Chcem konzultáciu

Ako v škôlke nastaviť pozitívnu kultúru

Asi sa zhodneme, že najlepšie je nám tam, kde sa cítime vítaní, rešpektovaní a prijímaní takí, akí sme. Presne taká atmosféra by mala vládnuť v každej škôlke.

Keď sa škôlka stane miestom, kde sa nikto nemusí báť nepochopenia ani zosmiešnenia, dejú sa hotové zázraky. Deti sa uvoľnia, otvoria sa ostatným a viac sa zapájajú do diania. Cítia sa v bezpečí, takže sa môžu naplno venovať experimentovaniu, objavovaniu a hraniu. Vďaka tomu robia veľké pokroky v inteligenčnom aj socioemočnom vývine.

tleskající děti

Ako to dosiahnuť?

Napadajú nám tri veci, na ktoré by ste pri nastavovaní pozitívnej kultúry v škôlke nemali zabudnúť:

 1. Dobré vzťahy

  Pre pozitívnu atmosféru v triede sú zásadné dobré vzťahy a vzájomná dôvera ako medzi učiteľom a deťmi, tak aj v rámci detského kolektívu. Vyskúšajte napríklad:
  • Každé ráno pozdraviť prichádzajúce deti menom.
  • Komunikovať s deťmi, pokiaľ je to možné, v úrovni ich očí.
  • Prejaviť záujem o to, čo majú deti radi, čo ich zaujíma a čo robia mimo škôlky.
  • Ranné povzbudenie
   Ráno si s deťmi zasadnite do kruhu. Pripomeňte každému, čo sa mu v predchádzajúce dni podarilo, aj keby to mala byť hoc aj maličkosť.
  • Strom láskavosti
   Na veľký papier namaľujte strom a na konáre mu nalepte kúsky suchého zipsu. Ďalej vystrihnite veľa malých srdiečok, nalepte aj na ne kúsky suchého zipsu a dajte do košíčka. Strom v triede vystavte tak, aby naň všetky deti dosiahli. Blízko stromu položte košíček so srdiečkami. Behom dňa pozorujte chovanie detí. Keď niekto urobí čosi láskavé, pošlite ho pripnúť srdiečko na strom. Na konci dňa spoločne spočítajte, koľko srdiečok sa na strome objavilo.

  Pestujte v deťoch pocit spolupatričnosti a zodpovednosti. Naučte ich dbať o ostatných, aj o spoločný priestor. Keď sa dieťa cíti byť súčasťou kolektívu a dostane sa mu uznania, ochotnejšie sa zapája a prispieva tak aj k celkovej pohode v triede.

 2.  

 3. Pozitívna komunikácia

  Aby sa deti cítili v bezpečí, potrebuje jasné pravidlá, ako sa v triede chovať. Nie je ale potrebné preháňat to so zákazmi. Radšej sa zamerajte na pozitívnu formuláciu toho, čo od detí očakávate, Čo, napríklad, namiesto “Nekrič”, skúsiť “Rozprávaj tichšie”? Deti si tak lepšie uvedomia, čo majú robiť. Platí tiež, že menej príkazov rovná sa menší odpor. Veľká zmena nastane, keď sa povinnosti stanú hrou. Napríklad pri prezliekaní. Kde predtým bolo potrebné neustále poháňanie, je zrazu všetko hotové, skôr než doznie pesnička.

 4.  

 5. Inkluzívny prístup

  V inkluzívnom vzdelávaní záleží na každom dieťati, bez ohľadu na jeho pohlavie, národnosť, vyznanie, nadanie či hendikep. Vďaka individuálnemu prístupu a adresnej podpore má každý právo začleniť sa do kolektívu, cítiť sa v bezpečí, rozvíjať svoj potenciál a zažívať radosť z učenia.

  Vo výsledku tak spoločné vzdelávanie všetkých detí, bez rozdielu, ukazuje svet, aký naozaj je – pestrý. Deti majú príležitosť spoznávať iné jazyky, kultúry a tradície. Odlišnosti pre ne nie sú prekážkou, ale prirodzenou súčasťou života. Bez predsudkov a s otvorenou mysľou sa učia rešpektu a empatii k druhým.

  Urobte preto z triedy priestor, kde sa každý cíti vítaný. Hovorte s deťmi o rozmanitostia učte ich tolerancii. Pomôžu vám s tým zaujímavé knihy – dávame do pozornosti napríklad knihu Kiko a tajomstvo papierového motýľa od Markéty Pilátovej.

   

Správanie detí je ovplyvnené prostredím, v ktorom sa pohybujú. Prajeme vám, nech je vaša trieda plná pozitívnej energie, dobrej vôle, láskavosti, zodpovednosti a odvahy.

 

 

1. 6. 2023 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Prvýkrát v škôlke: pomôžte deťom zvládnuť adaptáciu</strong>
Prvýkrát v škôlke: pomôžte deťom zvládnuť adaptáciu

24. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Nástup do škôlky je pre deti veľkou zmenou. Je toho toľko nového, na čo si musia zvyknúť. Ako ich čo najcitlivejšie previesť adaptačným procesom? Detail článku »

<strong>Oslava konca školského roka</strong>
Oslava konca školského roka

12. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Koniec školského roka je skvelou príležitosťou na ocenenie úsilia a úspechov všetkých detí. Zorganizujte veľkú oslavu. Je čo oslavovať. Detail článku »

<strong>Ako podporiť emočný vývin <br/>malých detí?</strong>
Ako podporiť emočný vývin
malých detí?

12. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Škôlka je vlastne taká prípravka na budúci spoločenský život Aby však deti boli schopné empatie, musia mať najprv jasno vo vlastných emóciách. Musia sa naučiť rozpoznávať svoje pocity a vedieť na ne primerane reagovať. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *