Chcem konzultáciu

Ako sprostredkovať deťom v škôlke digitálne technológie

 

Prešli sme si učiteľské fóra a zozbierali tipy na osvedčené digitálne pomôcky a interaktívne vzdelávacie aplikácie pre predškolákov. Chcete zistiť čo odporúčajú ostatní?

Digitálne technológie môžu predškolskú výuku veľmi obohatiť. Fungujú ako motivačný prvok, rozširujú vzdelávaciu ponuku a rozvíjajú digitálnu gramotnosť detí. Musia sa ale používať premyslene, s jasným pedagogickým cieľom a mierou.

holčička zapojující drátky

TIP: Že toho digitálu majú deti doma viac než dosť? Odporučte rodičom motivačný prvok v podobe knihy od Michaely Slussaref: Hry, sítě, porno, ktorá im pomôže bezpečne previesť svojich potomkov džungľou digitálneho detstva.


Vyberajte do škôlky také digitálne pomôcky, ktoré majú didaktický charakter a sú primerané veku detí. Môžu to byť rôzne hovoriace pomôcky, na ktoré deťom nahráte pracovné pokyny. Alebo detský digitálny mikroskop, pomocou ktorého spoločne skúmate detaily okolitého sveta. A čo tak Albi pero, s ktorým rozohráte náučné knižky z edície Hravé učenie? No a čo máme na zozname ďalej?

Robotické hračky

Zaobstarajte si do triedy programovateľné hračky, ktoré deti zoznámia so základmi kódovania robotiky. Pomôžu tiež rozvíjať priestorové vnímanie, vnímanie času, logické uvažovanie a kritické myslenie.

Chlapec s megafonem a robot
 • Bee-Bot: Včielku je možné programovať pomocou tlačidiel na chrbte tak, aby prešla zvolené trasu na štvorcovej sieti. K tejto didaktickej pomôcke je dostupná aj metodická príručka s návrhmi aktivít.
 • Botley: Robot reaguje na pokyny zadané diaľkovým ovládačom. Môže sledovať nakreslenú čiaru, vyhnúť sa prekážkam alebo prekonať prekážkovú dráhu.
 • Intelino: Moderná vláčiková dráha umožňuje ovládať jazdu vlaku pomocou farebných dlaždíc vložených do koľajiska. Vďaka prechodom je kompatibilný s drevenými dráhami.

TIP: Vzdelávací program Malá digitálna univerzita používa ako pomôcku dreveného robota Cubetto. Zážitkovou formou bez tabletov tak zoznamuje deti so svetom informačných a komunikačných technológií.


Ďalšie nápady, ako deti nadchnúť pre prírodné vedy, nájdete v článku Aké STEM aktivity vyskúšať v škôlke.

Interaktívne aplikácie

Precvičujte s deťmi schopnosti nielen na pracovných listoch, ale aj na tabletoch, interaktívnych tabuliach alebo interaktívnych podlahových podložkách. Stačí len vybrať tie správne aplikácie a vzdelávacie programy. Medzi najobľúbenejšie patria:

 • interaktívne programy Farebné kamienky
 • systém predškolského rozvoja Lipa Land,
 • edukatívne hry s Myšiakom,
 • vzdelávacie aplikácie od Českej televízie.

A ak vám ani angličtina nerobí problém, preskúmajte tiež stránky LearningApps a Science Kids. Ak hľadáte aplikácie pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, skúste:

 • Logopédia (precvičovanie správne výslovnosti),
 • Brepta (rozvoj jazyka pre deti s poruchami reči),
 • Výukové kartičky (rozvoj jazyka pre deti s narušenými komunikačnými schopnosťami),
 • Sounds for Kids (rozvoj sluchového vnímania a rozlišovania pre deti so sluchovou vadou),
 • Eda Play (tréning zraku pre deti so zrakovými vadami),
 • Leeloo AAC (podpora komunikácie pre deti s poruchou autistického spektra),
 • SayHi (preklad reči do cudzieho jazyka pre deti s odlišným materinským jazykom).

do mobilu, na prechádzky, sa hodia aplikácie na poznávanie prírody:

 • PlantNet (rastliny),
 • Seek by iNaturalist (hmyz, drobné živočíchy, vtáci),
 • BirdNET (vtáci podľa hlasu).

A čerešnička na záver. Poznáte aplikáciu Readmio? Pri čítaní rozprávky dokáže reagovať na váš hlas. To znamená, že keď prečítate vyznačené slová, aplikácia prehrá zvuky alebo hudbu. Deti sú tým nadšené.

Digitálna výtvarná výchova

Skúste s deťmi výtvarnú v digitálnom formáte. Uvedené webové stránky sú síce v angličtine, ale ich používanie je veľmi intuitívne.

 • Color By Numbers: online omaľovánky podľa čísel.
 • Scrap Coloring: digitálne omaľovánky s možnosťou vyfarbovať farbou, farebným prechodom alebo vzorom.
 • Jackson Pollock: abstraktné umenie v štýle maliara Jacksona Pollocka. Veďte kurzor po obrazovke, pre zmenu farby kliknite ľavým tlačidlom.
 • Bomomo: abstraktné umenie. Zvoľte jeden z nástrojov dolu, pod maliarskym plátnom, vráťte sa kurzorom na plátno a pridržte ľavé tlačidlo myši.
 • Toy Theater: digitálne výtvarné aktivity od čmárania cez symetrickú kresbu, až po animáciu.

Medzinárodné on-line spolupráce

Spojte deti s ich rovesníkmi zo všetkých kútov Európskej Únie. Na platforme eTwinning si vyberte partnerskú škôlku, dohodnite sa na spoločnom projekte, virtuálne sa stretávajte a zdieľajte výsledky vašej spolupráce. Navediete tým deti k pocitu globálnej príslušnosti, poznávaniu cudzích kultúr a vzájomnej tolerancii.

Prečítajte si článok ko v škôlke nastaviť pozitívnu kultúru, aby sa u vás všetci cítili rešpektovaní.

Pravdou je, že digitálne technológie sú neoddeliteľnou časťou dnešného sveta. Deti ich často ovládajú lepšie a rýchlejšie než dospelí. Preto je dôležité nasmerovať predškolákov, aby ich používali s rozvahou, zmysluplne, zodpovedne a bezpečne. Ukážte im, ako digitálne technológie využiť nielen na zábavu, ale aj na vzdelávanie.

 

 

24. 8. 2023 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Ako v škôlke nevypustiť dušu</strong>
Ako v škôlke nevypustiť dušu

28. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Pracovať v škôlke je záťaž na psychiku. Starajte sa preto o svoje duševné zdravie. Iba tak môžete byť tými láskavými a trpezlivými učiteľmi, akých deti potrebujú. Detail článku »

<strong>Ako v škôlke pracovať so stresom</strong>
Ako v škôlke pracovať so stresom

20. 12. 2023 | Martina Zatloukalová

V škôlke aby mal človek ideálne desať očí, desať rúk a desať hodín času denne nazvyš. Ako si pri práci s deťmi zachovať vnútorný pokoj a vyvarovať sa stresu? Detail článku »

<strong>Prvýkrát v škôlke: pomôžte deťom zvládnuť adaptáciu</strong>
Prvýkrát v škôlke: pomôžte deťom zvládnuť adaptáciu

24. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Nástup do škôlky je pre deti veľkou zmenou. Je toho toľko nového, na čo si musia zvyknúť. Ako ich čo najcitlivejšie previesť adaptačným procesom? Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *