Chci konzultaci

Online zápis ve státních školkách v 5 krocích

Přijímací řízení představuje pro mateřské školy velkou administrativní zátěž. Nejen ve složité situaci v souvislosti s pandemií je více než žádoucí celý tento proces zjednodušit a školkám tak práci maximálně usnadnit. Zejména ve státních mateřských školách jsou legislativní požadavky značně obsáhlé. Aplikace Twigsee nyní přichází s nově rozšířeným modulem „Online přijímací řízení“ vytvořeným právě dle potřeb státních školek. Zápis už rozhodně nebude pro nikoho noční můrou.

Ve spolupráci se zástupci ze státních MŠ jsme nyní připravili komplexní řešení pro snadný a plynulý Online zápis. Vše je připraveno tak, aby administrativa a papírování zatěžovaly školku co nejméně, a zároveň zcela v souladu s požadavky MŠMT. Pro online zápis vám bude stačit 5 dílčích kroků. Jaké to jsou?

Online zápis do MŠ, státní MŠ, twigseeFoto: Pixabay.com

1. Nastavení školky pro online přijímací řízení

Nejprve je potřeba v systému Twigsee nastavit potřebné údaje pro online zápis v dané školce. Jedná se například o datum konce zápisu, možnost nahlížení do spisu nebo také přidělení spisové značky. Na všech potřebných dokumentech se potom tyto údaje objeví.

2. Umístění linku pro zápis na webové stránky MŠ

Dalším krokem je umístění unikátního linku, automaticky generovaného systémem pro každou konkrétní školku, na webové stránky příslušné MŠ. Pomocí tohoto odkazu rodiče vyplní online formulář s žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

3. Přijetí vyplněné přihlášky

Jakmile rodič formulář předzápisu vyplní a odešle, v systému je okamžitě zaevidovaná nová přihláška se všemi potřebnými údaji. U každého takto evidovaného dítěte jsou automaticky připraveny veškeré dokumenty vyžadované legislativou, s vyplněnou hlavičkou školky a s údaji o dítěti a jeho zákonných zástupcích.

4. Potvrzení dodání podepsaných dokumentů od rodiče

Spolu s informací o zaevidování přihlášky obdrží rodič emailem také již zmíněné připravené dokumenty. Ovšem pouze ty nezbytně nutné pro samotný zápis. Jedná se o žádost o přijetí do MŠ, dokument o možnosti nahlédnutí do spisu a čestné prohlášení o očkování/potvrzení od praktického lékaře. Tyto tři dokumenty  je nutné vytisknout, podepsat a předat školce jednou z definovaných cest (datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně).  Jakmile školka potvrzené dokumenty od rodiče obdrží, stačí tuto skutečnost v systému Twigsee jednoduše zakliknout. Příslušná přihláška už potom jen čeká na rozhodnutí.

5. Přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

U každého dítěte, o jehož přijetí se rozhoduje, je k dispozici i možnost bodování a snadného řazení přihlášek právě na základě počtu přidělených bodů. V okamžiku, kdy je o přijetí dítěte rozhodnuto, opět stačí v systému tuto skutečnost zakliknout. Rodiči se tím automaticky odešle email s rozhodnutím o přijetí a s žádostí o doplnění dalších doplňujících informací o dítěti. Veškeré údaje o dítěti získané během zápisu se okamžitě ukládají do matriky a po zahájení docházky již není potřeba informace znovu vyplňovat. Pokud je zvolena možnost „Nepřijat“, rodiči je automaticky odeslán email s rozhodnutím, včetně odůvodnění. Nechybí ani důležité pokyny, jak dále postupovat, nevyjímaje možnost odvolání.

Foto: Pixabay.com

12. 5. 2022 | Tereza Šilhanová

Doporučujeme

<strong>NPI vyzývá k diskusi o revizi RVP PV</strong>
NPI vyzývá k diskusi o revizi RVP PV

07. 05. 2024 | Martina Zatloukalová

Národní pedagogický institut připravil revizi RVP PV a vyzývá k veřejné konzultaci. Shrnuli jsme, jaké změny dokument obsahuje a jak se zapojit do připomínkování. Detail článku »

Aplikace Twigsee a systém ŠkolkIS spojily své síly
Aplikace Twigsee a systém ŠkolkIS spojily své síly

29. 03. 2021 | Tereza Šilhanová

Společným cílem Twigsee i systému ŠkolkIS je usnadnit každodenní fungování předškolních zařízení, aby byla zajištěna maximální péče o děti, které je navštěvují. A to je důvodem, proč se obě společnosti rozhodly spojit síly. Detail článku »

<strong>7 aktivit pro zábavné léto<br/>ve školce</strong>
7 aktivit pro zábavné léto
ve školce

03. 07. 2023 | Martina Zatloukalová

V létě by školka víc než kdy jindy měla být plná zábavy. Zapojte do hry všechny smysly a nebojte se udělat nepořádek. Slibujeme vám, že u dětí budete mít úspěch. Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví. Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *