Chcem konzultáciu

Úrazy v materskej škole

Úraz je vždy mrzutosť. Tým skôr, keď sa stane deťom práve u vás v škôlke. Pripomeňme si, ako správne postupovať v prípade školského úrazu.

Úraz sa nestane náhodou. Vždy mu predchádza riziková situácia, ktorej sa dá vyvarovať. Preto deti v škôlke nabádate k opatrnosti. Preto ich zoznamujete s bezpečným správaním. Preto ich postupne učíte vyhodnotiť situáciu, rozpoznať nebezpečenstvo a vyhnúť sa mu.

úraz kolene ve školce

Školský úraz

Niekedy sa to však ani pri najlepšej snahe nepodarí – deti nevyhodnotia riziko, precenenia svoje sily alebo neuposlúchnu dobre mienenú radu. A úraz je na svete.

Pamätajte, že za školský úraz sa považuje úraz, ktorý sa deťom stal pri školskej i mimoškolskej výchove a vzdelávaní, tzn. pri všetkých aktivitách organizovaných materskou školou.

Za úraz a škodu spôsobenú dieťaťu vždy zodpovedá škôlka ako právnická osoba. Túto zodpovednosť nemožno preniesť na zákonného zástupcu. A to ani v prípade, ak podpísal, že za svoje dieťa preberá zodpovednosť.
 

Povinnosti zaměstnance školy

Jaké jsou povinnosti zaměstnance školy, když ke školnímu úrazu dojde?

 • Poskytnout dítěti potřebnou laickou první pomoc (sem se počítá i telefonát na linku 155).
 • Neprodleně informovat vedení školy a zákonné zástupce dítěte.
 • Zajistit záznam do Knihy úrazů a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o úrazu dozvíte.

TIP: Chcete mať chrbát krytý aj pri maličkostiach? Okrem Knihy úrazov si veďte Denník drobných poranení, kam budete zapisovať každú triesku a odreninu. Pri odovzdávaní dieťaťa informujte rodičov o udalosti a nechajte si ju podpísať. Pre prípad, že by sa z toho nakoniec niečo vykľulo a rodičia sa prišli sťažovať.


 

Najčastejšie úrazy a prvá pomoc

V škôlke určite prechádzate pravidelným školením poskytovania prvej pomoci. Pripomeňme si preto, ako ošetriť len tie najčastejšie, ľahké úrazy, ktoré môžu deti v škôlke stretnúť.

Odreniny

 • Odreniny umyte studenou tečúcou vodou a odstráňte všetky nečistoty.
 • Zatlačte na ranu čistým gázovým obväzom, aby ste zastavili krvácanie.
 • Ranu umyte teplou vodou a jemne osušte.
 • Odreninu a jej okolie vydezinfikujte prípravkom, ktorý neštípe.

Hrča

 • Hrču sa nesnažte „zatlačiť“. Tým by sa len zväčšila plocha poškodenia pod opuchom.
 • Na miesto zranenia priložte studený obklad, napríklad vo forme chladiaceho gélového vankúšika.
 • Sledujte varovné signály, pri ktorých je lepšie vyhľadať lekársku pomoc. Jedná sa o bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, ospalosť alebo výtok z ucha.

 

Krvácanie z nosa

 • Posaďte dieťa do mierneho predklonu, aby krv mohla voľne vytekať von. Nezakláňajte mu hlavu ani ho nedávajte ležať.
 • Najmenej na 5 minút stlačte nos.
 • Na koreň nosa a zátylok môžete prikladať studené obklady.
 • Pokiaľ ani po 20 minútach krvácanie neprestáva, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

 

Úrazy zubov

 • Ak sa zub po úraze kýva, alebo je zarazený do ďasna, kontaktujte rodičov, aby dieťa odviezli na stomatologické ošetrenie.
 • Keď si dieťa vyrazí mliečny zub, nejde ho zachrániť.
 • Ak sa jedná o stály zub, zdvihnite ho, opláchnite vodou a vložte do nádobky s mliekom. Dotýkajte sa iba korunky, nie koreňa zuba. Dôležitý je rýchly prevoz na stomatologické ošetrenie.
 • Ak dieťa po vyrazení mliečneho alebo stáleho zubu krváca, je nutné, aby ho prezrel zubný lekár.

 

Úpal

 • Presuňte dieťa do tieňa, alebo lepšie do chladnej a vetranej miestnosti.
 • Ochladzujte dieťa prievanom, prikladaním studených obkladov alebo vlažnou sprchou.
 • Podávajte dieťaťu tekutiny. Vhodnejšie sú minerálky a mierne sladené nápoje. Použite rehydratačný roztok, ak ho máte k dispozícii.
 • Ošetrite dieťaťu prípadné popáleniny od slnka na to určenými prípravkami.
 • Sledujte stav dieťaťa. Ak sa nelepší alebo sa zhoršuje, volajte 155.

Podrobnejšie informácie k úpalu a úpalu nájdete v článku
Aby sa deti v lete neprehriali: Prevencia a prvá pomoc.


Kliešť

 • Miesto prisatia vydezinfikujte.
 • Kliešť podoberte špeciálnou kartou alebo háčikom so zárezom a vytiahnite.
 • Pokiaľ používate pinzetu, uchopte kliešťa tesne pri hlavičke, čo najbližšie k koži. Opatrne ním kývajte do strán, kým sa vám ho nepodarí vytiahnuť.
 • Po odstránení kliešťa miesto prisatia opäť vydezinfikujte.
 • Vytiahnuté kliešťa bezpečne zlikvidujte. Najlepšie je zabaliť ho do kúska papiera a spáliť alebo spláchnuť. Kliešť neroztláčajte ani ho nevyhadzujte do odpadkového koša.

Tipy na minimalizovanie rizika nehôd pri pobyte vonku nájdete v článku
Ako zaistiť bezpečnosť detí vonku.


Prajeme vám, nech sa všetkým deťom vo vašej škôlke nehody a úrazy vyhýbajú veľkým oblúkom.
 
 

18. 6. 2024 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Rozhovor: Deti nechcú ísť domov ani popoludní a to  je vyznamenanie</strong>
Rozhovor: Deti nechcú ísť domov ani popoludní a to  je vyznamenanie

16. 04. 2024 | Martina Zatloukalová

Keď vám zriaďovateľ vyjde v ústrety, je radosť pracovať. O výhodách spolupráce a problémoch s vedením firemnej materskej školy sme sa rozprávali s Mgr. Martinou Schoříkovou, riaditeľkou Univerzitnej materskej školy Hrášok Mendelovej univerzity v Brne. Detail článku »

<strong>7 aktivít pre zábavné leto <br/>v škôlke</strong>
7 aktivít pre zábavné leto
v škôlke

03. 07. 2023 | Martina Zatloukalová

V lete by mala byť škôlka, viac než inokedy, plná zábavy. Zapojte do hry všetky zmysly a nebojte sa urobiť neporiadok. Sľubujeme vám, že u detí budete mať úspech. Detail článku »

<strong>Rozlúčka s predškolákmi: <br/>tipy na darčeky</strong>
Rozlúčka s predškolákmi:
tipy na darčeky

11. 06. 2024 | Martina Zatloukalová

Nastal čas rozlúčiť sa s predškolákmi. Čaká ich čas pasovania na školákov a k tomu patrí aj niečo malé na pamiatku. Zozbierali sme 5 tipov na klasické aj netradičné darčeky, ktoré deťom urobia radosť. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *