Chci konzultaci

Jak mít pod kontrolou
docházku ve školce

 

Ať už potřebujete vykázat průměrnou měsíční docházku celé třídy, nebo potvrdit rozsah docházky konkrétního dítěte, elektronická evidence docházky vám usnadní práci. Zjistěte jak.

aplikace Twigsee - evidence docházky

Co vyžaduje zákon

  • Děti starší 5 let

Předškolní vzdělávání je podle zákona č. 561/2004 Sb. povinné pro všechny děti, které do začátku školního roku dovrší 5 let věku. To platí jak pro české státní příslušníky, tak pro občany jiného členského státu EU nebo další cizince s povolením k přechodnému či trvalému pobytu, pakliže na území ČR pobývají déle než 90 dní. Jedinou výjimkou jsou děti s hlubokým mentálním postižením.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven vyhláškou č. 14/2005 Sb. Ta požaduje docházku minimálně nepřetržité 4 hodiny denně v pracovní dny mimo prázdnin. Zároveň vymezuje začátek doby v časovém rozmezí od 7 do 9 hodin, podle rozhodnutí ředitele školy.

V případě absence je rodič povinen dítě omluvit podle konkrétních podmínek uvedených ve školním řádu. Pokud ředitel školy požaduje doložit důvod nepřítomnosti, rodič musí reagovat do 3 dnů ode dne výzvy. Stačí k tomu prosté písemné vyjádření.

Legislativa nestanovuje hranice omluvené ani neomluvené absence. Řádně omluvenou absenci proto mateřská škola musí akceptovat. V případě neomluvené absence záleží na uvážení ředitele školy, jestli je situaci třeba řešit s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

  • Když rodič pobírá rodičovský příspěvek

Rodiče mohou čerpat rodičovský příspěvek a zároveň dítě, na které příspěvek pobírají, umístit do předškolního zařízení. Pokud je však toto dítě mladší 2 let, nesmí zde pobývat víc než 92 hodin měsíčně. Jeho docházka se sleduje a každý měsíc zaznamenává do formuláře Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti, odesílaného na Úřad práce.

  • Když rodič celodenně osobně a řádně pečuje o dítě

Po skončení rodičovského příspěvku mohou rodiče čerpat neplacené pracovní volno a věnovat se celodenní osobní a řádné péči alespoň o jedno dítě do 7 let, respektive nejméně o 2 děti do 15 let. V tom případě děti mohou navštěvovat předškolních zařízení, ovšem nesmí zde trávit více než 4 hodiny denně. Potvrzení o rozsahu docházky si může vyžádat zdravotní pojišťovna.

Výhody elektronické docházky

Jak vidno, je toho celkem dost, co je potřeba v souvislosti s docházkou sledovat. Abyste se místo administrativy mohli soustředit na pedagogickou práci, zvažte možnost elektronického vedení docházky.

Jaké to má výhody?

  • Systém eviduje údaje dětí, má přehled o typu jejich docházkového programu, sleduje reálnou docházku a zaznamenává omluvenky.
  • Učitelům umožňuje rychlou evidenci počtu přítomných a chybějících dětí.
  • Rodičům usnadňuje komunikaci se školkou v případě potřeby poslat omluvenku.
  • Vedení a administrativním pracovníkům ulehčuje export dat a jejich elektronické odeslání příslušným místům.
  • Zřizovatelům a úřadům poskytuje přesné záznamy o docházce dětí pro účely obecné statistiky i individuální kontroly.

Docházka pod kontrolou s Twigsee

Příchododchod dítěte zapíšete na pár kliknutí v mobilní aplikaci. I po odeslání docházky samozřejmě můžete přidat děti, co se zpozdí, nebo smazat děti, které jste odklikli omylem. Všichni kolegové tak mají okamžitě aktuální přehled, kdo je ve školce nebo kolik dětí chybí.

„Pro mě jako ředitelku je důležité vidět a mít kontrolu nad docházkou učitelů a dětí. Stávalo se, že učitelé zapomínali zapisovat docházku dětí na programy. Dítě zůstalo déle, učitel to zapomněl zapsat a školka tím přicházela o peníze,“ popsala v rozhovoru ředitelka soukromé MŠ Regina Ouhledová.

Díky aplikaci už také nemusíte sledovat všemožné informační kanály, kam vám dříve rodiče posílali omluvenky. S Twigsee rodič zadá omluvenku do aplikace, odkud se sama zaeviduje do docházky.


TIP: Pokud rodič odešle omluvenku po lhůtě stanovené k omlouvání, omluvenka je zaregistrována jako pozdní.
Na daný den již tedy není možné dítě odhlásit ze stravování.


Informace z docházkového systému se pak automaticky propisují do podkladů pro výpočet školkovného a stravného. Není potřeba je předávat do kuchyně nebo do účtárny. Není ani nutné nic složitě přepočítávat podle typu docházkového programu, reálné docházky nebo doručených omluvenek. Stačí jen v administrativním rozhraní na počítači odeslat rodičům do mobilní aplikace měsíční vyúčtování.

V případě pochybností můžete vy i rodiče docházku a omluvenky zpětně kontrolovat. Transparentním přístupem získáte důvěru rodičů a budete spolu lépe vycházet.

Tak co, jdete do toho s námi?

 

 

5. 9. 2023 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

<strong>Obce budou muset zajistit<br/>dostatek míst ve školkách</strong>
Obce budou muset zajistit
dostatek míst ve školkách

21. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Místní samosprávy mají povinnost zajistit péči o předškolní děti, aby rodiče mohli do práce, říká ministr Jurečka. Pokud to nezvládnou, mohou dostat méně peněz. Detail článku »

 <strong>Jak ve školce rozvíjet socioemoční dovednosti dětí</strong>
 Jak ve školce rozvíjet socioemoční dovednosti dětí

18. 05. 2023 | Martina Zatloukalová

Školková léta posunou děti v oblasti socioemočního vývoje pořádný kus dopředu. Jak tuhle proměnu podpořit? Detail článku »

<strong>Jak zvládnout přijímací řízení bez bolení hlavy</strong>
Jak zvládnout přijímací řízení bez bolení hlavy

24. 02. 2023 | Martina Zatloukalová

Co kdybychom vám teď řekli, že to jde i jinak? Že existuje nástroj, který vám uleví od administrativní zátěže? Že díky němu ušetříte čas i vlastní energii? Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *