo v aplikaci Twigsee.

Výhody pro školku:

 • Digitalizace matriky dětí - všechny údaje na jednom místě.
 • Automatická tvorba Evidenčního listu a dalších dokumentů.
 • Evidence programů, plateb, osobních poznámek atd.
 • Lze nastavovat filtry či dělat exporty podle potřeb školky.

Výhody pro rodiče:

 • Rodič vše vyplňuje pomocí online formuláře.
 • Učitel nalezne všechny relevantní informace o dítěti (kontakty na zákonné zástupce, zmocněnce k vyzvedávání, alergie, léky, diety atd.) přehledně na jednom místě.
 • Rodiče mohou údaje dle potřeby aktualizovat.
Komunikace

Komunikace

Twigsee představuje jednotný komunikační kanál mezi školkou a rodiči, ale také možnost interní komunikace v rámci školky. Učitelé i vedení školky tak mohou snadno a cíleně informovat rodiče o všem potřebném. Předností této funkce je, že každý uživatel vidí jen to, co se ho týká. Například rodiče vidí jen informace týkající se jejich dítěte a třídy, do které chodí. Školka může v různých situacích snadno získat zpětnou vazbu od rodičů prostřednictvím anket přímo v aplikaci Twigsee.

Výhody pro školku:

 • Učitel zasílá zprávy / fotky / novinky a praktické informace rodičům nebo vedení školky.
 • Možnost napsat rodičům jednoho dítěte / více dětí / celé třídy na jeden klik.
 • Učitel může vytvořit anketu - vyhodnocení zpětné vazby rodičů během vteřiny (pro přihlašování na kroužky, výlety, plánované docházky atp.).

Výhody pro rodiče:

 • Kompletní přehled a informace o dění ve školce v mobilní aplikaci.
 • Vidí pouze příspěvky, fotky, zprávy a informace týkající se jeho dětí a jejich tříd.
 • Přehled o organizačních detailech, studijních plánech a důležitých milnících.
 • Historie komunikace na jednom místě.
Fotografie z denních aktivit

Fotografie z denních aktivit

Zásadní předností této funkce je její podstatný lidský přesah. Fotografie spokojeného dítěte, které si hraje, je něčím zaujaté nebo nadšené, znamená pro rodiče mnoho. Rozhodně taková fotodokumentace každého rodiče během pracovních povinností příjemně povzbudí. Díky takto detailním informacím mohou snadno s dítětem navázat na aktivitu ze školky nebo na probírané téma. Zároveň, takto pozitivně naladěni, mají rodiče lepší vztahy s učiteli a mnohem raději své nadšení sdílí. To je pro školku velmi důležitou a potřebnou zpětnou vazbou. Vše tak lépe funguje i na elementární mezilidské úrovni.

Výhody pro školku:

 • Efektivní a rychlé sdílení fotek rodičům přímo v mobilní aplikaci.
 • Díky fotografiím má školka od rodičů pozitivní zpětnou vazbu.

Výhody pro rodiče:

 • Fotografie rodiče vidí okamžitě a v reálném čase.
 • Rodič může navázat na školní aktivitu a rozvíjet a prohlubovat nově nabité znalosti dítěte.
 • Kompletní historie fotografií ze školky v aplikaci.
Online nástěnka

Online nástěnka

Nástěnka v rámci aplikace znamená především maximální přehlednost a dostupnost informací. Každý uživatel aplikace má, kdykoli potřebuje, přehled o dění, které se ho týká. Rodiče mají na jednom místě dostupné veškeré informace o svém dítěti a jeho třídě. Učitelé mají přehled o dění ve svých třídách a ředitelé o kompletním dění ve všech třídách své školky nebo školek. Rodiče jsou navíc na každou nově zveřejněnou informaci upozorněni.

Výhody pro školku:

 • Důležité i běžné provozní informace se okamžitě dostanou ke všem rodičům najednou.
 • Školka vidí, kteří rodiče si již danou informaci přečetli.
 • Klasická nástěnka ve školce už může sloužit jen pro vystavení dětských výtvorů.
 • Vedení školky má kompletní přehled o dění ve všech třídách.

Výhody pro rodiče:

 • Rodičům vždy přijde upozornění (notifikace) na nový příspěvek, který jim školka zaslala.
Školkovné a stravné

Školkovné a stravné

Výpočet školkovného a stravného může často představovat složitou administrativní záležitost. Vzhledem k tomu, že vždy záleží na individuální docházce, typu docházkového programu každého dítěte a omluvenkách od rodičů, je nezbytné všechny tyto skutečnosti do výpočtu zahrnout. V aplikaci Twigsee probíhá výpočet zcela automaticky na základě reálné docházky dětí a omluvenek odeslaných rodiči. Navíc není potřeba předávání informací mezi učitelkami tříd, vedením a paní hospodářkou, protože je vše uvedeno v systému. Výpočet školkovného a stravného je jednoznačně navázán na docházku každého dítěte a individuální výsledná cena je vypočítána automaticky.

Výhody pro školku:

 • Automatická tvorba podkladů pro vyúčtování za školkovné a stravné na základě programů a reálné docházky dětí.
 • Možnost odeslání vyúčtování rodičům jedním kliknutím do aplikace.
 • Snadná správa plateb a dalších financí.
 • Přehledný export všech plateb školky na jednom místě.

Výhody pro rodiče:

 • Jednoduchá kontrola vyúčtování na základě omluvených absencí.
 • Měsíční vyúčtování školkovného a stravného v mobilní aplikaci.
Třídnice

Třídnice

Interaktivní třídní kniha je vytvořená na základě SEVT standardu a rámcového vzdělávacího programu (RVP). Cílem je zjednodušení každodenní práce učitelů s ohledem na potřeby školky a výkaznictví. Do třídnice má školka přístup jak z administrativního rozhraní v počítači, tak přímo z mobilní aplikace. Učitel má tak možnost zápisu do třídnice z toho zařízení, které má v danou chvíli lépe dostupné. Zápis z výletu je možné udělat jednoduše rovnou z terénu pomocí mobilního telefonu.

Výhody pro školku:

 • Kompletní třídnice v elektronické podobě - SEVT standard.
 • Předdefinovaná bezpečnostní poučení vycházející z RVP.
 • Možnost zápisu do třídnice z mobilní aplikace.
 • Možnost exportů pro tisk.

Dejte nám o sobě vědět a my vám celou aplikaci rádi představíme

Chci vědět více >

Často kladené otázky

Co je Twigsee?

Twigsee je aplikace, která na jednom místě řeší 80 % veškeré administrativy školky a zároveň spojuje školku s rodiči pomocí mobilní aplikace. Velmi jednoduše jim tak ukazuje práci školky a napomáhá spolupráci rodičů a školky v rámci rozvoji dítěte.

Nechceme nahradit osobní kontakt s rodiči, k čemu nám tedy Twigsee bude?

V žádném případě nechceme nahrazovat osobní kontakt. Twigsee sjednocuje komunikaci s rodiči do jedno místo, kde jsou veškeré informace snadno, přehledně a online dostupné. Zároveň získáte ucelený nástroj zastřešující administrativu školky, včetně výkaznictví. (Twigsee Vám i rodičům ale pomůže soustředit se na důležité věci a na samotné děti, namísto papírování a složité komunikace všemi směry. Rodiče budou vždy vědět, co kdy potřebují, a co jejich děti dělají, a zároveň budou schopni plně ocenit práci učitelek.)

Kolik za aplikaci Twigsee zaplatí rodiče?

Aplikace je pro rodiče zcela zdarma. Bez ohledu na to, kolik mají dětí, které mateřskou školu navštěvují. Nezáleží ani na typu a velikosti konkrétní školky.

Mám pouze iPhone, mohu aplikaci používat?

Ano, aplikace je dostupná pro iOS, Android i Huawei. Navíc je k dispozici ve 4 jazykových mutacích.

Nebude pro nás Twigsee znamenat práci navíc?

Naopak. Z praxe již dokonce víme, že průměrné školce Twigsee ušetří až 100 hodin času měsíčně.

Je nutné při používání aplikace Twigsee stále skladovat dokumenty i v papírové podobě?

Naším cílem je školkám co nejvíce ulevit od administrativy. Dokumenty, které je nutné podepsat (např. lékařská zpráva), můžete do systému nahrát ve formátu PDF a vše uchovávat pouze v rámci Twigsee. Celý přijímací proces je tedy možné zpracovat online.

Zobrazit další

* pole jsou povinná