Chci konzultaci

Jak ověřit úroveň dovedností individuálně vzdělávaných dětí

Listopad a prosinec s sebou kromě vánočních příprav přináší také povinnost ověřit úroveň dovedností individuálně vzdělávaných dětí. Pokud vás to letos čeká poprvé, projděte si náš podrobný manuál a zjistěte, jak na to.

Pro pětileté děti platí povinný rok předškolního vzdělávání. Nemusí jej však nutně absolvovat ve školce. Podle § 34b školského zákona mohou rodiče pro své dítě zvolit individuální formu vzdělávání, ať už doma, nebo v dětské skupině či lesním klubu mimo rejstřík.

ověřování dovedností ve školce

Rozhodnutí rodičů

Rodiče nejprve zapíší předškoláka do některé z mateřských škol uvedených v Rejstříku škol a školských zařízení. Následně školce oznámí, že se dítě bude vzdělávat individuálně, bez pravidelné denní docházky do MŠ.


Zjednodušte sobě i rodičům administrativu kolem zápisu.
Více dozvíte v článku Jak zvládnout přijímací řízení bez bolení hlavy.


Individuální vzdělávání mohou rodiče kdykoli během školního roku ukončit, případně s ním po nějaké době opět začít.

Doporučení školky

Odpovědnost za kvalitu individuálního vzdělávání dítěte nesou rodiče. Úkolem školky je seznámit rodiče s oblastmi, ve kterých by dítě mělo být vzděláváno. Většinou se doporučuje prostudovat ŠVP, RVP a dokument Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Kromě toho může školka požádat, aby rodiče dítěti vedli sběrné portfolio. To by mělo ideálně obsahovat různorodé materiály jako výtvarné práce, fotografie výrobků, pracovní listy, seznam přečtených knih či vstupenky z akcí. Vést portfolio nicméně není pro rodiče povinností.

Ověřování dovedností

Individuálně vzdělávané předškoláky čeká každý rok ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Někdy se tomu nesprávně říká „přezkušování“, to se však týká až školáků.

TIP: Děti by v žádném případě neměly mít pocit, že je někdo zkouší,
nejlepší je motivace hrou v přátelské atmosféře.

Ověřování probíhá jednou ročně v listopadu nebo v prosinci ve školce, kde je dítě zapsáno. Konkrétní řádný i náhradní termín určuje ředitel ve školním řádu. Pro děti, které na individuální vzdělávání přestoupí např. až v lednu, se dodatečný termín nevyhlašuje.

Samotné setkání je víceméně formalita. Rodiče mají jedinou povinnost: dostavit se s dítětem. Školka může na základě pozorování poradit, na co by bylo dobré se zaměřit, další vývoj dítěte už ale nemá možnost sledovat.


Připomeňte se rodičům s termínem. Využijte k tomu některou z metod
zmíněných v článku Digitální nástroje zefektivní komunikaci školky a rodičů.


Způsob ověřování

Ověřování většinou probíhá formou rozhovoru s rodičem. Dobrým odrazovým můstkem je již zmíněné portfolio, které mapuje pokroky. K rozhovoru může být přizváno i dítě, nelze jej k tomu ale nutit, pokud se v cizím prostředí cítí nejisté.

MŠMT pro inspiraci vydalo Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů. Uvádíme z něj pár příkladů:

D: Co nejraději děláš na hřišti? Chodíš cvičit?
R: Jaké pohybové činnosti dítěti nabízíte?

D: O čem si povídáš s mámou, tátou nebo kamarády?
R: Jakým způsobem ověřujete, že dítě rozumí slyšenému?

D: Poznáš, když jsou máma a táta unavení? Když jsou smutní, čím je rozveselíš?
R: Jak dokáže dítě respektovat potřeby druhých?

Během rozhovoru se dítě může věnovat připravené nabídce knih, výtvarných potřeb, hudebních nástrojů, stavebnic, logických her apod. Pedagog sleduje jeho preference i jeho schopnosti a dovednosti.

Dítě se také může zapojit do dění ve třídě. Pedagog si všímá jeho komunikačních dovedností, společenských návyků nebo úrovně samostatnosti a sebeobsluhy.

TIP: Po skončení ověřování je dobré udělat zápis, ve kterém pedagog shrne svá pozorování a doporučí vhodné vzdělávací aktivity. Neexistuje jednotný vzor, každá školka si může vytvořit vlastní dokument.

Ukončení individuálního vzdělávání

Někdy se stává, že dítě při ověřování nespolupracuje a nic nepředvede. Nebo jsou jeho dovednosti nedostatečné. V takovém případě může ředitel navrhnout další postup vzdělávání, případně doporučit vyšetření ve školském poradenském zařízení. Nemá však pravomoc individuální vzdělávání zrušit.

To je možné pouze v případě, kdy se dítě k ověřování nedostaví v řádném ani náhradním termínu. Tehdy ředitel ze zákona musí individuální vzdělávání s okamžitou platností ukončit a znovu nepovolit. Dítě pak bezodkladně nastoupí do mateřské školy.

Přijde k vám letos někdo na ověřování? Podělte se s ostatními o svou zkušenost, jak to probíhá u vás ve školce.

7. 11. 2023 | Martina Zatloukalová

Doporučujeme

<strong>Rozhovor: <br/>V přírodě jsou děti šťastné</strong>
Rozhovor:
V přírodě jsou děti šťastné

02. 07. 2024 | Martina Zatloukalová

Zajímá vás, jak to doopravdy chodí v alternativní školce? Průvodkyně a metodička domácího vzdělávání Mgr. Eliška Píštělková nás nechala nahlédnout do lesního klubu Průzkumníci. Detail článku »

<strong>Digitální nástroje zefektivní komunikaci školky a rodičů</strong>
Digitální nástroje zefektivní komunikaci školky a rodičů

04. 05. 2023 | Martina Zatloukalová

Budoucnost je digitální. Skoro každý už nosí v kapse chytrý telefon s mobilním datovým připojením. Je načase toho využít i v předškolních zařízeních. Detail článku »

Twigsee v souladu s novelou
Twigsee v souladu s novelou

02. 01. 2023 | Lujza Olsen

Možná jste již zachytili informaci o připravované novele vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. Jak, a kdy se vás to začne týkat a jak vám s tím pomůže Twigsee? Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví.Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *