Chcem konzultáciu
Dochádzka Dochádzka

Dochádzka

Evidencia dochádzky priamo z telefónu je pre škôlky výhodná aj z hľadiska úspory času. Pani učiteľky môžu jedným kliknutím v aplikácii zapísať dieťa, ktoré do škôlky prišlo. Pokiaľ je v triede učiteľov viac, všetci hneď vidia, že už je dieťa zaevidované. Nedochádza tak k žiadnemu duplikovaniu informácií a všetci učitelia majú prehľad o počte prítomných a ospravedlnených detí. Dochádzku je možné editovať aj v administratívnom rozhraní z počítača, kde zároveň slúži ako podklad pre automatický výpočet škôlkovného a stravného.

Výhody pre škôlku:

 • Evidencia dochádzky detí jedným kliknutím v mobilnom telefóne.
 • Prehľad o aktuálnych počtoch prítomných a ospravedlnených detí.
 • Podklad pre automatický výpočet škôlkovného a stravného.
 • Jednoduchý export do výkazníctva a do mesačného prehľadu.
Ospravedlnenky Ospravedlnenky

Ospravedlnenky

Ospravedlňovanie detí je v aplikácii záležitosťou na pár kliknutí. Rodič priamo z telefónu odošle ospravedlnenku a ihneď sa mu objaví potvrdenie o jej zaevidovaní. Škôlka nikde nemusí ručne ospravedlnenky zapisovať ako pri nahlasovaní pomocou SMS, alebo cez telefón. Ospravedlnenka sa sama prepíše do dochádzky a všade tam, kde je to potrebné. Zároveň vďaka tomu škôlka ľahko a rýchlo objedná presné počty obedov a deťom sa automaticky prepočíta cena stravy vo vyúčtovaní.

Výhody pre škôlku:

 • Učiteľ prehľadne vidí, koľko žiakov bude dnes v triede, na výlete či krúžku.
 • Na základe ospravedlneniek aplikácia vopred vypočíta počet detí pre daný deň, čo slúži ako podklad pre objednávanie obedov, ale i stravného (tzv. Neskorá ospravedlnenka).
 • Evidencia povinných ospravedlneniek predškolákov.
 • Ľahký export do výkazníctva.

Výhody pre rodičov:

 • Vytvorenie a odoslanie ospravedlnenky priamo z aplikácie na pár kliknutí.
 • Automatické zaevidovanie ospravedlnenky zo strany škôlky.
 • Prehľad o všetkých absenciách na jednom mieste.
GDPR GDPR

GDPR

Ochrana a zabezpečenie dát je v rámci aplikácie Twigsee a celého systému prioritou. Všetko funguje plne v súlade s GDPR. Žiadné dáta, vrátane fotografií, nie sú ukladáné do telefónu, na ktorom je aplikácia nainštalovaná, ani do počítača. Úložiskom dát sú vysoko zabezpečené cloudové servery a do aplikácie sa nedostane nikto bez špecifických prihlasovacích údajov. Rodičia súčasne udeľujú škôlke súhlas s GDPR prostredníctvom formulára. Pokiaľ si, ale rodičia neprajú, aby bolo ich dieťa v škôlke napríklad fotené, túto skutočnosť uvedú vo formulári. V profile dieťaťa je v aplikácii jasne viditeľné, či rodičia GDPR potvrdili alebo nie.

 • Všetky dáta, vrátane fotografií, sú považované za vysoko dôverné a chránené v úrovni zabezpečenia zdravotnej a podobnej privátnej dokumentácie.
 • Vysoko zabezpečené servery a databázy pre zálohovanie dát.
 • Aplikácia je plne v súlade s GDPR (vrátane implementovaných alertov pre deti bez potvrdenia GDPR).
 • Aplikácia spĺňa podmienky najvyššieho zabezpečenia platforiem Google Play a AppStore.
Zápis do škôlky

Zápis do škôlky

Vďaka online prijímaciemu konaniu odpadávajú rodičom aj škôlke starosti s náročným papierovaním. Rodičia vyplnia potrebné údaje online pomocou odkazu, ktorý im škôlka odošle emailom. Následne sa vygenerujú dokumenty vo verzii pre tlač (evidenčné listy apod.), na ktorých na stretnutí s rodičmi stačí iba pridať podpis. Všetko je pripravené podľa platnej legislatívy a stanovGDPR.

Výhody pre škôlku:

 • Rodičia sa prihlasujú online cez webový formulár.
 • Škôlka rozhodne o prijatí či neprijatí dieťaťa jedným kliknutím (rodič je automaticky informovaný e-mailom o priebehu prijímacieho konania).
 • Potrebné dokumenty sa škôlke vygenerujú na základe online informácii od rodiča.
 • Všetky informácie sa automaticky prepisujú do matriky.
 • Všetko je v súlade s platnou legislatívou a predpismi MŠMT.

Výhody pre rodičov:

 • Rodič prihlášku vyplňa online.
 • Vďaka online formuláru je všetka administratíva vybavená behom pár minút, v súlade s platnou legislatívou a GDPR.
 • Po odoslaní prihlášky má rodič okamžite k dispozícii k stiahnutiu formulár Potvrdenie od lekára s hlavičkou škôlky.
Úplná matrika dieťaťa

Úplná matrika dieťaťa

Údaje vyplnené rodičmi pri prijímacom konaní pomocou online formulára sa po prijatí ukladajú do matriky dieťaťa. Škôlka v nej nájde automaticky vygenerované všetky potrebné dokumenty, môže evidovať dodatočné informácie alebo osobné poznámky k deťom. Najdôležitejšie údaje majú pani učiteľky dostupné na jedno kliknutie priamo v mobilnej aplikácii. Sú to napríklad údaje týkajúce sa alergií, zdravotných obmedzení alebo informácie ohľadom vyzdvihovania. Pani učiteľky nemusia zložito overovať informácie v príslušných šanónoch, ale stačí im rozkliknúť informačnú kartu dieťaťa priamo v aplikácii Twigsee.

Výhody pre škôlku

 • Digitalizácia matriky detí – všetky údaje na jednom mieste.
 • Automatická tvorba Evidenčného listu a ďalších dokumentov.
 • Evidencia programov, platieb, osobných poznámok atď.
 • Možnosť nastavovať filtre či robiť exporty podľa potrieb škôlky.

Výhody pre rodičov:

 • Rodič všetko vypĺňa pomocou online formulára.
 • Učiteľ nájde všetky relevantné informácie o dieťati (kontakty na zákonných zástupcov, splnomocnenec k vyzdvihovaniu, alergie, lieky, diéty atď.) prehľadne na jednom mieste.
 • Rodičia môžu údaje podľa potreby aktualizovať.
Komunikácia Komunikácia

Komunikácia

Twigsee predstavuje jednotný komunikačný kanál medzi škôlkou a rodičmi, ale tiež možnosť internej komunikácie v rámci škôlky. Učitelia aj vedenie škôlky tiež môžu ľahko a cielene informovať rodičov o všetkom potrebnom. Výhodou tejto funkcie je, že každý užívateľ vidí len to, čo sa ho týka. Napríklad rodičia vidia len informácie týkajúce sa ich dieťaťa a triedy, do ktorej chodia. Škôlka môže v rôznych situáciach ľahko získať spätnú väzbu od rodičov prostredníctvom ankiet priamo v aplikácii Twigsee.

Výhody pre škôlku:

 • Učiteľ posiela správy / fotky / videá / novinky a praktické informácie rodičom alebo vedeniu škôlky.
 • Možnosť napísať rodičom jedného dieťaťa / viacerých detí / celej triede na jeden klik.
 • Učiteľ môže vytvoriť anketu – vyhodnotenie spätnej väzby rodičom behom sekundy (pre prihlasovanie na krúžky, výlety, plánované akcie atď.).

Výhody pre rodičov:

 • Kompletný prehľad a informácie o dianí v škôlke v mobilnej aplikácii.
 • Vidí iba príspevky, fotky, videá, správy a informácie týkajúce sa jeho detí a ich tried.
 • Prehľad o organizačných detailoch, študijných plánoch a dôležitých míľnikoch.
 • História komunikácie na jednom mieste.
Fotografie a videá z denných aktivít Fotografie a videá z denných aktivít

Fotografie a videá z denných aktivít

Zásadnou výhodou tejto funkcie je jej podstatný ľudský presah. Fotografie a videá spokojného dieťaťa, ktoré sa hrá, je niečim zaujaté alebo nadšené, znamená pre rodičov veľa. Takáto dokumentácia behom pracovných povinností každého rodiča príjemne povzbudí. Vďaka takýmto detailným informáciám môžu ľahko s dieťaťom nadviazať na aktivitu zo škôlky, alebo na prebrané témy. Takto pozitívne naladení, majú rodičia lepšie vzťahy s učiteľmi a oveľa radšej svoje nadšenie zdieľajú. To je pre škôlku veľmi dôležitou a potrebnou spätnou väzbou. Všetko tak lepšie funguje aj na elementárnej medziľudskej úrovni.

Výhody pre škôlku:

 • Efektívne a rýchle zdieľanie fotiek / videí rodičom priamo v mobilnej aplikácii.
 • Vďaka fotografiám / videám má škôlka od rodičov pozitívnu spätnú väzbu.

Výhody pre rodičov

 • Fotografie / videá rodič vidí okamžite a v reálnom čase.
 • Rodič môže nadviazať na školskú aktivitu, rozvíjať a prehlbovať novo nadobudnuté vedomosti dieťaťa.
 • Kompletná história fotografií /videí zo škôlky v aplikácii.
Online nástenka Online nástenka

Online nástenka

Nástenka v rámci aplikácie znamená predovšetkým maximálnu prehľadnosť a dostupnosť informácií. Každý užívateľ aplikácie má prehľad o dianí, ktoré sa ho týka. Rodičia majú na jednom mieste dostupné všetky informácie o svojom dieťati a jeho triede. Učitelia majú prehľad o dianí vo svojích triedach a riaditelia o kompletnom dianí vo všetkých triedach svojej škôlky alebo škôlok. Rodičia sú na každú novo zverejnenú informáciu upozornení.

Výhody pre škôlku:

 • Všetky dôležité informácie sa okamžite dostanú ku všetkým rodičom.
 • Škôlka vidí, ktorí rodičia si danú informáciu prečítali.
 • Klasická nástenka v škôlke môže slúžiť už len pre vystavenie detských výtvorov.
 • Vedenie škôlky má kompletný prehlaď o dianí vo všetkých triedach.

Výhody pre rodičov:

 • Rodičom vždy príde upozornenie (notifikácia) na nový príspevok, ktorý im škôlka zaslala.
Škôlkovné a stravné

Škôlkovné a stravné

Výpočet škôlkovného a stravného môže predstavovať zložitú administratívnu záležitosť. Vzhľadom na to, že vždy záleží na individuálnej dochádzke, type dochádzkového programu každého dieťaťa a ospravedlnenkách od rodičov, je nevyhnutné zahrnúť všetky tieto skutočnosti do výpočtu. V aplikácii Twigsee prebieha výpočet úplne automaticky na základe reálnej dochádzky detí a ospravedlneniek odoslaných rodičmi. Nie je potrebné predávanie informácií medzi učiteľkami tried, vedením a vedúcou stravnej jednotky, pretože je všetko uvedené v systéme. Výpočet škôlkovného a stravného je jednoznačne naviazaný na dochádzku každého dieťaťa a individuálna výsledná cena je vypočítaná automaticky.

Výhody pre škôlku:

 • Automatická tvorba podkladov pre vyúčtovanie za škôlkovné a stravné na základe programov a reálnej dochádzky detí.
 • Možnosť odoslania vyúčtovania rodičom jedným kliknutím do aplikácie.
 • Ľahká správa platieb a ďalších financií.
 • Prehľadný export všetkých platieb škôlky na jednom mieste.

Výhody pre rodičov:

 • Jednoduchá kontrola vyúčtovania na základe ospravedlnených absencií.
 • Mesačné vyúčtovanie škôlkovného a stravného v mobilnej aplikácii.
Triedna kniha

Triedna kniha

Interaktívna triedna kniha je vytvorená na základe ŠEVT štandardu a rámcového vzdelávacieho programu (RVP). Jej cieľom je zjednodušenie každodennej práce učiteľov s ohľadom na potreby škôlky a výkazníctva. Do triednej knihy má škôlka prístup z administratívneho rozhrania v počítači a rovnako aj z mobilnej aplikácie. Učiteľ má tak možnosť zápisu do triednej knihy z toho zariadenia, ktoré má v danú chvíľu lepšie dostupné. Zápis z výletu je možné urobiť jednoducho z terénu pomocou mobilného telefónu.

Výhody pre škôlku:

 • Kompletná triedna kniha v elektronickej podobe – ŠEVT štandard.
 • Preddefinované bezpečnostné poučenie vychádzajúce z RVP.
 • Možnosť zápisu do triednej knihy z mobilnej aplikácie.
 • Možnosť exportov pre tlač.

Dajte nám o sebe vedieť a my Vám celú aplikáciu radi predstavíme

Chcem vedieť viac >

Často kladené otázky

Čo je Twigsee?

Twigsee je aplikácia, ktorá na jednom mieste rieši 80 % všetkej administratívy škôlky a zároveň spája škôlku s rodičmi pomocou mobilnej aplikácie. Veľmi jednoducho im tak ukazuje prácu škôlky a napomáha spolupráci rodičov a škôlky v rámci rozvoja dieťaťa.

Je nutné pri používaní aplikácie Twigsee stále skladovať dokumenty aj v papierovej podobe?

Našim cieľom je škôlkam čo najviac uľaviť od administratívy. Dokumenty, ktoré je nutné podpísať (napr. lekárska správa), môžete do systému nahrať vo formáte PDF a všetko uchovávať iba v rámci Twigsee. Celý prijímací proces je teda možné spracovať online.

Mám iba iPhone, môžem aplikáciu používať?

Áno, aplikácia je dostupná pre iOS, Android aj Huawei. Naviac je k dispozícii v 7 jazykových mutáciách.

Majú rodičia prístup k údajom škôlky?

Rozhodne nie. Rodičia majú prístup iba k informáciám o svojich deťoch a informáciám, ktoré zašlete v príspevkoch a anketách. Môžu sa im ale zobrazovať Vami nastavené informácie o škôlke. Pokiaľ by ste teda chceli s rodičmi zdieľať napr. kontakty na učiteľa, tak je to možné.

Za ako dlho od podpísania zmluvy môžem začať Twigsee používať?

Kompletné nastavenie a spustenie systému sme schopný uskutočniť behom 3 pracovných dní. Aplikáciu teda môžete začať používať takmer okamžite.

Pokiaľ nejakým spôsobom prídem o telefón, čo musím urobiť, aby sa fotky a údaje nedostali do nepovolaných rúk?

Žiadne informácie nie sú uložené priamo v telefóne. Sú na našich zabezpečených serveroch, z ktorých si ich aplikácia načíta. Stačí teda buď zablokovať telefón alebo zmeniť heslo do aplikácie. Zmenu hesla spravíte cez administratívne rozhranie alebo pomocou našej zákazníckej linky.

zobraziť ďalšie

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *