Chci konzultaci

Jak si poradit s plánováním výuky na úrovni třídy

Školka tu není od toho, aby se děti nějak zabavily, když jsou rodiče v práci. Ve školce se odehrává promyšlená výchovně vzdělávací činnost. A za její přípravou se skrývá spousta plánování.
 
Záleží jen na vašich schopnostech a zkušenostech, kolik času věnujete přípravám na každý den ve školce. Přitom neplatí, že hotové přípravy pak používáte beze změny až do konce své učitelské kariéry. Každý rok se vám ve třídě sejde jiná skupina dětí s jinými zájmy a potřebami. A tomu je potřeba se pružně přizpůsobit.

plánování výuky

Vymyslet, naplánovat, nachystat…

Pracovní plán

Dobře to znáte: Při tvorbě třídního vzdělávacího plánu vycházíte z integrovaných bloků ŠVP, ze kterých si vybíráte náměty. Stanovíte si téma a k němu připojíte konkrétní činnosti i cíle výuky. Svůj pracovní plán dotváříte postupně podle aktuálních potřeb dětí a dynamiky třídy.

Dobrá zpráva je, že TVP nemusíte zpracovávat písemně (pokud ředitel vaší školky nestanoví jinak). Musíte ale vědět, k čemu směřujete a proč. Při jmenování vzdělávacích cílů se držte těchto zásad:

  • Buďte konkrétní a konzistentní. Stanovte si jasné dílčí cíle, které směřují k očekávanému výstupu. Vycházejte z toho, co děti už znají a umí. Jejich znalosti a dovednosti postupně prohlubujte a rozvíjejte. Vždy postupujte od jednoduchého ke složitému.
  • Dbejte na kontrolovatelnost. Dávejte si takové cíle, u kterých jednoduše posoudíte jejich splnění. Přece jen, lépe se hodnotí konkrétní cíl, že děti zvládají určit první hlásku ve slově, než obecné konstatování, že jste rozvíjeli jejich sluchové vnímání.
  • Nezapomínejte na komplexnost. Vaším úkolem je rozvíjet děti po stránce kognitivní, dále utvářet jejich postoje a hodnoty a také podporovat jejich samostatnost. U každé činnosti se ptejte sami sebe: Co děti učím? Jak rozvíjím jejich schopnosti? Jaké hodnoty jim předávám? Mají děti vliv na situaci? Mohou se podílet na plánování?

TIP: Ušetřete si práci s tvorbou TVP díky programu InspIS od České školní inspekce.

Do programu má přístup každá mateřská a základní škola. Podmínkou tvorby TVP je, aby školka měla v programu založené ŠVP. Pak už jen na záložce InspIS ŠVP tlačítkem Dokument ŠVP otevřete okno pro generování TVP.
Zde zvolíte konkrétní integrovaný blok, vyberete z rolovací nabídky kompetence a spustíte generování. Získáte dokument, ve kterém najdete rozepsané kompetence a dílčí cíle, stejně jako závěrečnou evaluaci.
Vy už jen doplníte název tématu, datum realizace a vzdělávací nabídku.


 

Zájem dětí

Zapojte děti do plánování. Ptejte se, jestli je k danému tématu něco napadá. Pokládejte otevřené otázky a formulujte je tak, aby se děti nebály reagovat. Nezavrhujte žádnou odpověď. Dejte dětem prostor obhájit si ji, i když se vám zdá nelogická.

Společný brainstorming ideálně zapisujte. Dbejte na to, aby vám neutekly ani tiše vyslovené odpovědi introvertů. Dětské nápady pak připište do svého pracovního plánu a zahrňte do realizace. Když děti zjistí, že vám na jejich názoru záleží, budou cítit velkou vnitřní motivaci.


Brainstorming a práci s myšlenkovou mapou najdete také v článku
Jak pracovat s metodami rozvoje kritického myšlení.


Samotnou realizaci přizpůsobte situaci ve třídě. Sledujte, co děti zaujalo, co je nebaví, co je pro ně příliš lehké nebo naopak moc těžké. A podle toho operativně měňte své plány. Nemusíte toho stihnout co nejvíc, nemusíte vymýšlet ty nejoriginálnější projekty. Nejde tu o palce nahoru a pochvalné komentáře v učitelských skupinách na sociálních sítích. Na prvním místě by vždy měly být pohoda, radost a prožitek dětí.
 

Výsledky evaluace

Díky průběžné evaluaci máte přehled, co dětem jde a na čem je ještě potřeba zapracovat. Místo abyste výsledky založili do šuplíku, vezměte si je jako podklad pro další plánování. Cíleně tak můžete do nabídky zařadit takové činnosti, které se zaměřují na slabá místa.
 

Aktuální dění

Děje se ve světe, v republice nebo ve vašem okolí něco neobvyklého? Děti si toho přirozeně všímají a zajímá je to. Pokuste se aktuální situaci zohlednit a zapracovat do programu. I když se vám kamarádova zlomená noha k tématu karneval zrovna nehodí.
 

Zásoba nápadů

Dětem někdy na naplánované aktivity stačí výrazně méně času, než kolik jste předpokládali. Proto je fajn mít v zásobě univerzální hry na vyplnění mezer mezi činnostmi.

  • Ozvěna: Učitel zašeptá slovo, děti je jako ozvěna opakují nahlas.
  • Myslím si zvíře: Jedno dítě si myslí zvíře. Ostatní se pomocí uzavřených otázek (ano/ne) snaží zjistit, o jaké zvíře se jedná. Lze zvolil i jiné téma, např. jídlo, hračky, zaměstnání.
  • Vyjmenuj pět: Děti vyjmenovávají pět věcí podle zadání, např. pět domácích zvířat, pět zelených věcí, pět věcí na písmeno L.
  • Teta jede na výlet: Tato paměťová hra začíná větou „Teta jede na výlet a do kufru si sbalila…“. Hráči postupně jeden po druhém zopakují úvodní větu, dále všechny věci, které už v kufru jsou, a nakonec přidají něco dalšího.
  • Co budeš dělat: Hra je vždy uvozena otázkou „Co budeš dělat, až budeš…?“, doplněnou o libovolné zvíře. Hráči odpovídají slovesem, které začíná na stejné písmeno jako dané zvíře.

Pokud si nestíháte vypracovat vlastní přípravy, stáhněte si ty naše.
Chystáme je pro vás každý měsíc zdarma.


Jak postupujete při sestavování třídního vzdělávacího plánu vy? Kolik času vás stojí přípravy? Podělte se o své zkušenosti s ostatními na našich sociálních sítích.
 
 

20. 2. 2024 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

<strong>Proč ve školce trénovat spolupráci mozkových hemisfér</strong>
Proč ve školce trénovat spolupráci mozkových hemisfér

21. 05. 2024 | Martina Zatloukalová

Co můžete ve školce udělat pro děti s vývojovou dysfázií, se zkříženou lateralitou nebo třeba s opožděným vývojem řeči? Můžete s nimi trénovat spolupráci mozkových hemisfér. Proč je to důležité? Detail článku »

<strong>Jak ve školce pracovat se stresem</strong>
Jak ve školce pracovat se stresem

19. 12. 2023 | Martina Zatloukalová

Ve školce aby měl člověk deset očí, deset rukou a deset hodin času denně navíc. Jak si při práci s dětmi zachovat vnitřní klid a vyvarovat se stresu? Detail článku »

Online zápis ve státních školkách v 5 krocích
Online zápis ve státních školkách v 5 krocích

12. 05. 2022 | Tereza Šilhanová

Aplikace Twigsee přichází s nově rozšířeným modulem "Online přijímací řízení" vytvořeným dle potřeb státních školek. Online zápis do MŠ už nikoho nevyděsí! Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *