Chcem konzultáciu

Ako vniesť do škôlky viac hudby

Hudba prináša radosť a estetický zážitok. A tiež v sebe ukrýva veľký potenciál pre všestranný rozvoj dieťaťa. Prečo je to tak, a na ktoré hudobné činnosti sa zamerať?

Hudobné činnosti podporujú:

 • fyzický vývin: Spevom sa deti učia prehlbovať a koordinovať dych. Hrou na hudobné nástroje posilňujú svaly rúk a trénujú jemnú motoriku. Pri hudobno-pohybových hrách zas zdokonaľujú hrubú motoriku a koordináciu tela.
 • kognitívny vývin: Hudba rozvíja mozog a cvičí pamäť. Riekanky a pesničky deťom poskytujú informácie o svete a rozširujú ich slovnú zásobu. Pomáhajú tiež vnímať matematické koncepty všetkými zmyslami.
 • socioemočný vývin: Hudba búra hranice a dáva priestor fantázii. Je prostriedkom kreatívneho sebavyjadrenia, zdieľania pocitov aj komunikácie medzi ostatnými. Prostredníctvom hudobných činností si deti osvojujú vytrvalosť, trpezlivosť, spoluprácu a ďalšie prosociálne schopnosti.
Hudba ve školce

Základnou ľudskou schopnosťou je láskavosť. Tipy na láskavé aktivity nájdete v článku
Ako v škôlke rozvíjať socioemočné schopnosti detí.

Hudobnú výchovu môžete v škôlke realizovať prostredníctvom posluchových, inštrumentálnych, speváckych a hudobno-pohybových činností:

Posluch

Trénujte s deťmi sluchové vnímanie. Vyskúšajte napríklad zvukové pexeso, hru Kukučka, zakukaj alebo hľadanie druhého z dvojice podľa zvuku hudobného nástroja.

Zapojte vzduch do vzdelávacích činností. Zožeňte najrôznejšie nahrávky, ktoré sa vám tématicky hodia do daného týždňa. Môžu to byť zvuky prírody, hudobné nástroje alebo hudba rôznych kultúr. Nechajte deti hádať, čo vydáva aký zvuk.

Budujte vzťah detí k hudbe. Pozvite do škôlky žiakov miestnej umeleckej školy alebo profesionálneho hudobníka, nech deťom usporiada živý koncert. Deta sa tak môžu zoznámiť s rôznymi hudobnými žánrami a rozdielnou hudobnou interpretáciou.

Telo ako hudobný nástroj

Naučte deti ovládať telo ako hudobný nástroj. Dostaňte ich do rytmu pomocou lúskania, tlieskania, búchania a podupávania. Predovšetkým najmladšie deti môžu hrou na telo doprevádzať jednoduché riekanky a vypočítanky.

Vlastné nástroje

Dajte deťom do rúk nástroje a muzicírujte. V škôlkach sa k rytmizácii väčšinou používajú nástroje z Orffovho inštrumentára. Ak ich nemáte k dispozícií alebo ich nemáte dostatok pre všetkých, improvizujte. S trochou kreativity sa dá hrať v podstate na čokoľvek – použite napríklad kocky alebo vedrá. Môžete si vyrobiť aj vlastné nástroje.

 • Hrkálky
  Ruličku od toaletného papieru na jednom konci stlačte a zlepte. Dovnútra nasypte ryžu alebo strukoviny. Ruličku potom stlačte a zlepte aj na druhom konci.
 • Tamburína
  Papierový tanier prehnite na polovicu, okraje zlepte dohromady a ozdobte. Po obvode urobte v pravidelnom rozostupe päť dier. Každou dierou prevlečte špagát a upevnite naň rolničku.
 • Bubienok
  Prázdnu plechovku ozdobte. Cez otvor pretiahnite nafukovací balón a upevnite gumičkou. Paličky vyrobte zo špajdlí, na ktoré napichnete korkové špunty.

TIP: Nechajte deti muzicírovať niekedy bez ohľadu na techniku a dovoľte im robiť s nástrojmi poriadny rámus.


Hudba dokáže kultivovať vzájomné vzťahy. ďalšie stratégie pre prívetivú atmosféru v triede nájdete v článku
Ako v škôlke nastaviť pozitívnu kultúru.

Společné zpívání

Dodržujte pravidlá hlasovej hygieny, pred spoločným spevom sa dobre rozdýchajte a rozhýbte hlasivky. Navnaďte deti na novú pesničku, ktorú najprv sami zahráte a zaspievate. Hovorte o obsahu textu a vysvetlite neznáme slová. Až potom sa vrhnite na nácvik s deťmi, ideálne po častiach a vždy dokopy: slová aj melódiu, s oporou vášho spevu.

Keď už deti pieseň ovládajú, môžete s ňou ďalej pracovať:

 • Vytlieskavajte alebo vyťukávajte rytmus.
 • Doplňte slová vhodným pohybovým cvičením.
 • Pesničku zdramatizujte použitím masiek a rekvizít.

Hudobno-pohybové hry

Spojte príbeh, hudbu a pohyb do príťažlivého celku. Zamerajte sa na kontrast v tempe, dynamike, rytme, melódii alebo tonalite.

 • Sochy
  Deti sa na hudbu voľne pohybujú po triede. Keď hudba stíchne, všetci skamenejú ako sochy.
 • Prechádzka
  Deti sa prechádzajú po triede, striedajú pomalú a rýchlu chôdzu. Tempo prechádzky udáva učiteľ hrou na hudobný nástroj.
 • Lietadlo
  Deti držia v rukách vyrobené papierové lietadielko a pomaly s ním stúpajú hore. Zároveň sa snažia stúpať aj hlasom – čím vyššie je lietadlo, tým vyšší tón. Potom s lietadlom aj hlasom klesajú zas dolu. V ďalšom kole je postupujte opačne – teda pri stúpaní vydávať hlbšie a pri klesaní vyššie tóny.
 • Výlet
  Deti podľa melódie ukazujú rukou, ako putujú do kopca, zostupujú dolu alebo preskakujú kamene.
 • Ozvena
  Učiteľ prostredníctvom hry na telo predvedie rytmický útvar, ktorý sa deti snažia opakovať.
 • Medveď
  Deti idú ľahko po špičkách, aby neprebudili spiaceho medveďa. Keď sa medveď prebudí, deti predvádzajú jeho dupanie, ktoré je počuť po celom lese.
 • Počasie
  Pri posluchu hudby v durovej stupnici si deti vykračujú veselo na slniečku, pri mollovej skladbe smutne kráčajú v daždi.

Tančeky

Predstavte deťom základné tanečné pohyby ako chôdza, beh, prísun, poskok, cval či točenie. Nacvičte s nimi tančeky na známe ľudové pesničky ako Kolo, kolo mlynské, Pásla ovečky alebo Bola babka, mala capka. Občas dajte deťom voľnú ruku, nech si každý tancuje podľa seba. Povzbudzujte ich kreativitu a samostatný prejav.

Relaxácia

Nakoniec deti upokojte (v ľahu) pri posluchu relaxačnej hudby a preveďte ich relaxačným cvičením. Skúste:

 • fúkať do igelitového vrecúška a potom ho nechať uletieť,
 • gúľať sa zo strany na stranu a krúživými pohybmi si popreťahujte ruky a nohy
 • rásť ako semienko a vyťahovať sa k oblohe, potom zas telo povoliť a zvädnúť do tureckého sedu,
 • prechádzať si po tele molitanovou loptičkou bez toho, aby spadol na zem
 • pohladiť každú časť svojho tela a v duchu jej poďakovať.

 
Hudba otvára srdce. Pustite ju k sebe do triedy, spievajte, muzicírujte, hýbte sa.
A hlavne sa u toho všetci bavte.

 
 

7. 8. 2023 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Ako mať pod kontrolou <br/>dochádzku v škôlke</strong>
Ako mať pod kontrolou
dochádzku v škôlke

06. 09. 2023 | Martina Zatloukalová

Či už potrebujete vykázať priemernú mesačnú dochádzku celej triedy, či potvrdiť rozsah dochádzky konkrétneho dieťaťa, elektronická evidencia dochádzky vám uľahčí prácu. Zistite, ako na to. Detail článku »

<strong>Rozhovor: <br/>Canisterapia deťom prináša radosť</strong>
Rozhovor:
Canisterapia deťom prináša radosť

27. 02. 2024 | Martina Zatloukalová

Canisterapia prostredníctvom kontaktu so psom zlepšuje psychický stav človeka. O možnostiach canisterapie v materskej škole sme sa pobavili s Mgr. VeronikouHápovou, riaditeľkou olomouckej detskej skupiny Bábätko. Detail článku »

<strong>Prečo do detských hier <br/>zapojiť všetky zmysly</strong>
Prečo do detských hier
zapojiť všetky zmysly

18. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Malé deti vždy potrebujú mať všetkých päť pohromade. Svet okolo seba totiž už od narodenia prirodzene objavujú všetkými piatimi základnými zmyslami . Čím viac zmyslov zapojujú, tým lepšie pre ich mozog a celkový vývin. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *