Chci konzultaci

Jak pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Začlenit do kolektivu děti, které mluví jiným jazykem, patří mezi nejnáročnější pedagogické úkoly. Poradíme vám, jak si porozumět i beze slov a jak postupně rozvíjet jejich jazykové dovednosti.

Dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ) musí překonat nejen jazykovou, ale mnohdy i kulturní a náboženskou bariéru. Má však stejné právo na předškolní vzdělávání v běžné školce jako všichni ostatní. Ujistěte se, že členové vašeho týmu k němu přistupují s otevřenou myslí. Vstřícnost a respekt může každý projevit drobnými gesty – nekomolit jméno dítěte, naučit se pár frází jeho jazykem nebo se zajímat o zvyklosti jeho země.

Dívka z cizí země

Jak komunikovat

Na příchod nového kamaráda je potřeba připravit také ostatní děti. Ukažte si na mapě jeho zemi, prohlédněte si vlajku, pusťte si písničku. Aby děti pochopily, jaký je to pocit nikomu nerozumět, mluvte na ně občas cizím jazykem.

Komunikace s rodiči

Než dítě nastoupí, sejděte se s jeho rodiči. Abyste si navzájem rozuměli, využijte bezplatných služeb komunitních tlumočníků spolupracujících s centry pro integraci cizinců. Na úvodní schůzce jim vysvětlete, jak v Česku funguje předškolní vzdělávání. Předejdete tak nejrůznějším nedorozuměním, která plynou z odlišných představ a zkušeností rodičů-cizinců.

Pro další komunikaci s rodiči se držte těchto zásad:

  • důležité informace si nechte přeložit a dejte je rodičům domů k prostudování,
  • při rozhovoru používejte krátké věty, jména v prvním pádě a přesná data místo příslovcí,
  • vzkazy pište čitelným tiskacím písmem,
  • místo telefonování posílejte sms.

Spolupráce rodičů je nezbytný předpoklad úspěchu.
Více se dozvíte v článku Proč je důležité zapojit rodiče do předškolního vzdělávání.


Komunikace s dítětem

Když dítě nikomu ve školce nerozumí, nemůže se zde cítit v bezpečí. Jak to překonat? Místo domluvy rukama nohama využijte pomůcky pro autisty. Na kroužek od klíčů pověste obrázkové komunikační kartičky. Měly by pokrýt základní potřeby, pocity a denní režim, nezapomeňte ani na kartičku „nerozumím“. Spolu s českým dítětem beze slov předveďte, jak systém funguje. Povzbuzujte dítě s OMJ, aby se nebálo pomocí kartiček komunikovat s dospělými i se svými vrstevníky.
Zpočátku hojně používejte neverbální komunikaci. Zapojte mimiku a výrazná gesta. Názorně předvádějte, co po dítěti chcete. Zaměřte se na aktivity nezávislé na jazyku, jako je malování, hudba a tanec. Když si dítě oblíbí nějakou českou písničku, prezentujte mu text pomocí piktogramů.

Malé děti se jazyk učí odposloucháváním. Mluvte proto zřetelně, správně vyslovujte a dbejte na to, aby vám dítě vidělo na rty. Používejte jednoduchá slovní spojení a často je opakujte. Vyhněte se slangu, zdrobnělinám, synonymům, ať v tom dítě nemá zmatek.

Vybírejte aktivity, které rozvíjí jazykové dovednosti. Aby nová slovíčka lépe uvízla v hlavě, zapojte do učení co nejvíc smyslů. Listujte obrázkovými knížkami, hledejte obrázky po třídě, tančete kolem nich, projděte obrázkovým bludištěm. Slova vytleskejte, dramatizujte nebo vymodelujte z plastelíny. Zařaďte rytmizaci, říkanky a písničky.

TIP: Některé kolegyně mají dobrou zkušenost s nahrávací nástěnnou tabulí. Do průhledných kapsiček vložíte obrázky a nahrajete k nim zvukovou stopu. Děti si pak mohou zvuk samy přehrávat zmáčknutím tlačítka.

Spoustu inspirace najdete v těchto publikacích:

  • Konvalinová: Pověz mi to obrázkem
  • Lacinová: Nečtu, nepíšu, učím se česky
  • Linhartová: Nápadníček aktivit pro MŠ – Činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s OMJ
  • Slavíková, Hannová: Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s OMJ

 

Podpůrná opatření

Školka je často jediným místem, kde se děti s OMJ dostanou do kontaktu s češtinou. Předpokládá se, že jazyk pochytí přirozeně při hře. Aby ale později uspěly ve škole, potřebují už ve školce cílenou jazykovou podporu formou doučování češtiny jako druhého jazyka.

Sjednejte si schůzku v pedagogicko psychologické poradně a informujte se, jak můžete dítě s OMJ při aktuální úrovni dovedností co nejlépe rozvíjet. Stejně jako pro další děti se speciálně vzdělávacími potřebami pro ně můžete získat podpůrná opatření – didaktické materiály, jazykovou podporu či přidělení asistenta.

Pro děti-cizince s povinností předškolního vzdělávání můžete ve školce zřídit skupinu pro jazykovou přípravu. Před nástupem do školy by děti měly zvládat češtinu na úrovni vymezené Kurikulem češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání. Dělejte pravidelnou jazykovou diagnostiku, abyste zjistili, jak na tom jsou se znalostí jazyka a jaké dělají pokroky.

Praktické tipy najdete na těchto odkazech:

 

Nezapomeňte, že trpělivost růže přináší. Respektujte tiché období a čekejte na první slova. To, že dítě mlčí, ještě neznamená, že nerozumí. Až se odváží promluvit, dejte mu dostatek času zformulovat myšlenku. Nechte ho mluvit a naslouchejte mu. A především chvalte snahu a oceňujte pokroky.

 

Jaká je vaše zkušenost se začleněním dětí s OMJ? Podělte se s ostatními o metody, které měly největší úspěch.

 

 

9. 1. 2024 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

<strong>Jak do školky vnést více hudby</strong>
Jak do školky vnést více hudby

24. 07. 2023 | Martina Zatloukalová

Hudba přináší radost a estetický prožitek. A také v sobě ukrývá velký potenciál pro všestranný rozvoj dítěte. Proč tomu tak je a na které hudební činnosti se zaměřit? Detail článku »

<strong>Zaznamenali jste nová pravidla úplaty školkovného?</strong>
Zaznamenali jste nová pravidla úplaty školkovného?

16. 01. 2024 | Martina Zatloukalová

Novelou školského zákona se od školního roku 2024/25 mění pravidla úplaty školkovného. O výši školkovného ve veřejných školkách budou nově rozhodovat jejich zřizovatelé. Školkovné bude navázáno na výši minimální měsíční mzdy a od jeho platby budou osvobozeni rodiče pobírající příspěvek na dítě. Detail článku »

<strong>Jak v dětech pěstovat kreativitu a kritické myšlení</strong>
Jak v dětech pěstovat kreativitu a kritické myšlení

07. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Nevíme, jaká budoucnost děti čeká. Budou na ni ale připraveny, pokud budou umět kriticky uvažovat a kreativně řešit problémy. Začněte s nimi tyhle dovednosti trénovat už ve školce. Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví. Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *