Vyskúšať

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Twigsee, s r.o., prevádzkovateľ mobilnej aplikácie Twigsee, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), („GDPR“) a súvisiacich právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.

K čomu aplikácia Twigsee slúži?

Mobilná aplikácia Twigsee je aplikácia určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS, ktorá rozširuje možnosti digitálnej správy agend predškolských zariadení a zároveň uľahčuje komunikáciu medzi predškolským zariadením a rodičmi.

Aké údaje zhromažďujeme?

Mobilná aplikácia Twigsee pracuje iba s údajmi, ktoré do nej užívateľ nahrá cez webovú administráciu či samotnú aplikáciu. Tieto údaje sa týkajú detí, zamestnancov škôlky, organizačných a praktických informácií. Osobné údaje (konkrétne meno a priezvisko fyzickej osoby a ďalšie osobné informácie) sa môžu vyskytovať v položke Detail dieťaťa. Za prípadné ďalšie uvedenie osobných údajov užívateľom napríklad v príspevkoch na Timeline nenesie prevádzkovateľ mobilnej aplikácie zodpovednosť.

Aké oprávnenie vyžadujeme?

Fotky / média / súbory Fotoaparát
Vyhotovovanie fotografií a videí: do príspevku môžu byť vložené aj fotografie zachytávajúce aktivity detí v škôlke. Profilové fotografie detí sú vložené cez administračné rozhranie.

Logovaná dáta
Chceme Vás informovať, že v prípade, že dôjde v aplikácii k chybe, je táto skutočnosť a príslušné dáta zaznamenané prostredníctvom služieb tretích strán vo Vašom telefóne. Tieto dáta môžu obsahovať informácie o IP adrese zariadenia, názov zariadenia, verziu operačného systému, konfiguráciu aplikácie, čas a dátum použitia aplikácie a ďalšie štatistiky.

Zmena zásad ochrany súkromia
Pokiaľ bude v budúcnosti potreba tieto zásady ochrany súkromia pre mobilnú aplikáciu Twigsee aktualizovať, tak tomu bude vždy na tejto stránke. Preto doporučujeme túto stránku pravidelne čítať a sledovať prípadné zmeny, ktoré budú účinné okamžite potom, čo budú na tejto stránke zverejnené.

Zmluva o ochrane osobných údajov
Medzi škôlkou a spoločnosťou Twigsee, s.r.o. je podpísaná -Zmluva o ochrane osobných údajov.

Špecifikácia spracovania osobných údajov

1. Povaha a účel Spracovania
Osobné údaje budú spracovávané týmito nasledujúcimi spôsobmi: (i) prijímanie údajov od Subjektov a od Správcu; (ii) ich kontrola; (iii) zhromažďovanie; (iv) ukladanie; (v) používaním; (vi) usporiadaním; (vii) doplňovaním a pozmeňovaním; (vii) ich mazaním a ničením, a to všetko pre účely s poskytovaním softwaru ako služby SaaS – software ako služba – spočívajúca v umožnení prístupu Objednávateľovi a ďalším osobám k aplikácii Twigsee.

2. Subjekty údajov

Poskytované Osobné údaje sa budú týkať nasledujúcich kategórií údajov.

  • deti zapísané ako žiaci škôlky
  • zamestnanci a spolupracovníci škôlky, predovšetkým učitelia
  • management škôlky
  • rodičia detí zapísaných ako žiaci danej škôlky

3. Kategória osobných údajov
Poskytované budú nasledujúce kategórie osobných údajov.

  • identifikačné údaje
  • kontaktné údaje
  • špeciálne údaje – k vyzdvihovaniu, alergiám, medikácii apod.
  • dochádzka, choroby, účasť na akciách
  • denný program a náplň dňa
  • organizačné a iné technické informácie

Medzi škôlkou a prevádzkovateľom aplikácie Twigsee je podpisovaná Zmluva o ochrane osobných údajov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zásad ochrany súkromia
mobilnou aplikáciou Twigsee nás neváhajte kontaktovať na adrese info@twigsee.com.

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už cez pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesionálovia v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo medy z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamžikov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administráciu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak u Vašich rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine doporučiť.

Lucie England
Riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galéria na Rajčeti aj za rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň, tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite doporučujem všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky

* polia sú povinné