Chcem konzultáciu

Ako podporiť emočný vývin
malých detí?

Škôlka je vlastne taká prípravka na budúci spoločenský život. Medzi rovesníkmi sa deti postupne učia ako vychádzať s ostatnými. Začínajú vnímať emócie druhých a cvičia sa v empatii. Na týchto základoch neskôr postavia zložitú konštrukciu emočnej inteligencie a medziľudských vzťahov.

Aby však deti boli schopné empatie, musia mať najprv jasno vo vlastných emóciách. Musia sa naučiť rozpoznávať svoje pocity a vedieť na ne primerane reagovať. To vyžaduje veľký kus sebauvedomenia a tiež sebaovládania. Možno im to bude chvíľku trvať, ale nakoniec to zvládnu. Potrebovať k tomu budú nie len podporu rodičov, ale aj vás, učiteľov zo škôlky.

emoce

Ako predškolskí pedagógovia hráte v emocionálnom vývine detí veľkú rolu.
Ste ich vzormi a učiteľmi.
Môžete deti posúvať tým správnym smerom.
. Môžete veľkým dielom prispieť k tomu, aby svojím emóciám rozumeli a dokázali s nimi vhodne pracovať. Tým v deťoch posilňujete prosociálne chovanie a pomáhate im predchádzať prípadným neistotám či neurózam.


Aby sme vám s takto dôležitou úlohou trochu pomohli, dali sme dohromady niekoľko stratégií, ktoré sa už od škôlky hodia k rozvoju emočnej inteligencie detí.

 1. Vytvorte bezpečné prostredie

  Udržiavajte v triede vľúdne a láskavé prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť v bezpečí. Rešpektujte potreby dieťaťa a pristupujte k nemu empaticky. Zároveň stanovte jasné pravidlá, nech všetci vedia, čo sa od nich očakáva a aké chovanie nie je prijateľné. V takom prostredí sa deti nebudú báť vyjadrovať svoje emócie a postupne sa naučia s nimi pracovať.

 2. Učte deti pomenovávať emócie

  Učte deti uvedomovať si, rozpoznávať a pomenovávať emócie. Dajte im plnú podporu, aby o svojich pocitoch dokázali hovoriť. A keď to práve nejde slovami, nechajte ich vyjadriť sa kresbou, hudbou či tancom.

  Čítajte

  Pri spoločnom čítaní si deti možno spomenú na situáciu, v ktorej si s podobnými pocitmi nevedeli rady. Môžu sa tak ku svojim zážitkom vrátiť a s odstupom o nich premýšľať. Aby sze deti zoznámili s pestrým svetom emócií, siahnite po jednej z týchto kníh:

  • Tina Oziewicz: Čo robia pocity?
  • Anna Llenas: Farebné strašidielko
  • … a mnohé iné, výber je naozaj veľký!
 3. Pomenovávajte

  Emócia je signál, že sa niečo deje. Aby ste deťom pomohli zorientovať sa v situácii, precvičujte rozpoznávanie emócií. Vyskúšajte niektorú z týchto aktivít.:

  • Monitorovanie emócií
   Ku vchodu do triedy umiestnite obrázky emócií a nechajte deti, aby sa pri príchode vždy zamysleli, ako sa cítia, a podľa toho pripli pripináčik so svojou značkou k danému obrázku.
  • Masky emócií
   Papierové taniere rozstrihnite napoly. Predveďte nejakú emóciu a nechajte deti túto emóciu identifikovať. Ak ju odhadli správne, môžu ju nakresliť na polovicu taniera. Papierové emotikony potom môžete používať pri ďalších aktivitách.
  • Pantomíma
   Požiadajte deti, aby pantomímu predviedli tak, ako obvykle prejavujú radosť, smútok, hnev a ďalšie základné emócie.
 4. Navrhnite hranie rolí

  O emóciách nestačí iba hovoriť, deti si teóriu potrebujú ozrejmiť v praxi. Navrhnite im preto hranie rolí – je to skvelá príležitosť pre experimentovanie. Pri hre majú deti priestor nenásilne trénovať svoje emočné prejavy v najrôznejších situáciách a nachádzať riešenia emočných problémov.

  Majte však stále na pamäti, že deti sa učia predovšetkým napodobňovaním. Pozorujú, ako emócie v rôznych situáciách zvládajú rodičia doma, pani učiteľky v škôlke a ďalší dospelí v ich okolí. Odpozorované reakcie potom preberajú za svoje. Buďte im preto dobrým príkladom.

 5. Učte deti upokojiť sa

  Buďte pripravení ponúknuť deťom stratégie, ako upokojiť svoj hnev či nepokoj. Vyrobte kartičky s nápadmi, ako zahnať hnev. Pripravte kútik pre upokojenie sa, s najrôznejšími pomôckami. Precvičujte dýchanie, jógu alebo mindfulness.


  S konceptom mindfulness a jeho využitím v škôlkach sa zoznámite v tomto rozhovore.


 6. Rozvíjajte empatiu

  Pomôžte deťom rozvíjať empatiu. Učte ich vnímať a rešpektovať pocity druhých. Čítajte im príbehy o iných kultúrach a životných perspektívach, diskutujte spolu, nechajte ich spolupracovať na riešení problému. Vyskúšajte tiež jednu z nasledujúcich aktivít:

  • Emočné pexeso
   Vyrobte kartičky rôznych emócií, každú dvakrát. Rozdajte kartičky deťom a nechajte ich, aby danú emóciu stvárnili. Deti chodia po triede, predvádzajú emócie a hľadajú druhého do dvojice. Keď všetci nájdu svoju dvojicu, skontrolujú si navzájom svoje kartičky, či emóciu druhého správne odhadli.
  • Hra na telefonovanie
   Pre deti je dôležité naučiť sa naslúchať. Použite telefóny na hranie, alebo si po starom vyrobte vlastný zo špagátiku a poháriku od jogurtu. Nechajte deti po dvojiciach telefonovať a pozorne počúvať, čo sa zo slúchadla ozýva.
  • Cesta do neznáma
   Rozdeľte deti do dvojíc. Jeden z dvojice má zaviazané oči, druhý ho vedie po triede a popisuje mu okolie. Potom sa úlohy vymenia. Hovorte s deťmi o pocitoch, ktoré mali, keď videli, aj keď nevideli.

  Emočný vývin je dôležitou súčasťou celkového vývinu dieťaťa. Buďte deťom oporou a preveďte ich zamotaným svetom ľudských emócií. Dáte im tak pevný základ pre rozvoj emočnej inteligencie,
  na ktorom budú stavať po zvyšok života.


12. 4. 2023 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

10 tipov na prevádzku škôlky online
10 tipov na prevádzku škôlky online

10. 09. 2021 | Tereza Šilhanová

1. Informujte rodičov pravidelne, včas a rýchlo Aj samotný rodič často nevidí, čo ich čaká v nasledujúcich dňoch, čo a ako vyhlási vláda či ďalší orgány a ako k nariadeniam a odporučeniam pristúpi ich škôlka. Udržujte preto rodičov informovaných, pravidelne ich zoznamujte s postojom škôlky k jednotlivým opatreniam, ktoré sú mediálne komunikované. Vďaka príspevkom, ktoré cez mobilnú aplikáciu pripravíte behom pár sekúnd, môžete osloviť jednotlivých rodičov […] Detail článku »

<strong>Rozhovor: <br/>Canisterapia deťom prináša radosť</strong>
Rozhovor:
Canisterapia deťom prináša radosť

27. 02. 2024 | Martina Zatloukalová

Canisterapia prostredníctvom kontaktu so psom zlepšuje psychický stav človeka. O možnostiach canisterapie v materskej škole sme sa pobavili s Mgr. VeronikouHápovou, riaditeľkou olomouckej detskej skupiny Bábätko. Detail článku »

<strong>Ako v lete zabaviť deti – ťahák nielen pre rodičov</strong>
Ako v lete zabaviť deti – ťahák nielen pre rodičov

15. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Poraďte rodičom, ako môžu stimulovať všestranný rozvoj svojich detí, aj keď je škôlka cez leto zatvorená. Vysypte z rukáva pár nápadov a vybavte rodičov tipmi na chytré letné aktivity. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *