Chcem konzultáciu

Ako v škôlke rozvíjať digitálne kompetencie

Digitálne technológie majú v dnešnom svete pevné miesto. Nemá cenu držať ich pod zámkom, radšej deťom ukážte, ako s nimi rozumne pracovať. Poradíme vám, ako už od škôlky rozvíjať digitálne kompetencie.

V bežných osnovách síce digitálne kompetencie nenájdete, úplne prirodzene sa však prelínajú s inými kompetenciami. Podľa nich majú deti, okrem iného, mať elementárny prehľad o svete techniky, zoznámiť sa s rizikami digitálneho sveta, alebo vedieť používať počítač či telefón.

děti u notebooku - digitální výuka

Nehovoríme však o žiadnom bezduchom ťukaní. Pedagogicky správne podchytená práca s digitálnymi technológiami rozvíja matematickú pre-gramotnosť, algoritmické myslenie, pamäť, pozornosť alebo napríklad grafomotoriku. Ďalej rozširuje obzory, pretože umožňuje vyhľadať si obrázky a informácie o čomkoľvek, čo deti aktuálne zaujíma – od dinosuarov až po kozmické lode.


TIP: Nevadí, že deti zatiaľ nevedia písať.
Na internete môžu používať hlasové vyhľadávanie.


Svet digitálnych technológií

Začnite tým, že v triede vytvoríte digitálny kútik.Na ohraničenom priestore s uzamykateľnými skrinkami zhromaždite všetky digitálne výukové prvky, ktoré máte k dispozícii. Môže to byť počítač, tablet, interaktívna tabuľa, tlačiareň, skener, audio prehrávač, digitálny fotoaparát alebo aj programovateľné hračky.

 

Pri používaní digitálnych technológií v MŠ sa držte niekoľkých zásad:

 • Učte deti používať technológie striedmo, mať k nim zdravý vzťah a nebyť na nich závislý.
 • Bavte sa s deťmi o tom, že prístroje neslúžia iba na zábavu, ale pomáhajú nám učiť sa, zisťovať informácie či komunikovať spolu.
 • Pamätajte, že nákupom digitálnych pomôcok to nekončí. Až v rukách zdatného pedagóga sa stanú prostriedkom, ako posunúť výuku na vyššiu úroveň a dosiahnuť výchovno vzdelávacie ciele rýchlejšie a zábavnejšie. Ak s tým potrebujete pomôcť, siahnite po metodických príručkách Škola hrou.
 • Vyberajte digitálny obsah, ktorý je primeraný veku detí a napĺňa vaše výchovno vzdelávacie ciele. Hotové výukové materiály od kolegov učiteľov nájdete aj na rôznych weboch.

 

Bezpečné používanie technológií

V škôlke asi nehrozí, že by deti strávili pol dňa pred obrazovkou. Napriek tomu nie je na škodu im už od malička vštepovať zásady bezpečného používania technológií. Reč je predovšetkým o správnom držaní tela, udržiavaní vhodnej vzdialenosti od obrazovky, škodlivosti dlhého pozerania sa na obrazovku, rovnako ako zaspávanie s mobilom. Možno im tak pomôžete predísť budúcim možným zdravotným komplikáciám.

Rovnako tak je dôležité učiť deti chovať sa bezpečne a zodpovedne v online prostredí. S pomocou rôznych vzdelávacích online projektov môžete deti varovať pred závislosťou, kyberšikanou či kybergroomingom.

 

Rozvoj algoritmického myslenia

Zoznámte deti s podstatou algoritmov. Nie je to vlastne nič iné než sled krokov, ktoré vedú k vyriešeniu úloh. Aby ste deťom pomohli rozvíjať algoritmické myslenie, nemusíte hneď zapínať počítač. Namiesto toho skúste:

 • Zoradiť príbehové karty v správnom poradí.
 • Postupne kresliť obrázok podľa pokynov učiteľa.
 • Skákať podľa šípok či prejsť podľa šípok bludiskom.

Do algoritmického myslenia sa radí tiež schopnosť zamyslieť sa nad problémom, zostaviť z častí celok, rozdeliť celok na časti, detekovať a opravovať chyby či rozlišovať symboly, piktogramy a šípky.

Keď deti pochopia princíp algoritmického myslenia, môžu si na interaktívnej tabuli vyskúšať jednoduché programovanie pomocou detských blokových programovacích jazykov Code.org alebo Scratch Jr. Nepotrebujú k tomu poznať písmenká, ovládanie a programovanie je vysvetlené pomocou piktogramov.


Ako naučiť deti programovať bez brazovky sa dozviete v článku
Ake digitálne technológie ponúknuť deťom v škôlke.


Tvorba digitálneho obsahu

Sem-tam nechajte deti pracovať s digitálnymi pomôckami aj samostatne. Posilníte tak ich kreativitu a samostatné myslenie.

Deti veľmi baví:

 • Kresliť na interaktívnu tabuľu (skúste pripraviť veľkú omaľovánku).
 • Nahrať kamarátom zvukový záznam na hovoriace Albi pero.
 • Pripraviť dráhu alebo bludisko pre robotické hračky.
 • Urobiť pár snímkov digitálnym fotoaparátom, vybrať tie najlepšie, vytlačiť ich a doplniť kresbou.
 • Vymyslieť scenár, vyrobiť kostýmy a kulisy, natočiť jednotlivé scény a výsledný film prezentovať na besiedke.

 

Už ste skúsili premietnuť na interaktívnu tabuľu pracovné listy z našich hotových príprav do škôlky? Môžete tak trénovať grafomotoriku, potrápiť hlavičky pri riešení úloh alebo jednoducho iba vyfarbovať.

2. december je dňom počítačovej gramotnosti. Skúste sa pri tej príležitosti zamyslieť, ako vo vašej škôlke ešte viac vylepšiť používanie digitálnych technológií. Nezabudnite nám dať vedieť, na čo ste prišli.

 

 

30. 11. 2023 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Ako v škôlke pracovať s metódami rozvoja kritického myslenia </strong>
Ako v škôlke pracovať s metódami rozvoja kritického myslenia 

14. 11. 2023 | Martina Zatloukalová

Ak má škôlka deti rozvíjať všestranne, mala by ich viesť aj ku kritickému mysleniu. Pokiaľ neviete, ako si poradiť s touto úlohou, pokračujte v čítaní. Predstavíme vám metódy, ktoré môžete pokojne vyskúšať aj vo vašej triede. Detail článku »

<strong>Ako záhradkárčiť s deťmi v škôlke</strong>
Ako záhradkárčiť s deťmi v škôlke

03. 10. 2023 | Martina Zatloukalová

Zaborte ruky do hliny a postite sa spolu s deťmi do záhradníckeho dobrodružstva. Taká školská záhradka deti veľa naučí, stmelí komunitu a tiež prospeje prírode. Detail článku »

<strong>Prečo do detských hier <br/>zapojiť všetky zmysly</strong>
Prečo do detských hier
zapojiť všetky zmysly

18. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Malé deti vždy potrebujú mať všetkých päť pohromade. Svet okolo seba totiž už od narodenia prirodzene objavujú všetkými piatimi základnými zmyslami . Čím viac zmyslov zapojujú, tým lepšie pre ich mozog a celkový vývin. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *