Chci konzultaci

Jak podpořit emoční vývoj
malých dětí

Školka je vlastně taková přípravka na budoucí společenský život. Mezi vrstevníky se děti postupně učí, jak vycházet s ostatními. Začínají vnímat emoce druhých a cvičí se v empatii. Na těchto základech později staví složitou konstrukci emoční inteligence a mezilidských vztahů.

Aby však děti byly schopny empatie, musí mít nejprve jasno ve vlastních emocích. Musí se naučit rozpoznávat své pocity a umět na ně přiměřeně reagovat. To vyžaduje velký kus sebeuvědomění a také sebeovládání. Možná jim to bude chvíli trvat, ale nakonec to zvládnou. Potřebovat k tomu budou nejen podporu rodičů, ale i vás, učitelů ze školky.

emoce

Jako předškolní pedagogové hrajete v emočním vývoji dětí velkou roli.
Jste jejich vzory a učiteli.
Můžete děti posouvat správným směrem.
Můžete velkým dílem přispět k tomu, aby svým emocím rozuměly a dokázaly s nimi vhodně pracovat. Tím v dětech posilujete prosociální chování a pomáháte jim předcházet případným nejistotám či neurózám.


Abychom vám s takto důležitým úkolem trochu pomohli, dali jsme dohromady několik strategií, které se už od školky hodí k rozvoji emoční inteligence dětí.

 1. Vytvořte bezpečné prostředí

  Udržujte ve třídě vlídné a laskavé prostředí, ve kterém se děti budou cítit v bezpečí. Respektujte potřeby dítěte a přistupujte k němu empaticky. Zároveň stanovte jasná pravidla, ať všichni vědí, co se od nich očekává a jaké chování není přijatelné. V takovém prostředí se děti nebudou bát vyjadřovat své emoce a postupně se naučí s nimi pracovat.

 2. Učte děti pojmenovávat emoce

  Učte děti uvědomovat si, rozpoznávat a pojmenovávat emoce. Dejte jim plnou podporu, aby o svých pocitech dokázaly mluvit. A když to zrovna nejde slovy, nechte je vyjádřit se kreslením, hudbou nebo třeba tancem.

  Čtěte

  Při společném čtení si děti možná vzpomenou na situaci, ve které si s podobnými pocity nevěděly rady. Mohou se tak ke svým zážitkům vrátit a s odstupem o nich přemýšlet. Abyste děti seznámili s pestrým světem emocí, sáhněte po jedné z těchto knih:

  • Tina Oziewicz: Co dělají emoce
  • Anna Llenas: Barevná příšerka
  • Bimba Landmann: Mapy mých pocitů
  • Dostálová, Jančiová, Vlčková: Emušáci – Ferda a jeho mouchy
 3. Pojmenovávejte

  Emoce je signál, že se něco děje. Abyste dětem pomohli zorientovat se v situaci, procvičujte rozpoznávání emocí. Vyzkoušejte některou z těchto aktivit:

  • Monitorování emocí
   U vchodu do třídy umístěte obrázky emocí a nechte děti, aby se při příchodu vždy zamyslely, jak se cítí, a podle toho připnuly kolíček se svou značkou k danému obrázku.
  • Masky emocí
   Papírové talíře rozstřihněte napůl. Předveďte nějakou emoci a nechte děti tuto emoci identifikovat. Pokud ji odhadly správně, mohou ji nakreslit na polovinu talíře. Papírové emotikony pak můžete používat při dalších aktivitách.
  • Pantomima
   Požádejte děti, aby pantomimou předvedly, jak obvykle projevují radost, smutek, vztek a další základní emoce.
 4. Nabídněte hraní rolí

  O emocích nestačí jen mluvit, děti si teorii potřebují upevnit v praxi. Nabídněte jim hraní rolí, je to skvělá příležitost pro experimentování. Při hře mají děti prostor nenásilně trénovat své emoční projevy v nejrůznějších situacích a nalézat řešení emočních problémů.

  Mějte stále na paměti, že děti se učí především napodobováním. Pozorují, jak emoce v různých situacích zvládají rodiče doma, paní učitelky ve školce a další dospělí v jejich okolí. Odpozorované reakce potom přebírají za své. Buďte jim proto dobrým příkladem.

 5. Učte děti zklidnit se

  Buďte připraveni nabídnout dětem strategie, jak zklidnit rozčilení. Vyrobte kartičky s nápady, jak vybít vztek. Připravte uklidňovací koutek s nejrůznějšími proprietami. Procvičujte dýchání, jógu nebo mindfulness.


  S konceptem mindfulness a jeho využitím ve školkách se seznámíte v tomto rozhovoru.


 6. Rozvíjejte empatii

  Pomozte dětem rozvíjet empatii. Učte je vnímat a respektovat pocity druhých. Čtěte jim příběhy o jiných kulturách a životních perspektivách, diskutujte spolu, nechte je spolupracovat na řešení problému. Vyzkoušejte také jednu z následujících aktivit:

  • Emoční pexeso
   Vyrobte kartičky různých emocí, každou dvakrát. Rozdejte kartičky dětem a nechte je, aby danou emoci ztvárnily. Děti chodí po třídě, předvádí emoci a hledají druhého do dvojice. Až všichni najdou dvojici, zkontrolují si navzájem kartičky, jestli emoci druhého správně odhadly.
  • Hra na telefonování
   Pro děti je důležité naučit se naslouchat. Použijte telefony na hraní nebo si postaru vyrobte vlastní z provázku a kelímků od jogurtu. Nechte děti po dvojicích telefonovat a pozorně poslouchat, co se ze sluchátka ozývá.
  • Cesta do neznáma
   Rozdělte děti do dvojic. Jeden z dvojice má zavázané oči, druhý jej vede po třídě nebo po zahradě a popisuje mu okolí. Potom se role vymění. Mluvte s dětmi o pocitech, které měly, když viděly a když neviděly.

  Emoční vývoj je důležitou součástí celkového vývoje dětí.
  Buďte dětem oporou a proveďte je zašmodrchaným světem lidských emocí.
  Dáte jim pevný základ pro rozvoj emoční inteligence, na kterém budou stavět po zbytek života.


12. 4. 2023 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

Typy mateřských škol: Podle čeho vybírat?
Typy mateřských škol: Podle čeho vybírat?

25. 06. 2022 | Lucie Hromádková

Existuje celá řada zařízení pro děti předškolního věku a nemusí být jednoduché se v široké nabídce zorientovat. Jak probíhá výuka, kolik stojí školné a jakými předpisy se školka řídí? Co konkrétně jednotlivé typy školek nabízí a v čem se navzájem liší? Detail článku »

<strong>Jak v dětech probudit <br/>lásku ke knihám</strong>
Jak v dětech probudit
lásku ke knihám

24. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Nikdy není příliš brzo začít v dětech pěstovat lásku ke knihám.
Co na tom, že ve školce ještě obvykle neumějí číst ani psát. Detail článku »

<strong>Poprvé ve školce: Pomozte dětem zvládnout adaptaci</strong>
Poprvé ve školce: Pomozte dětem zvládnout adaptaci

21. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Nástup do školky je pro děti velkou změnou. Je toho tolik nového, na co si musí zvyknout. Jak je co nejcitlivěji provést adaptačním procesem? Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *