Chcem konzultáciu

Ako kultivovať pracovné prostredie
v škôlkach

Aby ste deťom mohli odovzdávať to najlepšie, musíte byť sami v pohode, musíte cítiť motiváciu a podporu. Poradíme vám, ako to docieliť skrz pozitívne pracovné prostredie.

Učiteľské povolanie prináša množstvo stresu. Môžete tomu čeliť sami, v tíme sa to ale zvláda lepšie. A práve preto spolu potrebujete vychádzať.Kľúčom k dobrej spolupráci je spoločná vízia, zdieľané hodnoty, dôvera, vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia a pozitívny prístup. Zlé vzťahy medzi kolegami sú jedným z rizikových faktorov syndrómu vyhorenia. Ďalšie nájdete v článku Riziko práce v škôlke: syndróm vyhorenia
pracovní prostředí

1. Slová podpory

Ste v tom spoločne, sústreďte sa teda na to, čo vás spája. Dajte kolegom najavo, že si ich prácu vážite. Slová uznania môžu mať obrovský dopad na ich náladu a motiváciu k práci.

2. Otvorená komunikácia

Hlavne žiadne intrigy a ohováranie za chrbtom. Otvorená komunikácia prispieva k dobrým vzťahom medzi kolegami a k pozitívnemu pracovnému prostrediu. Organizujte preto pravidelné stretávky, kde preberiete prevádzkové záležitosty a nájdete spoločné riešenia problémov.
Okrem klasickej porady môžete vyskúšať ďalšie formy kolegiálneho zdieľania:

  • Intervízia
   Pod interverziou rozumieme stretávanie sa v rámci skupiny seberovných kolegov, vedené napr. školským psychológom. Vhodné sú preto témy typu práca s konkrétnymi deťmi a rodičmi, koordinácia starostlivosti o deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo reflexia profesijnej spokojnosti. Účelom intervízie je v bezpečnom prostredí zdieľať a reflektovať svoju prácu a získať na ňu spätnú väzbu od kolegov.
  • Supervízia
   Supervízia je štruktúrované skupinové stretávanie sa pod vedením externého supervízora. Vhodné sú preto témy typu vzťahy s deťmi a rodičmi, spolupráce s kolegami alebo organizačné záležitosti školy. Účelom supervízie je posilniť vzťahy a riešiť problematické situácie.Supervízia nie je nástrojom kontroly. Supervízor neponúka riešenia, skôr ako nezaujatá osoba kladie otázky a podporuje zdieľanie myšlienok a návrhov zlepšenia, ktoré generujú sami učitelia. Supervízor je viazaný mlčanlivosťou a nesmie o preberaných témach hovoriť s nikým mimo konkrétne supervízne stretnutie.
  • Balintovská skupina
   Balintovská skupina je postup štruktúrovaného skupinového stretnutia vedeného interným či externým odborníkom. Hodí sa na riešenie konkrétnych konfliktných situácií. Účelom stretnutia je nazrieť na svoj profesijný problém z viacerých perspektív a pomocou kolegov nájsť riešenie.Pri stretnutí balintovskej skupiny sú najdôležitejšie tretia a štvrtá fáza, zamerané na fantáziu a prežívanie. V tretej fáze účastníci vyjadrujú možné motívy jednotlivých aktérov prípadu. Vo štvrtej fáze potom navrhujú, ako by sa zachovali na mieste svojho kolegu.
  • Wanda
   Wanda je postup štruktúrovaného skupinového stretnutia vedeného ideálne externým moderátorom. Podobne ako balintovská skupina sa hodí na riešenie konkrétnych profesijných tém jednotlivca. Účelom Wandy je reflektovať svoje profesijné jednanie, pochopiť jeho príčiny a motivovať k jeho zmene.Wanda vychádza zo štruktúry balintovskej skupiny, špecificky však kladie dôraz na pozitívny aspekt. Moderátor sa zameriava na prenos tých navrhovaných postupov riešení, ktoré môžu skutočne fungovať, na ďalšie výchovno-vzdelávacie situácie.

TIP: Podrobné informácie o jednotlivých formách kolegiáleno zdieľania nájdete vo voľne dostupnej publikácii
Techniky kolegiálneho zdieľania profesijných skúseností, ktorú vydala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej.


3. Profesijný rozvoj

Nestojte na mieste. Podporujte profesijný rast svojich kolegov. Zúčastňujte sa spoločných workshopov a seminárov, ktoré vám prinesú novú inšpiráciu a prehĺbia vaše znalosti. Zoznámte sa s novými prístupmi k výuke a nebojte sa niektoré inovatívne metódy vyskúšať v triede.

4. Nováčikovia v tíme

Každý raz nejak začínal. Ak novým kolegom poskytnete systematickú podporu, môžu sa hneď od začiatku stať plnohodnotnými členmi tímu. Aj keď sa to môže zdať ako práca naviac, vytvorte pre nováčikov adaptačný plán a prideľte im mentora. Stane sa ich sprievodcom, bude im odovzdávať svoje praktické skúsenosti a zároveň podporovať hľadanie vlastnej cesty. Bude aktívne načúvať a poradí, na akú oblasť sa zamerať s ohľadom na ďalší profesijný rast.


TIP: Je dôležité, aby mentor bol nielen ochotný odovzdávať svoje skúsenosti, ale tiež aby to vedel.
S tým môže pomôcť odborné preškolenie, ktoré mentorovi dodá potrebný teoretický základ.


Novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, je s účinností od 1. ledna 2024 právně zakotveno dvouleté adaptační období začínajících učitelů, stejně jako role uvádějícího a provázejícího učitele.

Asistent pedagóga

O úlohe asistentov pedagóga niekedy panujú nejasnosti. Uistite sa teda, že všetci vedia, aká je ich pozícia v tíme:

 • Učiteľ vytvára ponuku výchovno-vzdelávacích činností pre všetky deti v triede, všetkým venuje pozornosť, nikoho nevyčleňuje z kolektívu.
 • Asistent pedagóga sa riadi pokynmi učiteľa. Je jeho pomocníkom v širokom spektre činností a umožňuje mu tak venovať sa všetkým deťom. Podľa dohody individuálne pracuje s deťmi so ŠVP a pomáha im začleňovať sa do kolektívu.

Hneď od začiatku preto vymedzte asistentove kompetenie a stanovte jeho náplň práce, vrátane časového harmonogramu. Spoločne sa dohadujte, kedy a akou formou bude asistent učiteľovi poruke behom konkrétnych denných činností. Predídete tak niektorým mylným očakávaniam a sklamaniam oboch strán.

5. Starostlivosť o dušu

Pri všetkom tom zhone nezabúdajte na duševné zdravie. Vytvorte bezpečný priestor, kde spolu môžete hovoriť o každodenných výzvach a s tým spojených emóciách. Naučte sa pracovať so stresom a osvojte si techniky psychickej hygieny podľa tipov v článku Ako v škôlke nevypustiť dušu.

6. Čas na odpočinok

Myslite na odpočinok po práci. Skúste sa raz za čas s kolegami stretnúť inde než v škôlke – v reštaurácii, v divadle, na výlete, záleží na vašej náture. Spoločne strávený čas mimo pracovnú dobu posilní vašu súdržnosť a prispeje k pozitívnej atmosfére v tíme.

Vaša práca je dôležitá. Preto si zaslúžite pracovať v pozitívnom prostredí, podporovaní vedením a inšpirovaní kolegami. Verte si a verte svojim kolegom v tíme. Spoločne toho dokážete viac.

12. 9. 2023 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Riziko práce v škôlke: <br/>syndróm vyhorenia</strong>
Riziko práce v škôlke:
syndróm vyhorenia

19. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Učiteľské povolanie vie byť vyčerpávajúce. Ak vás naviac dlhodobo dusí stres z pracovného preťaženia a konfliktov na pracovisku, rútite sa v ústrety vyhoreniu. Detail článku »

<strong>Ako na rozvoj grafomotoriky <br/>bez pracovných listov</strong>
Ako na rozvoj grafomotoriky
bez pracovných listov

17. 10. 2023 | Martina Zatloukalová

Pracovné listy sú fajn, ale nemusí sa to s nimi preháňať. Obzvlášť, keď existujú zaujímavejšie spôsoby, ako u predškolákov rozvíjať grafomotoriku. Ktoré to sú? Detail článku »

<strong>Ktoré aktivity zaradiť do škôlkových logohrátok</strong>
Ktoré aktivity zaradiť do škôlkových logohrátok

11. 01. 2024 | Martina Zatloukalová

Pomôžte deťom so správnym rozvojom reči, nech potom v škole nebojujú s čítaním a písaním. Škôlka síce nemôže nahradiť logopedickú ordináciu, hravé ohýbanie jazýčku sem ale patrí. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *