Chci konzultaci

Typy mateřských škol: Podle čeho vybírat?

Když se přiblíží čas návratu rodiče malého dítěte do práce, vyvstane nerudovská otázka: „Kam s ním?“ Jednoduchá odpověď zní do školky. Dnes existuje celá řada zařízení pro děti předškolního věku a nemusí být jednoduché se v široké nabídce zorientovat. Jak probíhá výuka, kolik stojí školné a jakými předpisy se školka řídí? Mnoho odpovědí vyplyne z toho, kdo je zřizovatelem školky. Alternativu k tradiční výuce představují tematicky a specificky zaměřené školky. Co konkrétně jednotlivé typy školek nabízí a v čem se navzájem liší?

Dělení školek dle zřizovatele

Dle zřizovatele se mateřské školy dělí na veřejné a soukromé. Soukromé se dále dělí podle toho, zda jsou zapsané ve školském rejstříku.

mateřská škola, jak vybrat školku, jak vybrat správnou školku, školka, předškoláci, předškolní věk, twigsee Jak vybrat správnou školku pro dítě řeší většina rodičů. Existuje jich totiž nepřeberné množství. (Foto: Pixabay.com)

Veřejné mateřské školy

Jsou zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Vztahuje se na ně školský zákon a jsou zapsané do školského rejstříku. Drtivá většina financování putuje ze státního rozpočtu – provozní výdaje hradí zřizovatel, přímé vzdělávací výdaje pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od rodičů mohou vybírat pouze omezenou částku, která může být celá nebo její část odpuštěna dětem se sociálním znevýhodněním. Výše školného se pohybuje do 1000 Kč měsíčně plus rodiče zvlášť přispívají na stravování. Předškoláci školné neplatí vůbec.

Soukromé mateřské školy rejstříkové

Jejich zřizovateli jsou církevní nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Jsou zapsané do rejstříku školských právnických osob. Školky dostávají dotace, ale oproti státním je více nákladů hrazeno ze školného a soukromých zdrojů.

Soukromé dětské kluby

Nejsou zapsané v rejstříku MŠMT a řídí se obecně platnými předpisy. Jedná se o volnou živnost, např. „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Výhodou oproti rejstříkovým školkám může být více dostupných zařízení a míst pro
předškolní děti. Nevýhodou pak, že je potřeba platit tržní školné, které se pohybuje v řádu tisíců korun měsíčně, bez zákonného limitu.

Dětské skupiny

Jedná se o nejméně strukturovanou formou předškolního vzdělávání. Dětskou skupinu může dítě navštěvovat každý den nebo jen určité dny, někdy skupiny nabízejí i jednorázové hlídání. Jsou vytvořené pro děti od 1 roku do začátku školní docházky. Vzhledem k nižšímu věku přijímaných dětí dnes často nahrazují jesle. Zřizovatelem může být firma, úřad, vysoká škola, nezisková organizace nebo spolek. Na provoz bylo možné získat dotace EU. Jejich fungování má být neziskové, školné tedy pokrývá nanejvýš zřizovací a provozní náklady.

Dělení školek dle tematického zaměření nebo vzdělávacího programu

Někteří rodiče preferují specifické zaměření školky, které představuje alternativu k běžné výuce. Většina těchto způsobů alternativního předškolního vzdělávání je už státem uznávaná a najdeme je i ve státních mateřských školách ve formě speciálních tříd. Např. lesní školky jsou od roku 2013 považovány za stejnou přípravu ke školní docházce jako běžné mateřské školy. Jelikož nestačí kapacita těchto tematicky zaměřených veřejných školek, vznikají i speciálně zaměřené školky soukromé. Jak vybrat správnou školku? Podívejte se níže, které zaměření zní nejlákavěji.

Církevní mateřské školy

jsou zřizované obcí nebo církevní právnickou osobou, tedy pro ně platí informace uvedené u těchto typů školek výše. Většinou jsou zapsané v rejstříku. Víra není podmínkou přijetí, avšak je náplní vzdělávání.

Lesní mateřské školy

jsou podmnožinou soukromých školek. Některé jsou zapsané v rejstříku a některé fungují formou soukromé dětské skupiny. Ty zapsané v rejstříku můžou fungovat samostatně nebo jako lesní třída při běžné mateřské škole. Jak název napovídá, většina výuky probíhá venku, a to za každého počasí. Děti tráví čas v malých, věkově smíšených skupinách. Dospělí k nim přistupují s respektem. Nazývají se průvodci, kteří pomáhají dítěti objevovat svět i samo sebe.

Montessori školky

pracují se základním principem zásadním pro předškolní věk „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ a vycházejí z pedagogiky italské lékařky Marie Montessori. Dospělí jsou pouze průvodci, kteří nechávají dětem svobodu volby co budou dělat, kdy a s kým. Děti se sdružují ve věkově smíšených třídách a učí se od sebe navzájem. Věnují se i praktickým činnostem jako příprava jídla, úklid a sebeobsluha. Děti jsou vedeny k samostatnosti a osobní zodpovědnosti. Tento typ vzdělávání vyžaduje větší angažovanost rodičů, protože mají se školkou spolupracovat a dodržovat obdobné principy i doma. V ČR existují i Montessori základní školy a samostatné třídy na běžných základních školách, takže děti můžou pokračovat ve vzdělávání v podobném duchu.

mateřská škola, jak vybrat školku, jak vybrat správnou školku, školka, předškoláci, předškolní věk, lesní školka, twigsee V lesních školkách tráví děti většinu dne venku. (Foto: Pixabay.com)

Waldorfské školky

mají řadu rysů podobnou jako Montessori. Kladou extrémní důraz na přírodu. Nesetkáme se v nich s technologiemi a moderními materiály. Za cíl si kladou i duchovní rozvoj dítěte. Kritici říkají, že se jedná o indoktrinaci filosoficko-náboženským učením zvaným antroposofie, jehož autorem je zakladatel waldorfské pedagogiky Rudolf Steiner. Nicméně, školy jsou pod dohledem MŠMT a kontrolovány Českou školní inspekcí. Oblíbené lesní školky také čerpají z waldorfské pedagogiky.

Daltonské školky

Mají individuální ráz, protože Dalton není ucelený pedagogický směr. Vychází především z Montessori, ale každá školka si ho může upravit svým potřebám. Kladou důraz na svobodu, samostatnost a spolupráci. Taktéž spolupracují s daltonskými základními školami.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, myslete především na sebe a své dítě. Dobře si prostudujte nabídku školek a vyberte tu, která je vašemu srdci nejbližší.

Zdroj: www.nejskolky.cz, www.dotaceeu.cz, www.predskolniporadna.cz,
www.montessoricr.cz, www.waldorfskaskolka.cz, www.waldorfcritics.org

25. 6. 2022 | Lucie Hromádková

Doporučujeme

<strong>Učitelka, nikoliv hlídačka, prosím</strong>
Učitelka, nikoliv hlídačka, prosím

21. 03. 2023 | Martina Zatloukalová

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Lidé si často pletou učitelku ze školky s paní na hlídání. A úplně přitom přehlížejí její vzdělávací roli. Detail článku »

Jak předcházet problémovému chování dětí v předškolním vzdělávání
Jak předcházet problémovému chování dětí v předškolním vzdělávání

07. 12. 2022 | admin

Učitelé v mateřských školách si často dělají starosti s tím, jak zvládat náročné chování dětí, jako je házení předmětů, narušování činností ostatních dětí, bití atd. Ta mohou významným způsobem narušovat učení dětí a jejich zapojení do prosociálních interakcí s vrstevníky a dospělými. Detail článku »

<strong>Proč do dětských her <br/>zapojit všechny smysly</strong>
Proč do dětských her
zapojit všechny smysly

18. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Malé děti potřebují mít všech pět pohromadě. Svět okolo sebe totiž už od narození přirozeně objevují všemi pěti základními smysly. Čím víc smyslů zapojují, tím líp pro jejich mozek a celkový vývoj. Detail článku »

Co říkají školky,
které používají Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenně usnadňuje řízení školky a s tím spojenou administrativu, které je požehnaně. Snadno jsem zaučila všechny naše pedagogy, kteří si jí spolu s rodiči užívají na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagují na všechny naše podněty. Děkujeme a přejeme spoustu dalších spokojených školek a škol! :)

Kristýna Petráčková
Ředitelka
Linda Janichová

Aplikaci Twigsee používáme v našich Foxíkových školkách a jeslích již více než rok. Prostřednictvím aplikace sdělujeme rodičům důležité informace. Sdílíme fotky dětí z každodenních činností, využíváme ankety, na které nám rodiče reagují rychleji než při osobním kontaktu. Máme přehled o tom, kolik nám v daný den přijde dětí a můžeme tak plánovat i upravovat program dne. Rodičům se na aplikaci líbí zejména to, že mají okamžité informace o dění ve školce/jeslích, vidí spousty fotek a mohou své dítě během pár kliknutí omluvit na dobu, na kterou potřebují. Aplikace Twigsee reaguje na potřeby našich školek a jeslí, její ovládání je pro učitele, chůvy i rodiče rychlé a snadné. S aplikací Twigsee jdeme zkrátka s dobou.

Linda Janichová
Ředitelka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hned od prezentace díky nabízenému rozsahu funkcí. Nešlo o systém, který by nám řešil jen docházku nebo jen matriku. Nabízel nám možnost mít tzv. vše pod jednou střechou. Jako třešnička na dortu je možnost zasílat rodičům příspěvky o tom, jak se jejich děti ve školce ten den mají. Aplikaci si rodiče oblíbili velice rychle. U pedagogů z počátku převažovala spíše obava, zda jim tím vedení školky nechce přidávat opět práci navíc. Brzy ale zjistili, že psaní příspěvků rodičům jim dělá radost a také konečně mají přehled o docházce dětí aktuálně na každý den. Twigsee zvládá snad celou agendu potřebnou ve školce kromě účetnictví. Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
zástupce ředitele
Michelle Specht

Skvělá zákaznická podpora! Jakémukoli problému se dostane okamžité pozornosti a také obchodní zástupci jsou velmi ochotní pomoci.

Michelle Specht
ředitelka
Helena Zdrubecká

S aplikací Twigsee začínáme, oslovila mě nabídka. Především časová úspora. Mohu využít čas smysluplněji než je administrativa a to směrem k dětem. Cením si profesionality týmu. Pan Med nám kvalitně zdůvodnil veškeré naše dotazy. Nadchla mě forma zápisu nových dětí, docházky a hlavně spojení učitelek s rodiči, které nenaruší přímou práci s dětmi. Před uzavřením smlouvy jsme si porovnaly nabídku obdobných aplikací a došly jsme k názoru, že aplikace Twigsee poskytuje nejkomplexnější nabídku služeb pro potřeby mateřské školy.

Helena Zdrubecká
ředitelka
Jan Vodrážka

Ze začátku jsem byl trochu skeptický, ale fungujeme druhým rokem, máme přes spoustu reakcí od rodičů a doslova všechny jsou pozitivní. Navíc si rodiče začali konečně uvědomovat, co pro ně naši učitelé dělají a nejen, že je méně zatěžují všemožnými požadavky, sami nám dokonce nabízejí pomoc, vozí hračky, firemní dárečky nebo medy z Moravy. Jsme nadšení a objednáváme Twigsee i pro naši druhou pobočku v Průhonicích.

Jan Vodrážka
ředitel
Michaela Možiešíková

Konečně jsme zrušili podpisové archy pro všechny přihlášky, galerii na Rajčeti i zapomínání rodičů na program školky. Rodiče navíc vědí, co se ve školce děje a jsou tak mnohem šťastnější a klidnější, nám odpadlo neustále vysvětlování a opakování stejných věcí. Děkujeme.

Michaela Možiešíková
zástupce ředitele
Zuzana Černá

Úžasná aplikace, která od začátku školního roku (kdy jsme ji začali nově používat) zrychlila, zpřehlednila a zkvalitnila komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Navíc neuvěřitelně usnadňuje práci veškerému personálu. Nadšení z aplikace panuje i na straně rodičů.

Zuzana Černá
zástupkyně ředitelky
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvních okamžiků, kdy jsme s ním začali pracovat. Umožní Vám vést si vše o školce přehledně, na jednom místě. Twigsee budete milovat, protože Vám usnadní administraci, zrychlí a zefektivni komunikaci s rodiči a vzbudí nadšeni jak u Vašich pedagogů, tak u Vašich rodičů! Velmi si také cením skvělé podpory ze strany týmu Twigsee, který je vždy připraven řešit naše dotazy, přání i požadavky. Zkrátka Twigsee mohu bez váhání a výhrad jedině doporučit.

Lucie England
Ředitelka
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvělá inovativní aplikace, jak pro mě, jakožto ředitelku, tak i jako matku. Konečně aplikace, která všem ulehčí práci s administrativou ohledně MŠMT, tak i MPSV a navíc velice přehledně a intuitivně. Komunikace s Twigsee týmem je naprosto bezkonkurenční, všechny dotazy ohledně aplikace a jejích funkcí mi vždy ochotně vysvětlili, kdykoli jsem potřebovala. Jako matka oceňuji přehledné informace týkající se mého dítěte, každý den, tak mám přehled o jeho aktivitách a důležitých informacích ve školce ze stran učitelů i vedení. Aplikaci určitě doporučuji všem ředitelům i rodičům!

Tereza Dvořáková
ředitelka
Dominika Hájková

Aplikaci Twigsee používá školka Malvína už více než rok. Je nám velkým pomocníkem. Díky profilům dětí máme přehledný seznam o všech důležitých informacích, které se jich týkají. Komunikace s rodiči je vlivem Twigsee o dost jednodušší. Můžeme jim sdílet fotografie ze školky, když potřebujeme předat nějakou informaci, stačí napsat příspěvek a vybrat, kdo tuto zprávu dostane. Ušetří nám to tak spoustu práce, když nemusíme informovat každého rodiče zvlášť. Co si ovšem nemůžeme vynachválit, je přehledná docházka. Sama nám ukáže počet přítomných, či omluvených dětí nebo naopak upozorní na to, kdo jde po obědě. Za naši školku aplikaci velmi doporučujeme a team lidí, kteří ji vytvořili, jsou profesionálové v tom, co dělají. Na každý náš dotaz obratem reagují a vždy jsou nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupce ředitele
Pan Jimmy

Dobrý den, s Twigsee je to zatím dobré. Podařilo se nám vytvořit třídy a nahrát jména studentů. Jména učitelů již byla sdílena a věříme, že do příštího týdne by mohlo jít o něco jiného.

Pan Jimmy
Greenwood Groove Academy

Máte již účet?Přihlásit se

Kontakt

povinná pole *