Chcem konzultáciu

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Twigsee, s r.o., prevádzkovateľ mobilnej aplikácie Twigsee, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), („GDPR“) a súvisiacich právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.

K čomu aplikácia Twigsee slúži?

Mobilná aplikácia Twigsee je aplikácia určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS, ktorá rozširuje možnosti digitálnej správy agend predškolských zariadení a zároveň uľahčuje komunikáciu medzi predškolským zariadením a rodičmi.

Aké údaje zhromažďujeme?

Mobilná aplikácia Twigsee pracuje iba s údajmi, ktoré do nej užívateľ nahrá cez webovú administráciu či samotnú aplikáciu. Tieto údaje sa týkajú detí, zamestnancov škôlky, organizačných a praktických informácií. Osobné údaje (konkrétne meno a priezvisko fyzickej osoby a ďalšie osobné informácie) sa môžu vyskytovať v položke Detail dieťaťa. Za prípadné ďalšie uvedenie osobných údajov užívateľom napríklad v príspevkoch na Timeline nenesie prevádzkovateľ mobilnej aplikácie zodpovednosť.

Aké oprávnenie vyžadujeme?

Fotky / média / súbory Fotoaparát
Vyhotovovanie fotografií a videí: do príspevku môžu byť vložené aj fotografie zachytávajúce aktivity detí v škôlke. Profilové fotografie detí sú vložené cez administračné rozhranie.

Logovaná dáta
Chceme Vás informovať, že v prípade, že dôjde v aplikácii k chybe, je táto skutočnosť a príslušné dáta zaznamenané prostredníctvom služieb tretích strán vo Vašom telefóne. Tieto dáta môžu obsahovať informácie o IP adrese zariadenia, názov zariadenia, verziu operačného systému, konfiguráciu aplikácie, čas a dátum použitia aplikácie a ďalšie štatistiky.

Zmena zásad ochrany súkromia
Pokiaľ bude v budúcnosti potreba tieto zásady ochrany súkromia pre mobilnú aplikáciu Twigsee aktualizovať, tak tomu bude vždy na tejto stránke. Preto doporučujeme túto stránku pravidelne čítať a sledovať prípadné zmeny, ktoré budú účinné okamžite potom, čo budú na tejto stránke zverejnené.

Zmluva o ochrane osobných údajov
Medzi škôlkou a spoločnosťou Twigsee, s.r.o. je podpísaná -Zmluva o ochrane osobných údajov.

Špecifikácia spracovania osobných údajov

1. Povaha a účel Spracovania
Osobné údaje budú spracovávané týmito nasledujúcimi spôsobmi: (i) prijímanie údajov od Subjektov a od Správcu; (ii) ich kontrola; (iii) zhromažďovanie; (iv) ukladanie; (v) používaním; (vi) usporiadaním; (vii) doplňovaním a pozmeňovaním; (vii) ich mazaním a ničením, a to všetko pre účely s poskytovaním softwaru ako služby SaaS – software ako služba – spočívajúca v umožnení prístupu Objednávateľovi a ďalším osobám k aplikácii Twigsee.

2. Subjekty údajov

Poskytované Osobné údaje sa budú týkať nasledujúcich kategórií údajov.

  • deti zapísané ako žiaci škôlky
  • zamestnanci a spolupracovníci škôlky, predovšetkým učitelia
  • management škôlky
  • rodičia detí zapísaných ako žiaci danej škôlky

3. Kategória osobných údajov
Poskytované budú nasledujúce kategórie osobných údajov.

  • identifikačné údaje
  • kontaktné údaje
  • špeciálne údaje – k vyzdvihovaniu, alergiám, medikácii apod.
  • dochádzka, choroby, účasť na akciách
  • denný program a náplň dňa
  • organizačné a iné technické informácie

Medzi škôlkou a prevádzkovateľom aplikácie Twigsee je podpisovaná Zmluva o ochrane osobných údajov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zásad ochrany súkromia
mobilnou aplikáciou Twigsee nás neváhajte kontaktovať na adrese [email protected].

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *