Chcem konzultáciu

Ktoré aktivity zaradiť do škôlkových logohrátok

Pomôžte deťom so správnym rozvojom reči, nech potom v škole nebojujú s čítaním a písaním. Škôlka síce nemôže nahradiť logopedickú ordináciu, hravé ohýbanie jazýčku sem ale patrí. Ktoré aktivity môžete zaradiť do logopedických chvíľok?

Výslovnosť sa odvíja od motoriky, koordinácie, pamäti, sluchového vnímania a tiež porozumenia reči. Logohrátky preto nie sú iba o slovách a básničkách. Rozpohybujte pri nich celé telo a všetko precvičujte zábavnou formou pri hre. Spísali sme pre vás ktivity, ktoré by pri logopedických chvíľkach určite nemali chýbať.

Výuka logopedie

Pripravili sme pre vás aktivity,
ktoré by ste nemali vynechať počas logopedických chvíľok.

Pamätajte však, že naozaj ide iba o prevenciu. Ani kurz logopedického asistenta vás neoprávňuje k logopedickej intervencii. V škôlke môžete s deťmi hravou formou precvičovať jazyk behom riadenej činnosti alebo v poobednom krúžku. Ak sa chcete deťom venovať individuálne, postupujte vždy podľa zadania klinického logopéda.

Oromotorické cvičenia

Pre správne vyvodenie akejkoľvek hlásky je dôležité mať pohyblivé ústa, teda pery a jazyk. Čo pre to môžete v škôlke urobiť?

Jazyk:

  • vyplazovať jazyk
  • oblizovať hornú alebo spodnú peru, oblizovať pery dookola
  • tlačiť jazykom zvnútra do tváre
  • rýchlo pohybovať jazykom z kútiku do kútiku
  • rýchlo pohybovať jazykom von a dnu
  • klepkať jazykom o podnebie

Pery:

  • nafukovať líca
  • špúliť pery
  • rozťahovať pery do širokého úsmevu
  • pískať

Motoriku jazyka a pier precvičujte s logopedikou rozprávkou doplnenou o oromotorické obrázkové karty. Pri predčítaní sa deti aktívne zapoja a predvádzajú, čo sa v rozprávke odohráva. Alebo si vyrobte oromotorickú kocku. Aký obrázok padne, takú grimasu musia deti predviesť.


K dobrej motorike úst priamo prispieva rozvoj jemnej motoriky.
Zoznam možných aktivít nájdete v článku Ako na rozvoj grafomotoriky bez pracovných listov.


Dychové cvičenia

Aby bola reč plynulá a zrozumiteľná, je potrebné naučiť sa ovládať dych. Základom je hlboký nádych nosom. Ten môžete nacvičiť vedomým vnímaním vôní.

K tréningu dlhého výdychu zas využite tieto pomôcky:

  • vodové farby
  • fúkacie fixky
  • bublifuk
  • pierko
  • papierová gulička
  • nafukovací balónik
  • zobcová flauta
  • píšťaľka
  • frkačka
  • vrtuľa
  • slamka

TIP: Dlhodobé dýchanie ústami môže spôsobiť množstvo zdravotných komplikácií a okrem iného ovplyvňuje aj správnu výslovnosť. Ak má niekto skutočný zdravotný problém, v škôlke to nevyriešite. Môžete ale odporučiť rodičom, aby s dieťaťom navštívili klinického logopéda. Ten v spolupráci s ďalšími špecialistmi odhalí príčinu, pomôže ju odstrániť a navrhne rehabilitáciu.

S každou pomôckou sa dá vymyslieť veľa zábavy. Tak napríklad so slamkou môžete bublinkovať do vody, rozfúkať vodové farby, zahrať si fúkací futbal alebo prenášať papieriky z miesta na miesto. Alebo si urobiť veterný tunel. Stačí rozrezať PET fľašu napoly a použiť tú časť s hrdlo. Odšróbujte viečko a ostrými nožnicami do nej urobte dierku tak širokú, aby ňou slamka prešla. Opäť zašróbujte. Dierkou prestrčte kratšiu časť kĺbovej slamky. Potom už len do fľaše vhodíte papierovú guličku a fúkaním do slamky sa ju snažíte udržať vo vzduchu.


Veľkým pomocníkom v logopedickej prevencii sú spev a hudobné činnosti. Zaujímavé tipy nielen na dychové cvičenia nájdete v článku Ako vniesť do škôlky viac hudby.


Čo ešte patrí do logohrátok?

Hoci sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, aj tieto oblasti sú pre správny vývin výslovnosti nevyhnutné:

  • Krátkodobá sluchovo slovná pamäť:
   Hrajte sa s figúrkami. Zadajte deťom inštrukcie, čo ktorá postava robí, kde sa nachádza, čo hovorí a podobne. Úlohou detí je vypočuť si inštrukcie, zapamätať si ich a následne podľa nich prehrať scénku.
  • Sluchové vnímanie:
   Zahrajte sa na obchod. Nakupujte však iba to, čo začína, obsahuje alebo končí na určitú hlásku, má určitý počet slabík alebo sa rýmuje s určitým slovom.
  • Rozvoj reči:
   Rozprávajte sa. Stupňujte prídavné mená, hľadajte protiklady, vytvárajte zdrobneniny. Menujte typické vlastnosti vecí, popisujte, na čo slúžia, premýšľajte, čo k sebe patrí. Trieďte slová do skupín podľa spoločných rysov, dopĺňajte ďalšie vhodné slová a určujte, čo do množiny naopak nepatrí.

Pre rozvoj reči he zásadný sluch a zrak, nezabúdajte však ani na ďalšie zmysly. Pomôže vám s tým článok Prečo do detských hier zapojiť všetky zmysly.


V škôlke nezmôžete všetko. Ak je to potrebné, odporučte rodičom návštevu klinického logopéda. Ten dokáže nahliadnuť hlbšie do problému. Zistí, či dieťa zle vyslovuje kvôli neobratným ústam, alebo neurologickej vývinovej poruche. A navrhne postup, ako konkrétnu vadu napraviť.

Máte v škôlke logopedický krúžok? Dajte nám vedieť, ktoré aktivity deti najviac bavia.

 

 

11. 1. 2024 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Ako vniesť do škôlky viac hudby</strong>
Ako vniesť do škôlky viac hudby

07. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Hudba prináša radosť a estetický zážitok. A tiež v sebe ukrýva veľký potenciál pre všestranný rozvoj dieťaťa. Prečo je to tak, a na ktoré hudobné činnosti sa zamerať? Detail článku »

<strong>Rozhovor: <br/>Škôlka je ako druhá rodina</strong>
Rozhovor:
Škôlka je ako druhá rodina

30. 01. 2024 | Martina Zatloukalová

O radostiach a problémoch práce v materskej škole sme sa rozprávali s Mgr. Petrou Tabákovou, riaditeľkou Katolíckej materskej školy svätého Klementa v pražských Holešoviciach. Detail článku »

<strong>Fašiangy a karneval v škôlke: <br/>Tipy na aktivity</strong>
Fašiangy a karneval v škôlke:
Tipy na aktivity

06. 02. 2024 | Martina Zatloukalová

Fašiangy sú tým najveselším a najfarebnejším obdobím v roku. Dali sme dohromady nápady na aktivity, s ktorými sa v škôlke určite nebudete nudiť. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *