Chci konzultaci

Jak předcházet problémovému chování dětí v předškolním vzdělávání

Učitelé v mateřských školách si často dělají starosti s tím, jak zvládat náročné chování dětí, jako je házení předmětů, narušování činností ostatních dětí, bití atd. Zatímco v některých případech je náročné chování krátkodobé a snadno zvládnutelné, v jiných případech je vytrvalé a intenzivní. Ta mohou významným způsobem narušovat učení dětí a jejich zapojení do prosociálních interakcí s vrstevníky a dospělými.

Výzkumy skutečně dokumentují variabilitu sociálně-emočních dovedností (např. regulace emocí, kooperativní chování) předškolních dětí. Některé děti vstupují do základní školy se znevýhodněním a mohou čelit vážným obtížím při adaptaci na požadavky nového formálního vzdělávacího kontextu. Také pokud nedostatky v předškolním sociálně-emočním vývoji přetrvávají v průběhu času, mohou mít děti později školní a sociální problémy.

Prevence je základ

Na rozdíl od tradičnějšího názoru, že je třeba zasahovat až ve chvíli, kdy se objeví problémy, se asi shodneme na tom, že prevence se vyplatí. Níže popsané postupy mají za cíl zvýšit pravděpodobnost prosociálního chování a snížit výskyt problémového chování dětí a potřebu dalších a intenzivnějších intervencí.

1. Zorganizujte prostředí ve třídě

Fyzické uspořádání třídy a dostupné materiály jsou důležitými prvky prostředí třídy, které mohou ovlivnit chování dětí a jejich interakce s vrstevníky. Učitelé tak mohou předcházet výskytu náročného chování a podporovat prosociální chování dětí a jejich zapojení do činností tím, že:

  • jasně vymezí hranice jednotlivých vzdělávacích oblastí;
  • oddělením oblastí pro aktivní hru od oblastí pro klidnou hru;
  • zamezením přeplnění prostoru, aby pohyb ve třídě nenarušoval činnosti;
  • zařazením dostatečného množství různorodých a pro děti významných materiálů do třídy
  • jasné delegování jednotlivých úkolů např. u úklidu hraček a podobně.

Pravděpodobnost, že se děti zapojí do pozitivního chování, může zvýšit také konzistentní a předvídatelný rozvrh denních akcí, který zahrnuje vyvážené aktivity v malých a velkých skupinách, aktivní a klidné činnosti, stejně jako volnou hru a strukturované aktivity.

Vzhledem k tomu, že přechod mezi činnostmi nebo rutinními činnostmi je jednou z příležitostí, kdy se s větší pravděpodobností objeví problémové chování, mohou učitelé zkrátit dobu čekání mezi činnostmi nebo rutinními činnostmi a zajistit, aby děti věděly, co mají v těchto specifických okamžicích dělat. Přechody lze usnadnit také vizuálními (např. plakátem znázorňujícím sled činností a rutin během dne s obrázky samotných dětí,) a slovními pokyny (např. upozorněním 5 minut před přechodem; použitím známé písničky jako upozornění a přípravy na čas přechodu).

Problémové chování dětí - Twigsee blog

2. Definujte a naučte děti, co se od jejich chování očekává

Některé děti mohou vykazovat nevhodné chování, protože očekávání ve třídě nebyla jasně vymezena. Definice pravidel třídy je základním nástrojem, který podporuje osvojení vhodného chování dětí. S ohledem na očekávání chování ve třídě a na problematické chování, které se ve třídě obvykle objevuje, mohou učitelé stanovit, ideálně za účasti dětí, tři až šest pravidel chování, která musí být jednoduchá, pozitivní a snadno dodržovatelná (např. Hraj si bezpečně; Používej laskavá slova; Po hře ukliď hračky zpět;). Po diskusi ve třídě je třeba modelovat chování spojené s každým pravidlem. Pravidla by měla být ve třídě vyvěšena (s obrázky dětí, které předvádějí žádoucí chování) a měla by se k nim s dětmi pravidelně vracet, zejména před okamžiky, kdy je výskyt náročného chování nejpravděpodobnější. Je důležité nezapomínat na nutnost pozitivně a konkrétně ocenit děti, které předvádějí vhodné chování (např. „Mary, moc se mi líbilo, jak ses s Michaelem podělila o puzzle“), aby se zvýšila pravděpodobnost, že se takové chování bude opakovat.

Jakou roli hrají vztahy mezi učitelem a dítětem?

Úspěch jakéhokoli přístupu ke zvládání náročného chování dětí nevyhnutelně závisí na jedné základní podmínce: existenci pozitivního a důvěryhodného vztahu mezi dospělými a dětmi, který se vyznačuje vřelými, citlivými interakcemi. V několika studiích bylo doloženo, že děti, které zažívají pozitivní interakce s dospělými, s větší pravděpodobností vykazují více sociálních dovedností a méně problémů s chováním. V tomto smyslu by mělo být prioritou vytvoření takového prostředí ve třídě, kde se všechny děti cítí vítané, příjemně a bezpečně!

 

Zdroj:

7. 12. 2022 | admin

Doporučujeme

<strong>Jak ve školce nastavit<br/> pozitivní kulturu</strong>
Jak ve školce nastavit
pozitivní kulturu

01. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Asi se shodneme, že nejlépe je nám tam, kde se cítíme vítáni, respektováni a přijímáni takoví, jací jsme. Přesně taková atmosféra by měla vládnout v každé školce. Detail článku »

<strong>Které aktivity zařadit do školkových logohrátek</strong>
Které aktivity zařadit do školkových logohrátek

02. 01. 2024 | Martina Zatloukalová

Pomozte dětem se správným rozvojem řeči, aby pak ve škole nebojovaly s čtením a psaním. Školka sice nemůže nahradit logopedickou ordinaci, hravé ohýbání jazýčku sem ale patří. Které aktivity můžete zařadit do logopedických chvilek? Detail článku »

<strong>Velikonoce ve školce:<br/> Tipy na aktivity</Strong>
Velikonoce ve školce:
Tipy na aktivity

25. 03. 2024 | Martina Zatloukalová

Oslavte s dětmi příchod jara! Sesbírali jsme tipy na nejlepší velikonoční aktivity, se kterými budou Velikonoce ve školce nezapomenutelným zážitkem. Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *