Chcem konzultáciu

Ako v škôlke rozvíjať
sluchové vnímanie

Sluchové vnímanie je dôležitým dielikom do skladačky školského úspechu. Má totiž zásadný vplyv na nácvik čítania a písania. Ako môžete podporiť jeho správny rozvoj už v škôlke?

Aby sa deti v škole netrápili, potrebujú zachytiť, pochopiť a zapamätať si informácie, ktoré počujú od učiteľov. Aby zvládli písanie a čítanie, musia chápať hláskovú štruktúru slov. Všetky tieto úkony majú spoločného menovateľa – sluchové vnímanie.

Rozvoj sluchového vnímania, najmä fonematického uvedomovania, pomáha predchádzať vzniku dyslexie a ďalších špecifických porúch učenia.

dívka s chlapcem hrají tichou poštu

 

Ako konkrétne môžete s deťmi v škôlke jednotlivé oblasti sluchového vnímania trénovať?

 

Načúvanie

Väčšina detí počuje dobre. Vie ale pozorne a sústredene počúvať?
Skúste s deťmi:

 • rozlišovať príjemné a nepríjemné zvuky,
 • rozoznávať zvuky (napr. zvieratá, doprava, hudobné nástroje),
 • spoznávať kamarátov podľa hlasu,
 • spoznávať známe detské pesničky podľa melódie,
 • počúvať slabiky a poskočiť, keď sa ozve vopred určená slabika,
 • počúvať rôzne slovné spojenia a zabúchať, keď sa jedná o nezmysel (napr. mačka kváka),
 • počúvať rozprávku a tlesknúť, keď sa ozve dohodnuté slovo,
 • hrať hry na počúvanie ako „kukučka, zakukaj“, „tichá pošta“, „všetko lieta, čo má perie“, „na papagája“, „na ozvenu“ a pod.,
 • vypočuť si rozprávku a prerozprávať ju.

 


Tipy, ako v škôlke precvičovať všímavosť a sústredenie,
nájdete v rozhovore K pokojnejšej triede vďaka mindfulness.


 

Sluchová pamäť

Zahrajte si slovnú hru Balím si batoh. Prvý hráč povie napríklad: „Balím si batoh a dám do neho plavky.“ Druhý vetu zopakuje a pridá vlastné slovo: „Balím si batoh a dám do neho plavky a uterák.“ Takto sa pokračuje, kým sa niekto vo výpočte vecí nepomýli.

Bláznivejšou variantou je slovná hra Hej Johny. Nehrá sa na slová, ale na zvuky (tlieskanie, lúskanie, mľaskanie, pískanie, hučanie, zvuky zvierat, zvuky strojov a pod.). Prvý hráč povie: „Hej Johny“ a doplní zvuk. Ostatné vetu opakujú a pridávajú vlastné zvuky.
 


Sluchové rozlíšenie

Stačí vymeniť, pridať alebo vypustiť jednu hlásku a máme tu nové slovo. Vyskúšajte, či deti vnímajú zmenu dĺžky samohlásky, znelé a neznelé hlásky alebo tvrdé a mäkké slabiky.

Zahrajte sa na mimozemšťana, ktorý sa učí po slovensky. Pripravte jednoduché obrázky a požiadajte deti, nech starostlivo vyslovujú, čo na nich je. Mimozemšťan slová väčšinou chybne opakuje (napr. mrak-drak, koza-koža, stôl- bôľ). Deti počúvajú a určujú, či sa slová zhodujú alebo líšia.
 


Vnímanie rytmu a dĺžky

Pri rytmických cvičeniach si deti cibria sluchové rozlišovanie. Môžete spoločne:

 • rytmicky deklamovať riekanky, rozpočítavanie a popevky,
 • hrať na telo alebo využiť bicie nástroje z Orffovho inštrumentára,
 • hrať hudobne pohybové hry alebo tancovať na známe ľudové pesničky.

 


Konkrétne aktivity na rozvoj rytmického cítenia nájdete v článku
Ako vniesť do škôlky viac hudby..


 

Sluchová analýza a syntéza

Spýtajte sa detí, ktoré slovo je dlhšia: had, alebo dážďovka? Mladšie deti často odpovie, že had. Držia sa totiž významu slova a logicky vyberú zviera s dlhším telom. Štruktúru slov si začnú uvedomovať až neskôr. Pred nástupom do školy už obvykle dokážu vytlieskať slabiky v slove, spočítať ich a určiť prvú, prípadne poslednú hlásku slova.

TIP: Pokiaľ chcete fonematické uvedomovanie rozvíjať systematicky, vyskúšajte Elkoninovu metódu. Stavia na princípe, že podstatu čítania možno pochopiť na základe poznávania hláskovej štruktúry hovorenej reči.

 
 
Sluchovú analýzu a syntézu môžete s deťmi precvičovať na pracovných listoch, alebo to pojať trochu zábavnejšie:

 • slabikovať ako robot alebo pri indiánskom bubnovaní,
 • hľadať a dotknúť sa vecí, ktoré napr. začínajú na určitú hlásku,
 • hrať na závore, ktorá pustí ďalej len toho, kto napr. povie slovo s určitým počtom slabík,
 • hrať (spočiatku obrázkový) slovný futbal.

 
Sluchové vnímanie je ako kúzelný kľúč, ktorý deťom otvára dvere na čítanie a písanie. Keď ho budete pravidelne trénovať, môžete zásadne ovplyvniť ich budúci školský úspech.
 
 

9. 7. 2024 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

Halloween a Dušičky v škôlke: <br/>Tipy na aktivity
Halloween a Dušičky v škôlke:
Tipy na aktivity

10. 10. 2023 | Martina Zatloukalová

Dávate prednosť veselému Halloweenu, alebo, naopak, nežným Dušičkám? Posielame inšpiráciu pre oba tábory, ako prelom októbra a novembra prežiť s deťmi v škôlke. Detail článku »

<strong>Ako povzbudiť profesný rozvoj predškolských pedagógov</strong>
Ako povzbudiť profesný rozvoj predškolských pedagógov

13. 02. 2024 | Martina Zatloukalová

Kvalitné školstvo vyžaduje kvalitných učiteľov. Takých, ktorí na sebe neustále pracujú. Preto vás zoznámime s praktickými nástrojmi, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše profesijné kompetencie. Detail článku »

<strong>7 aktivít pre zábavné leto <br/>v škôlke</strong>
7 aktivít pre zábavné leto
v škôlke

03. 07. 2023 | Martina Zatloukalová

V lete by mala byť škôlka, viac než inokedy, plná zábavy. Zapojte do hry všetky zmysly a nebojte sa urobiť neporiadok. Sľubujeme vám, že u detí budete mať úspech. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *