Chcem konzultáciu

Súbory cookies

Twigsee s.r.o. ako prevádzkovateľ webových stránok www.twigsee.com (ďalej len „Webové stránky“), týmto vydáva pre užívateľov Webových stránok (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Vy“) toto oznámenie o súboroch cookies, ktoré sú používané na Webových stránkach (ďalej len „Oznámenie o súboroch cookie“ alebo „Oznámenie“).

Čo sú „cookies“?

Cookies (či súbory cookies) sú textové (dátové) súbory obsahujúce malé množstvo informácií (dát), ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do používateľovho počítača, mobilného telefónu či iného zariadenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve webových stránok sú súbory cookies odosielané späť na webové stránky (príp. iné stránky), ktoré súbory cookies rozpoznajú, a umožnia tak webovým stránkam rozpoznať používateľov počítač, mobilný telefón či iné zariadenie.

ÚČEL COOKIES

Cookies sú používané na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie webových stránok či štatistických analýz správania užívateľov na webových stránkach, a končiac cielením reklamy na užívateľov webových stránok.

TYPY A DRUHY SÚBOROV COOKIE

Delenie cookies z hľadiska trvanlivosti

Z hľadiska trvanlivosti (doby uloženia) sú cookies delené na dočasné cookies (session cookies) a dlhodobé cookies (persistent cookies).

  • Dočasné cookies sú cookies, ktoré sa aktivujú v okamihu otvorenia webových stránok a ktoré sa automaticky vymažú v okamihu opustenia webových stránok.
  • Dlhodobé cookies sú cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení používateľa po dobu stanovenú v súboroch cookies.

Delenie cookies z hľadiska pôvodu

Z hľadiska pôvodu sú rozlišované cookies „prvej strany“ (first party cookies) a cookies „tretej strany“ (third party cookies).

  • Cookies „prvej strany“ sú cookies, ktoré vytvárajú webové stránky, ktoré navštevujete, a iba tieto webové stránky môžu tento typ cookies prečítať (rozpoznať).
  • Cookies „tretej strany“ (third party cookies) sú naopak cookies, ktoré vytvárajú tretie strany (osoby), ktoré sú ukladané do zariadenia používateľa inými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si používateľ momentálne prezerá. Cookies „tretej strany“ sú ukladané na mnohých webových stránkach v rámci internetu a tretie strany (osoby), ktoré tieto cookies vytvorili, sú tak schopné sledovať používateľov naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto cookies uložené. Vďaka tomu tak môžu tretie strany (osoby) sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie používateľov a prevádzkovateľom webových stránok tak poskytovať rôzne služby (napr. meranie návštevnosti webových stránok či umiestňovanie cielenej reklamy).

Delenie cookies z hľadiska funkcie

Z hľadiska funkcie je možné cookies deliť na nevyhnutné cookies, výkonnostné cookies, funkčné cookies a cielené cookies.
Nevyhnutne nutné cookies (strictly necessary cookies) sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok. Používanie nevyhnutne nutných cookies nevyžaduje súhlas užívateľa.

  • Výkonnostné cookies (performance cookies) sú cookies, ktoré zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom používatelia používajú webové stránky, napríklad aké podstránky sú užívateľom navštevované najčastejšie alebo o aký obsah sa používatelia zaujímajú najčastejšie. Tieto informácie potom umožňujú zlepšovať atraktivitu a optimalizovať obsah webových stránok. Používanie výkonnostných cookies vyžaduje súhlas užívateľa.
  • Funkčné cookies (functionality cookies) sú cookies, ktoré si „pamätajú“ informácie o voľbách a preferenciách používateľa (napríklad užívateľské meno, voľbu jazyka či preferovanú veľkosť písma), a ktoré tak zvyšujú užívateľský komfort webových stránok. Používanie funkčných cookies vyžaduje súhlas užívateľa.
  • Cielené cookies (targeting cookies) sú cookies, ktoré umožnujú cielene ponúkať používateľom viac relevantný, preferovaný obsah, a to na základe špecifických záujmov užívateľov. Tieto cookies sú označované tiež ako reklamné cookies (cielené reklamné cookies), pretože veľmi často sú tieto cookies využívané na reklamné a marketingové účely (napríklad na zobrazovanie cielenej reklamy užívateľom). Používanie cielených cookies vyžaduje súhlas užívateľa.

Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch: www.aboutcookies.orgwww.aboutcookies.org

COOKIES POUŽÍVANÉ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Nasledujúce tabuľky opisujú súbory cookie používané na našej webovej lokalite:

Cookies „prvej strany“:

NÁZOVFUNKCIAÚČELTRVANLIVOSŤ
cc_cookiefunkčnéUkladanie informácií o súhlase s použitím cookies1 rok
pll_languagefunkčné1 rok

Cookies „třetí strany“:

NÁZOVSPRACOVATEĽÚČELPOPIS
Google AnalyticsGoogle LLCAnalýza správania na webehttps://policies.google.com/technologies/types
Microsoft ClarityMicrosoftAnalýza správania na webehttps://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-list
Google AdsGoogle LLCRemarketing 
Sklik Remarketing 

IP adresa

Adresu internetového protokolu, známu ako IP adresa, prideľuje vášmu počítaču poskytovateľ internetových služieb. Zväčša býva dynamická. To znamená, že sa mení pri každom pripojení na internet. Používa sa napríklad na diagnostiku problémov na serveri a na správu webu.

SPRÁVA A DEAKTIVÁCIA SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie môžete spravovať či ukladanie súborov cookie deaktivovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Upozorňujeme však, že deaktivácia súborov cookie môže viesť k obmedzeniam funkčnosti našej webovej stránky alebo môže spôsobiť úplnú nefunkčnosť niektorých častí webovej stránky.

Nasledujúce odkazy vám poskytnú viac informácií o tom, ako spravovať nastavenia súborov cookie alebo deaktivovať súbory cookie v najpoužívanejších webových prehliadačoch:
Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en];
Opera: [https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy]
Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences];
Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies]; a
Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471].

 

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *