Chcem konzultáciu

Ako pracovať s deťmi s odlišným materským jazykom

Začleniť do kolektívu deti, ktoré hovoria iným jazykom, patrí medzi najnáročnejšie pedagogické úlohy. Poradíme vám, ako si porozumieť aj bez slov a ako postupne rozvíjať ich jazykové schopnosti.

Dieťa s odlišným materinským jazykom (OMJ) musí prekonať nielen jazykovú, ale častokrát aj kultúrnu a náboženskú bariéru. Má však rovnaké právo na predškolské vzdelávanie v bežnej škôlke ako ostatní. Uistite sa, že členovia vášho tímu k nemu pristupujú s otvorenou mysľou. Ústretovosť a rešpekt môže každý prejaviť drobnými gestami – nekomoliť meno dieťaťa, naučiť sa pár fráz v jeho jazyku alebo sa zaujímať o zvyklosti jeho zeme.

Dívka z cizí země

Ako komunikovať

Na príchod nového kamaráta je potrebné pripraviť aj ostatné deti. Ukážte si na mape jeho krajinu, prezrite si vlajku, pustite si pesničku. Aby deti pochopili, aký je to pocit, niekomu nerozumieť, hovorte na ne občas iným jazykom.

Komunikácia s rodičmi

Než dieťa nastúpi, stretnite sa s jeho rodičmi. Predídete tak najrôznejším nedorozumeniam, ktoré plynú z odlišných predstáv a skúseností rodičov-cudzincov.

Pri ďalšej komunikácii s rodičmi sa držte týchto zásad:

  • dôležité informácie si nechajte preložiť a dajte ich rodičom domov na preštudovanie,
  • pri rozhovore používajte krátke vety, mená v prvom páde a presné dáta namiesto obrazných a nepresných pomenovaní
  • odkazy píšte čitateľným tlačeným písmom,
  • namiesto telefonovania posielajte sms.

Spolupráca rodičov je nevyhnutný predpoklad úspechu.
Viac sa dozviete v článku Prečo je dôležité zapojiť rodičov do predškolského vzdelávania.


Komunikácia s dieťaťom

Keď dieťa niekomu v škôlke nerozumie, nemôže sa cítiť v bezpečí. Ako to prekonať? Namiesto dorozumievania sa rukami-nohami, využite pomôcky pre deti s autizmom. Na krúžok od kľúčov zaveste obrázkové komunikačné kartičky. Mali by pokryť základné potreby, pocity a denný režim. Nezabudnite ani na kartičku “nerozumiem”. Spolu s českým dieťaťom bez slov predveďte, ako systém funguje. Povzbudzujte dieťa s OMJ, aby sa nebálo pomocou kartičiek komunikovať s dospelými, aj so svojimi rovesníkmi.

Spočiatku hojne používajte neverbálnu komunikáciu. Zapojte mimiku a výrazné gestá. Názorne predvádzajte, čo po dieťati chcete. Zamerajte sa na aktivity nezávislé na jazyku, ako je maľovanie, hudba a tanec. Keď si dieťa obľúbi nejakú českú pesničku, prezentujte mu text pomocou piktogramov.

Malé deti sa jazyk naučia odpočúvaním. Hovorte preto zreteľne, správne vyslovujte a dbajte na to, aby vám dieťa videlo na pery. Používajte jednoduché slovné spojenia a často ich opakujte. Vyhnite sa slangu, zdrobneninám, synonymám, nech v tom dieťa nemá zmätok.

Vyberajte aktivity, ktoré rozvíjajú jazykové schopnosti. Aby nové slovíčka lepšie uviazli v hlave, zapojte do učenia čo najviac zmyslov. Listujte obrázkovými knižkami, hľadajte obrázky po triede, tancujte vôkol nich, prejdite obrázkovým bludiskom. Slová vytlieskajte, dramatizujte alebo modelujte z plastelíny. Zaraďte rytmizáciu, riekanky a pesničky.

TIP: Niektoré kolegyne majú dbrú skúsenosť s nahrávacou nástennou tabuľou. Do priehľadných kapsičiek vložíte obrázky a nahráte k nim zvukovú stopu. Deti si potom môžu zvuky sami prehrávať stlačením tlačidla.

Nezabudnite, že trpezlivosť ruže prináša. Rešpektujte tiché obdobie a čakajte na prvé slová. To, že dieťa mlčí, ešte neznamená, že nerozumie. Keď sa odváži prehovoriť, dajte mu dostatok času sformulovať myšlienku. Nechajte ho rozprávať a počúvajte ho. A predovšetkým chváľte snahu a oceňujte pokroky.

Aká je vaša skúsenosť so začlenením detí s OMJ? Podeľte sa s ostatnými o metódy, ktoré mali najväčší úspech.
 
 

11. 1. 2024 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Ako v škôlke rozvíjať<br/>socioemočné schopnosti detí?</strong>
Ako v škôlke rozvíjať
socioemočné schopnosti detí?

25. 05. 2023 | Martina Zatloukalová

Roky v škôlke posunú deti v oblasti socioemočného vývinu poriadny kus dopredu. Ako túto premenu podporiť? Detail článku »

<strong>Veľká noc v materskej škole:<br/> Tipy na aktivity</strong>
Veľká noc v materskej škole:
Tipy na aktivity

25. 03. 2024 | Martina Zatloukalová

Oslávte s deťmi príchod jari! Zozbierali sme tipy na tie najlepšie veľkonočné aktivity, s ktorými bude Veľká noc vo vašej škôlke nezabudnuteľným zážitkom. Detail článku »

<strong>7 aktivít pre zábavné leto <br/>v škôlke</strong>
7 aktivít pre zábavné leto
v škôlke

03. 07. 2023 | Martina Zatloukalová

V lete by mala byť škôlka, viac než inokedy, plná zábavy. Zapojte do hry všetky zmysly a nebojte sa urobiť neporiadok. Sľubujeme vám, že u detí budete mať úspech. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *