Chcem konzultáciu

Rozhovor: spokojný učiteľ
znamená spokojné deti

Učiteľom často hrozí, že sa ich počiatočné nadšenie zmení na vyhorenie. S Mgr. Barborou Pšenicovou, riaditeľkou mimovládnej neziskovej organizácie Nevypusť duši, sme sa preto rozprávali o tom, ako predchádzať pracovnému stresu v materskej škole.

V krátkosti si pripomeňme, čo je to syndróm vyhorenia a aké sú jeho varovné príznaky.

Syndróm vyhorenia je stav, pri ktorom človek prežíva pocity psychického, fyzického a sociálneho vyčerpania. Je to reakcia na chronický stres, keď organizmus prestáva používať mechanizmy, ktoré mu pomáhajú zmierňovať stres.

Tým organizace Nevypusť duši

Varovnými príznakmi, ktoré môžu naznačovať vyhorenie, sú pretrvávajúca únava, zmeny nálad, depresia, strata záujmu o obľúbené činnosti, nechuť a apatia k práci, nekvalitný spánok alebo fyzické príznaky (bolesti hlavy alebo žalúdka, búšenie srdca, závraty, zvýšená chorobnosť).

 
Práca v materskej škole je špecifická tým, že učitelia sa musia deťom neustále venovať. Často nemajú čas ísť ani na toaletu. Ako sa postarať o svoju psychickú pohodu pri takomto náročnom povolaní?

Je dobré zamerať sa na to, čo pre to môžem urobiť ja sama. V prvom rade môžem myslieť na seba a teóriu kyslíkovej masky. Môžem byť najlepším učiteľom, akým môžem byť, ale ak nebudem vedieť, čo so sebou, pravdepodobne to vzdám. Takže sa musím postarať najprv o seba.

7 zásad psychohygieny Nevypusť duši

S láskavým dovolením zdieľame infografiku
z dielne Nevypúšťaj dušu.

Máte tip na osvedčenú relaxačnú techniku, ktorú možno vykonávať v triede plnej malých detí?

Dýchanie na jednotku. Nakreslite na tabuľu alebo papier veľkú jednotku a preveďte deti relaxáciou:

Skúsme sa spoločne sústrediť na dýchanie. Sadnite si na stoličku, nohy oprite o podlahu a chrbát o operadlo. Položte si ruky na bruško, aby ste cítili, ako sa dvíha. Môžete, ale nemusíte zavrieť oči. Len počúvajte môj hlas.

Budeme spolu dýchať na jednotku, pretože všetci sme jednotkou. Jednotka má krátku hlavu a dlhú nohu. Budeme sa nadychovať tak, ako je krátka hlava, a vydychovať tak, ako je dlhá noha. Teraz to urobíme trikrát za sebou.

 
Čo ak sú zdrojom stresu zlé vzťahy na pracovisku?
Existuje nejaký mechanizmus na riešenie problémov medzi kolegami?

Transformácia nefunkčných vzťahov na pracovisku je dlhodobá práca. Často je veľmi ťažké len pomenovať tento konkrétny problém a povedať ho nahlas. Aj zlé vzťahy na pracovisku môžu zakaždým znamenať niečo iné. Niekedy sa kolegovia navzájom dobre nepoznajú, inokedy spolu nevychádzajú a klebetia si za chrbtom. Skvelým nástrojom pre obe situácie, aj tie medzi nimi, je supervízia.

 
Ako zvyčajne supervízia funguje?

Záleží na pracovisku. Supervízia môže prebiehať individuálne alebo v skupine. Zahŕňa pravidelné stretnutia so supervízorom, ktorý je externým odborníkom schopným poskytovať podporu, spätnú väzbu a poradenstvo. Supervíziu veľmi dobre predstavuje Super učitel.

 
SMnohí ľudia sa supervízie boja, považujú ju za dohľad.
Aký prínos môže mať pre školu?

V skutočnosti je supervízia nielen nástrojom profesijného rozvoja, ale aj podporným prostredím, keď sa v nejakej situácii cítim sám. Supervízia nehodnotí, len pomáha zamestnancom lepšie pochopiť ich reakcie a správanie v pracovnom prostredí. Poskytuje priestor na ventiláciu a riešenie problémov, pričom dokáže veľmi dobre pracovať aj s konfliktami.

 
Okrem supervízie existuje aj intervízia.
Aký je medzi nimi rozdiel?

Supervíziu vykonáva odborník mimo pracovného tímu. Naproti tomu pri intervízii si kolegovia v rámci tímu navzájom poskytujú podporu a spätnú väzbu. Intervízia je viac zameraná na výmenu skúseností. Kolegovia medzi sebou nehovoria o konfliktoch, ale skôr sa navzájom reflektujú alebo podporujú.


Nevypusťte dušu

Nezisková organizácia Nevypusť duši sa usiluje o to, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala bežnou súčasťou každodenného života. Preto šíri osvetu a techniky psychohygieny, organizuje programy pre študentov alebo vzdeláva učiteľov. Dlhodobo sa zasadzuje aj o systémové zmeny v starostlivosti o duševné zdravie v spolupráci s verejnými inštitúciami.

 
Tým organizace Nevypusť duši

 
Ako zabezpečiť, aby bola intervízia efektívna?

Sila intervízie spočíva v jeho pravidelnosti. Je dôležité vytrvať, aj keď sa to spočiatku zdá nemožné. Ak sa vám podarí nastaviť stretnutia a zvyknúť si na ne ako na súčasť práce, bývajú veľmi užitočné. Musí mať štruktúru s jasne vymedzenou témou diskusie. Dôležitá je aj dohoda o dôvernosti a vzájomnom rešpekte. Je dobré stanoviť určité pravidlá a vopred povedať, čo sa patrí a čo nie.

 
Čo ešte môžu učitelia urobiť pre svoje duševné zdravie a pohodu na pracovisku?

Vzdelávať sa a nezabudnúť začať od seba a svojho duševného zdravia. Šťastný učiteľ znamená šťastné deti. Všetkým by som odporučila, aby dbali na zásady zdravej duševnej hygieny, ktoré sú rozpracované napríklad v našej infografike. Kolegovia v tíme by sa mali medzi sebou rozprávať, rešpektovať sa. Dôležitú úlohu zohráva aj vedenie, bez ktorého podpory a záujmu sa zázraky na pracovisku diať nebudú.

 
 
 

17. 5. 2024 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Prečo v škôlkach chýbajú učiteľky?</strong>
Prečo v škôlkach chýbajú učiteľky?

11. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Viac než polovica učiteľov je starších ako 40 rokov. Zhruba tretina z nich odíde v najbližších desiatich rokoch do dôchodku. A momentálne za nich nie je náhrada. Česku a Slovensku teda hrozí akútny nedostatok predškolských pedagógov. Detail článku »

<strong>Ako vniesť do škôlky viac hudby</strong>
Ako vniesť do škôlky viac hudby

07. 08. 2023 | Martina Zatloukalová

Hudba prináša radosť a estetický zážitok. A tiež v sebe ukrýva veľký potenciál pre všestranný rozvoj dieťaťa. Prečo je to tak, a na ktoré hudobné činnosti sa zamerať? Detail článku »

<strong>Sandberg Capital, Bakaláři a Twigsee založili Educleus</strong>
Sandberg Capital, Bakaláři a Twigsee založili Educleus

20. 04. 2023 | admin

Slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital, v spolupráci s tvorcami najrozšírenejšieho školského systému v Česku Bakaláři a autormi aplikácie pre škôlky Twigsee, založila novú holdingovú skupinu s názvom Educleus. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *