Chci konzultaci

Jak kultivovat pracovní prostředí
ve školkách

Abyste dětem mohli předávat to nejlepší, musíte být sami v pohodě, musíte cítit motivaci a podporu. Poradíme vám, jak toho docílit skrze pozitivní pracovní prostředí.

Učitelské povolání přináší spoustu stresu. Můžete tomu čelit sami, v týmu se to však lépe táhne. A proto spolu potřebujete vycházet. Klíčem dobré spolupráce je společná vize, sdílené hodnoty, důvěra, vzájemný respekt, otevřená komunikace a pozitivní přístup.Špatné vztahy mezi kolegy jsou jedním z rizikových faktorů syndromu vyhoření. Další najdete v článku Riziko práce ve školce: syndrom vyhoření.

pracovní prostředí

1. Slova podpory

Jste v tom společně, soustřeďte se tedy na to, co vás spojuje. Dejte kolegům najevo, že si jejich práce vážíte. Slova uznání mohou mít obrovský dopad na jejich náladu a motivaci k práci.

2. Otevřená komunikace

Jen žádné intriky za zády. Otevřená komunikace přispívá k dobrým vztahům mezi kolegy a k pozitivnímu pracovnímu prostředí. Organizujte proto pravidelná setkání, kde proberete provozní záležitosti a najdete společné řešení problémů.
Kromě klasické porady můžete vyzkoušet další formy kolegiálního sdílení:

  • Intervize
   Intervizí se rozumí setkávání v rámci skupiny sobě rovných kolegů, vedené např. školním psychologem. Hodí se pro témata typu práce s konkrétními dětmi a rodiči, koordinace péče o děti s SVP nebo reflexe profesní spokojenosti. Účelem intervize je v bezpečném prostředí sdílet a reflektovat svou práci a získat na ni zpětnou vazbu od kolegů.
  • Supervize
   Supervize je strukturované skupinové setkávání pod vedením externího supervizora. Hodí se pro témata typu vztahy s dětmi a rodiči, spolupráce s kolegy nebo organizační záležitosti školy. Účelem supervize je posílit pracovní vztahy a řešit problematické situace.Supervize není nástrojem kontroly. Supervizor nenabízí řešení, spíše jako nezaujatá osoba klade otázky a podporuje sdílení myšlenek a návrhů zlepšení, které generují sami učitelé. Supervizor je vázán mlčenlivostí a nesmí o probíraných tématech mluvit s nikým mimo konkrétní supervizní setkání.
  • Balintovská skupina
   Balintovská skupina je postup strukturovaného skupinového setkávání vedeného interním či externím odborníkem. Hodí se pro řešení konkrétní konfliktní situace. Účelem setkání je nahlédnout na svůj profesní problém z více perspektiv a pomocí kolegů najít řešení.Při setkání balintovské skupiny jsou nejdůležitější třetí a čtvrtá fáze, zaměřené na fantazii a prožívání. Ve třetí fázi účastníci vyjadřují možné motivy jednotlivých aktérů případu. Ve čtvrté fázi pak navrhují, jak by se zachovali na místě svého kolegy.
  • Wanda
   Wanda je postup strukturovaného skupinového setkávání vedeného ideálně externím moderátorem. Podobně jako balintovská skupina se hodí pro řešení konkrétních profesních témat jednotlivce. Účelem Wandy je reflektovat své profesní jednání, pochopit jeho příčiny a motivovat k jeho změně.Wanda vychází ze struktury balintovské skupiny, specificky však klade důraz na pozitivní aspekt. Moderátor se zaměřuje na přenos těch navrhovaných postupů řešení, které mohou skutečně fungovat, na další výchovně-vzdělávací situace.

TIP: Podrobné informace k jednotlivým formám kolegiálního sdílení najdete ve volně dostupné publikaci
Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností, kterou vydala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.


3. Profesní rozvoj

Nestůjte na místě. Podporujte profesní růst svých kolegů. Účastněte se společně workshopů a seminářů, které vám přinesou novou inspiraci a prohloubí vaše znalosti. Seznamte se s novými přístupy k výuce a nebojte se některé inovativní metody vyzkoušet ve třídě.

4. Nováčci v týmu

Každý jednou nějak začínal. Pokud novým kolegům poskytnete systematickou podporu, mohou se hned od začátku stát plnohodnotnými členy týmu. I když se to zdá jako práce navíc, vytvořte pro nováčky adaptační plán a přidělte jim mentora. Stane se jejich průvodcem, bude jim předávat své praktické zkušenosti a zároveň je bude podporovat v hledání vlastní cesty. Bude aktivně naslouchat a poradí, na jakou oblast se zaměřit s ohledem na další profesní růst.


TIP: Je důležité, aby mentor byl nejen ochoten předávat své zkušenosti, ale také aby to uměl.
S tím může pomoci odborné proškolení, které mentorovi dodá potřebný teoretický základ.


Novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, je s účinností od 1. ledna 2024 právně zakotveno dvouleté adaptační období začínajících učitelů, stejně jako role uvádějícího a provázejícího učitele.

Asistent pedagoga

O roli asistentů pedagoga někdy panují nejasnosti. Ujistěte se tedy, že všichni vědí, jaká je jeho pozice v týmu:

 • Učitel vytváří nabídku výchovně-vzdělávacích činností pro všechny děti ve třídě, všem věnuje pozornost, nikoho nevyčleňuje z kolektivu.
 • Asistent pedagoga se řídí pokyny učitele. Je jeho pomocníkem v širokém spektru činností a umožňuje mu tak věnovat se všem dětem. Podle dohody individuálně pracuje s dětmi s SVP a pomáhá jim začleňovat se do kolektivu.

Hned od začátku proto vymezte asistentovy kompetence a stanovte jeho náplň práce včetně časového harmonogramu. Společně se domlouvejte, kdy a jakou formou bude asistent učiteli k ruce během konkrétních denních činností. Předejdete tak některým mylným očekáváním a zklamání obou stran.

5. Péče o duši

Při všem tom shonu nezapomínejte na duševní zdraví. Vytvořte bezpečný prostor, kde spolu můžete mluvit o každodenních výzvách a s tím spojených emocích. Naučte se pracovat se stresem a osvojte si techniky psychické hygieny podle tipů v článku Jak ve školce nevypustit duši.

6. Čas na odpočinek

Myslete na odpočinek po práci. Zkuste se jednou začas s kolegy sejít jinde než ve školce – v restauraci, v divadle, na výletě, záleží na vaší nátuře. Společně strávený čas mimo pracovní dobu posílí vaši soudržnost a přispěje k pozitivní atmosféře v týmu.

Vaše práce je důležitá. Proto si zasloužíte pracovat v pozitivním prostředí, podporováni vedením a inspirováni kolegy. Věřte si a věřte svým kolegům v týmu. Společně toho dokážete víc.

12. 9. 2023 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

<strong>Jak pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem</strong>
Jak pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem

09. 01. 2024 | Martina Zatloukalová

Začlenit do kolektivu děti, které mluví jiným jazykem, patří mezi nejnáročnější pedagogické úkoly. Poradíme vám, jak si porozumět i beze slov a jak postupně rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ) musí překonat nejen jazykovou, ale mnohdy i kulturní a náboženskou bariéru. Má však stejné právo na předškolní vzdělávání v běžné školce jako všichni ostatní. Ujistěte se, že členové […] Detail článku »

<strong>Vanda Seidelová promluvila <br/> v EU komisi</strong>
Vanda Seidelová promluvila
v EU komisi

03. 04. 2023 | admin

Vanda Seidelová promluvila v EU komisi o budoucnosti inovací ve vzdělávaní a podpory podnikaní žen Detail článku »

<strong>Výlety a exkurze: <br/>Kam vyrazit mimo školku</strong>
Výlety a exkurze:
Kam vyrazit mimo školku

24. 10. 2023 | Martina Zatloukalová

Pro skvělé zážitky nemusíte jezdit daleko. Najdete je i v docházkové vzdálenosti od školky. Poradíme vám, jak na to. Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *