Chcem konzultáciu

Ako začať úspešnú adaptáciu na materskú školu už pri zápise

Zápis do materskej školy je už za rohom a to je ideálna príležitosť na začatie prvej fázy adaptácie. Oprášte svoj adaptačný plán a pomôžte deťom a rodičom pripraviť sa na bezproblémový vstup do materskej školy.

Nástup vášho dieťaťa do materskej školy je prelomovým okamihom pre celú rodinu. Rodičia, a najmä matky, sa ho niekedy obávajú viac ako deti. Obávajú sa, ako to ich dieťatko zvládne bez nich a oni bez neho. Sú si neisté novým prostredím a pravidlami škôlky. Svoje obavy nevedome prenášajú na dieťa.

Čo s tým môžete ako učiteľka v materskej škole urobiť? Uistite nervóznych rodičov, že urobíte všetko pre to, aby bol nástup ich dieťaťa do škôlky pokojný a pohodový.

maminky s dětmi v kruhu

Predložte im adaptačný plán.
A čo by v takomto pláne nemalo chýbať?

Zoznámenie sa s prostredím

 
Prvú fázu adaptácie začnite už v prijímacom procese. Kým vy a rodičia vybavíte potrebné dokumenty, dieťa môže preskúmať hračky a vyskúšať ponúkané aktivity. Po prijatí detí do môžu pokračovať v spoznávaní škôlky pri ďalších príležitostiach.
 
Tu je niekoľko možností:

  • Pozvite ich na deň otvorených dverí, záhradnú slávnosť, tvorivé dielne a podobné podujatia.
  • Určite deň v týždni, keď sa deti v sprievode rodičov môžu prísť hrať do školskej záhrady.
  • Na konci prázdnin umožnite novým deťom vyskúšať si škôlku spolu s rodičmi v rámci adaptačného týždňa.

 

Osvedčené triky na začiatok škôlky nájdete v článku Prvýkrát v škôlke:
pomôžte deťom zvládnuť adaptáciu
.

 
 

Prvé stretnutie

Po prijatí rozhodnutia pozvite rodičov do škôlky na prvé informačné stretnutie pred koncom školského roka. Obsahom by mali byť nielen administratívne záležitosti, čísla bankových účtov a zoznam základných vecí.

Rovnako dôležité je opísať emócie, ktoré môžu deti počas adaptačného procesu zažívať, a uistiť rodičov, že spoločne budete schopní zvládnuť náročné situácie. Môžete požiadať o vyplnenie dotazníka, aby ste deti spoznali ešte pred nástupom do škôlky. V dotazníku sa pýtate, čo majú deti rady a čo nie, aká je ich obľúbená činnosť, čomu sa najviac bránia, čo ich dokáže upokojiť, ako sú zvyknuté komunikovať atď.

Niektorých rodičov môže odradiť dlhý zoznam zručností, ktoré by malo každé dieťa ovládať pred nástupom do škôlky – aspoň podľa internetu. Iste, predpokladá sa určitá zrelosť a úroveň sebaobsluhy, ale viete, ako to je. Preto dajte na stretnutí jasne najavo, že takýmito zoznamami netreba stresovať seba ani svojho potomka. Čo dieťa ešte nevie, to sa naučí v materskej škole.

Pozrite si krátke video, ako pri adaptačnom procese využiť Twigsee.

 

Empatická komunikácia

Snažte sa od začiatku budovať pozitívny vzťah s rodičmi založený na vzájomnej dôvere a spolupráci. Buďte ústretoví, empatickí a usmievajte sa. Vaše slová by mali rozptýliť obavy a uistiť rodičov, že svoje deti zverujú do dobrých rúk.

Buďte rodičom mentorom, dávajte im praktické rady a odporúčania. Namiesto prísnych predpisov vysvetlite, čo je v konkrétnej situácii vhodné a prečo a aký úžitok to dieťaťu prinesie. Z takejto komunikácie rodičia pochopia, že sa nesnažíte len si uľahčiť prácu.

Spolupráca s rodičmi je kľúčová, preto si pozrite článok Prečo je dôležité zapojiť rodičov do predškolského vzdelávania.
 

 

Začiatok septembra

Ak je to možné, odporučte rodičom, aby sa s adaptáciou neponáhľali. Pobyt v materskej škole predlžujte postupne – prvý deň o hodinu, ďalší deň do dopoludňajšej desiaty, potom do obeda atď. Tempo adaptácie by malo vždy vychádzať z individuálnych potrieb dieťaťa.

Pobyt v materskej škole je pre dieťa veľkou zmenou. Je normálne, že v takejto situácii pociťuje negatívne emócie.

Adaptáciu na materskú školu však treba zvládnuť bez väčších negatívnych emocionálnych zážitkov. Ak sa premenia na traumu, ďalšie etapy vzdelávania budú určite problémom. Neúspešná adaptácia sa okrem iného prejavuje psychosomatickými ťažkosťami, úzkosťou a neistotou alebo odstupom a nepriateľským správaním.

Keď je dieťa v materskej škole pokojné, šťastné a nadväzuje kamarátstva, môžete si gratulovať, že ste to zvládli.

 
 

23. 4. 2024 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Online zápis ako dobrá vizitka (súkromnej) škôlky</strong>
Online zápis ako dobrá vizitka (súkromnej) škôlky

08. 03. 2023 | Martina Zatloukalová

Rastiete, aby ste uspokojili dopyt. Úmerne tomu sa zvyšuje aj administratívna záťaž a vy zrazu zisťujete, že takto to ďalej nepôjde. Našťastie existuje riešenie. Detail článku »

<strong>Ako v lete zabaviť deti – ťahák nielen pre rodičov</strong>
Ako v lete zabaviť deti – ťahák nielen pre rodičov

15. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Poraďte rodičom, ako môžu stimulovať všestranný rozvoj svojich detí, aj keď je škôlka cez leto zatvorená. Vysypte z rukáva pár nápadov a vybavte rodičov tipmi na chytré letné aktivity. Detail článku »

<strong>10 nápadov na začiatok nového školského roka</strong>
10 nápadov na začiatok nového školského roka

01. 09. 2023 | Martina Zatloukalová

Začiatok školského roka býva pre deti často vzrušujúci aj strašidelný zároveň. Akými aktivitami ich privítať, aby ste im pomohli prekonať počiatočný ostych? Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *