Chci konzultaci

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání je v České republice zavedeno od školního roku 2017/2018. Je povinné pro děti od školního roku, který začíná, když mají 5 let, až do zahájení povinné školní docházky, tedy do školního roku, ve kterém dítě oslaví 6. narozeniny, v případě povoleného odkladu pak 7. narozeniny. Jakým způsobem může dítě povinné předškolní vzdělávání plnit? Může chodit dál do své školky, nebo zůstat doma dle svých potřeb?

Dítě, které před začátkem nadcházejícího školního roku (aktuálně od 1. 9.  2020 do 31. 8. 2021) oslaví 5. narozeniny, musí být zákonným zástupcem přihlášeno k předškolnímu vzdělávání. Povinný rok musí dítě plnit v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Jak vyplývá z názvu, vzdělávání je povinné, tedy v případě, že se dítě nějaký den výuky neúčastní (např. z důvodu nemoci), je třeba absenci řádně omluvit podle školního řádu. Jakým způsobem se omluvenky do školky dokládají, záleží na konkrétní mateřské škole a jejím vedení.

Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání, domácí vzdělávání, twigseePovinný předškolní rok mohou děti strávit v individuálním (domácím) vzdělávání. (Foto: Pixabay.com)

Možnosti plnění předškolního vzdělávání

V případě, že dítě již před povinným předškolním rokem  rejstříkovou MŠ navštěvuje, nemusí se přihlašovat znovu. Pokud ale dítě nechodí do školky zapsané v rejstříku, nastává pro něj ve školním roce po 5. narozeninách několik možností.

Přestup do školky zapsané v rejstříku

Spádová školka musí dítě pro povinné předškolní vzdělávání přijmout. Do nespádové chodit může, ale ta ho přijmout nemusí.
Spádová mateřská škola je mateřská škola zřízená obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Které spádové mateřské školy se nacházejí ve vašem obvodu se dozvíte např. na webových stránkách obce.

Individuální (tzv. domácí) vzdělávání

Zákonný zástupce oznámí individuální vzdělávání s odůvodněním řediteli spádové MŠ nejpozději do konce května. Důvodem může být např. častá nemocnost dítěte. Individuální vzdělávání lze zahájit i v průběhu školního roku. Individuální vzdělávání může dítě plnit i v nespádové rejstříkové školce, pokud ho přijme. Dítě musí absolvovat ověření dosahování očekávaných výstupů, jeho výsledek má však pouze doporučující charakter.

Nerejstříková školka, dětská skupina apod. a individuální vzdělávání

Dítě v individuálním vzdělávání se nemusí vzdělávat pouze doma, může navštěvovat nerejstříkovou školku, dětskou skupinu nebo jakoukoliv jinou organizaci. Oficiálně je však třeba, aby mělo ohlášené individuální vzdělávání a zároveň bylo zapsané v rejstříkové školce, kde bude probíhat ověřování. Některé nerejstříkové školky, dětské skupiny a kluby mají domluvenou spolupráci s rejstříkovými školkami, které zajišťují ověřování. Informujte se ve vašem zařízení před zápisem dítěte do školky.

Kombinované vzdělávání

Kombinovaná docházka (jako např. 2 dny v rejstříkové školce a 3 dny doma nebo v lesním klubu, měsíc ve školce a měsíc doma) zatím není povolená. V roce 2022 by se měla testovat částečná docházka alespoň do základní a střední školy. Pokud chtějí rodiče kombinovat pobyt dítěte doma a v kolektivu, musí zvolit individuální vzdělávání.

Další možnosti

Povinnou předškolní docházku může dítě s doporučením školského poradenského zařízení plnit také v přípravné třídě základní školy nebo na přípravném stupni základní školy speciální. Poslední možnost je zahraniční mateřská škola na území ČR.

Distanční výuka

Pokud vzhledem k epidemiologické situaci s COVID-19 není možné docházet do školky pro více než polovinu dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, musí mateřská škola přejít na distanční výuku.

Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání, domácí vzdělávání, distanční výuka MŠ, twigseeDistanční výuka je pro předškoláky povinná. (Foto: Pixabay.com)

Podle zákona č. 349/2000 Sb. jsou děti povinné se účastnit distanční výuky MŠ. Forma není zákonem specifikovaná a měla by se přizpůsobit podmínkám žáka.

Zjistěte si s předstihem, jaké možnosti plnění předškolního vzdělávání se nacházejí ve vašem okolí, případně co jste schopni pro své dítě zajistit sami. Jedná se o klíčový rok z hlediska získávání sociálních kompetencí, sebeobsluhy a rozvoje grafomotoriky, který může výrazně pomoct s adaptací ve škole.

Zdroj: Predskolniporadna.cz, www.msmt.cz, www.obecniportal.cz

8. 7. 2022 | Lucie Hromádková

Doporučujeme

Zbavte školku <br />zbytečného papírování.<br /> Digitalizujte s Twigsee.
Zbavte školku
zbytečného papírování.
Digitalizujte s Twigsee.

27. 11. 2022 | admin

Stává se vám, že ve školce nevíte, co dřív? Zvedat telefony a psát absenci dětí, zdravit nově příchozí nebo odpovídat na věčný dotaz “V kolik se jede zítra do divadla?”. Zjednodušte si práci. Pořiďte si Twigsee. Najdete zde vše, co vaše školka potřebuje. Díky jednoduché aplikaci, která funguje i na smartphonech, budete mít vše pod kontrolou. Třídní knihu, docházku […] Detail článku »

Halloween a Dušičky ve školce:  Tipy na aktivity
Halloween a Dušičky ve školce: Tipy na aktivity

10. 10. 2023 | Martina Zatloukalová

Dáváte přednost veselému Halloweenu, nebo rozjímavým Dušičkám? Posíláme inspiraci pro oba tábory, jak přelom října a listopadu prožít s dětmi ve školce. Detail článku »

Twigsee v souladu s novelou
Twigsee v souladu s novelou

02. 01. 2023 | Lujza Olsen

Možná jste již zachytili informaci o připravované novele vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. Jak, a kdy se vás to začne týkat a jak vám s tím pomůže Twigsee? Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví. Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *