Chci konzultaci

Jak ve školce hravě trénovat hrubou motoriku

Pro předškolní děti je pohyb základní potřebou. Při fyzické aktivitě vybijí energii, poznávají své tělo a přispívají ke svému zdravému vývoji. Jak je v tom můžete podpořit?

Děti mají mít dostatek volného pohybu uvnitř i venku. Doma je jim ho ale často nedostává, protože unavení rodiče obvykle nemají na nějaké skotačení ani pomyšlení. Cvičení ve školce je tak pro mnoho dětí jedinou příležitostí hýbat se.

děti cvičí ve školce

Rozvoj hrubé motoriky má přitom zásadní vliv na posílení svalů, vzpřímené držení těla a budoucí zdravotní stav. Ve školce pracujete na tom, aby děti po fyzické stránce zvládly přechod na základní školu a vyvarovaly se špatných návyků. Na co dát pozor:

 • Shrbená záda (želvička):
  Motivujte děti, aby se nehrbily a chodily narovnané jako král či princezna apod. Pro vzpřímené držení těla je nezbytné správné dýchání, posílená nožní klenba a schopnost udržet rovnováhu.
 • Sed mezi patami (W):
  Dbejte na to, aby si děti nesedaly mezi paty, ale raději dřepěly nebo seděly v tureckém sedu. Sed mezi patami je pro děti s oslabeným středem těla sice pohodlnější, škodí ale kolenům a kyčlím.

Co má umět předškolák

Na začátku předškolního období jsou děti ještě málo obratné a koordinované, díky pohybové průpravě však postupně získávají na jistotě. Předškoláci už většinou bez problémů zvládají:

 • lokomoční činnosti (chůze, běh, lezení, plazení, poskoky, přeskakování, pohyb v prostoru a přes překážky, pohyb podle hudby, jízda na dětských dopravních prostředcích),
 • nelokomoční činnosti (základní gymnastika, kroužení, válení, svíčka, kotoul vpřed),
 • manipulační činnosti (nošení, předávání, kutálení, házení, chytání, kopání).

A co když se dítě pohybovým aktivitám vyhýbá, je neobratné, nedokáže koordinovat pohyby nebo při chůzi do schodů nestřídá nohy? Takový projev ukazuje na nezralost pohybových funkcí. O to víc je potřeba se dítěti věnovat. Motorika má totiž velký vliv na budoucí školní úspěchy při psaní a čtení.


Hrubá motorika je základním kamenem grafomotorických dovedností.
V článku Jak na rozvoj grafomotoriky bez pracovních listů se dozvíte,
co je dobré cvičit, aby to ve škole nedrhlo.


Hravé cvičení ve školce

1. Rušná část

Zahřejte svaly. Pohyb do rytmu bubínku je klasika, jestli ale chcete změnu, vyzkoušejte:

 • Písnička Šlapu si to do školky:
  Děti se pohybují jedním směrem v kruhu podle obměn písničky (např. místo „šlapu“ se zpívá „skáču“).
 • Na autíčka:
  Děti běhají volně v prostoru jako autíčka. Učitel oznamuje, do jakého městečka právě dorazily a podle toho děti mění pohyb (např. v Hopsálkově se skáče snožmo).
 • Nejrůznější honičky
  (Sochy, Mrazík, Ocásková apod.)
 • Hra Molekuly, hra Kuba řekl apod.
 • Písnička Hlava, ramena, kolena, palce

Inspiraci na hudebně pohybové hry hledejte v článku
Jak do školky vnést více hudby.

2. Protahovací část

Vyhněte se zranění a rozcvičte tělo od hlavy směrem k chodidlům. U každého cviku napočítejte do deseti:

 • Zvoneček (pod střechou zvonice ze vzpažených paží se dopředu a dozadu houpe hlava jako zvon)
 • Ptáček (ruce položené na ramenou jako křídla krouží dopředu a dozadu)
 • Palačinka (sed roznožný, ruce v prostoru mezi nohama roztírají těsto a marmeládu)
 • Motýlek (vsedě, skrčené nohy spojené chodidly k sobě jako křídla motýla, kolena se pohybují nahoru a dolů)
 • Lopaty, motyky (vsedě, špičky se střídavě propínají jako lopaty a přitahují jako motyky)

3. Průpravná část

V průpravné části přichází na řadu pohybovky, silové cviky, jednoduchá gymnastika, trénink rovnováhy, dětská jóga a dechová cvičení. Z repertoáru zdravotních cvičení jsou nenahraditelné cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva.

Nezapomínejte ani na nožní klenbu. Jak využít lano a pěnové míčky k tréninku chodidel se dočtete v článku Jak ve školce podpořit zdravý vývoj dětských nohou.

Při seznámení s novým cvikem je klíčové bezchybné předvedení ze strany pedagoga. Vždy dbejte na správné provedení cviku, ať si nikdo z dětí neublíží. Cviky provádějte na obě strany těla, abyste zapojili obě mozkové hemisféry.

Motivujte děti k tělocviku říkadly nebo jednoduchými popěvky, napasovanými na týdenní téma. Pohyb spojený s rytmem říkanky nebo písničky dodá cvičení šmrnc a děti bude víc bavit.

Pokud máte možnost, zapojte občas do cvičení pomůcky pro zpestření:

 • šátky na cvičení
 • psychomotorický padák
 • lavičky, překážky
 • míčky, míče
 • lana, švihadla
 • obruče

4. Závěrečná relaxace

Po cvičení vždy uvolněte tělo. Nejprve vyklepejte ruce a nohy jako hadrová panenka, potom chvíli odpočívejte vleže. Do relaxace zapojte všechny smysly: zavřete oči, uvědomujte si podložku pod sebou, poslouchejte příjemnou hudbu, využijte aromaterapii.

Spoustu protahovacích cviků, pohybových her a relaxačních technik najdete každý měsíc v našich hotových přípravách pro učitelky MŠ.

Tipy z praxe

Pokud vám třída ke cvičení nevyhovuje, domluvte se s nejbližší základní školou, zda můžete občas navštívit jejich tělocvičnu. Pro děti je to příležitost vyběhat se na velkém volném prostoru a zároveň vyzkoušet vybrané tělocvičné nářadí.

Před cvičením nezapomeňte na to, že děti ještě nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci. Mohou se rychleji přehřát, proto by měly cvičit bez mikiny ve vyvětrané místnosti a po cvičení se napít a zase obléct.

A hlavně se držte zásady, že pohyb má vést k radosti, ne odrazovat. Pohybovou aktivitu vždy přizpůsobte věku a schopnostem dětí. Při nácviku postupujte od jednoduchého ke složitějšímu. Nedemotivujte ty méně nadšené neustálým soutěžením. Kdo brzy vypadne ze hry, obvykle se při přihlížení začne nudit a zlobí. Takže popřemýšlejte, jak všechny aktivně zapojit.

Pro dnešek se loučíme pokřikem, který můžete použít na závěr společného cvičení:
„Hop, hop, hop, hop, dřep a vztyk, máme rádi tělocvik!“

 

 

31. 10. 2023 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

<strong>7 aktivit pro zábavné léto<br/>ve školce</strong>
7 aktivit pro zábavné léto
ve školce

03. 07. 2023 | Martina Zatloukalová

V létě by školka víc než kdy jindy měla být plná zábavy. Zapojte do hry všechny smysly a nebojte se udělat nepořádek. Slibujeme vám, že u dětí budete mít úspěch. Detail článku »

<strong>Jaké digitální technologie nabídnout dětem ve školce</strong>
Jaké digitální technologie nabídnout dětem ve školce

16. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Prošli jsme učitelská fóra a sesbírali tipy na osvědčené digitální didaktické pomůcky a interaktivní vzdělávací aplikace pro předškolní děti. Chcete zjistit, co ostatní doporučují? Detail článku »

Jak předcházet problémovému chování dětí v předškolním vzdělávání
Jak předcházet problémovému chování dětí v předškolním vzdělávání

07. 12. 2022 | admin

Učitelé v mateřských školách si často dělají starosti s tím, jak zvládat náročné chování dětí, jako je házení předmětů, narušování činností ostatních dětí, bití atd. Ta mohou významným způsobem narušovat učení dětí a jejich zapojení do prosociálních interakcí s vrstevníky a dospělými. Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *