Chcem konzultáciu

Sandberg Capital, Bakaláři a Twigsee založili Educleus

Nový vzdelávací holding zameraný na podporu digitalizácie a inovácií vo vzdelávaní

PRAHA/BRATISLAVA (20/04/2023) Slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital, v spolupráci s tvorcami najrozšírenejšieho školského systému v Česku Bakaláři a autormi aplikácie pre škôlky Twigsee, založila novú holdingovú skupinu s názvom Educleus. Cieľom tejto novovzniknutej skupiny je poskytnúť digitálnu podporu pre škôlky a školy v Českej republike.

Educleus ponúka moderné riešenia pre digitálnu transformáciu vzdelávacích inštitúcií a umožňuje tak ich prechod z tradičných klasických foriem vzdelávania a komunikácie s rodičmi na inovatívne, digitálne formy.

Vanda Seidelová Founder / CEO
V tejto chvíli má skupina Educleus pod záštitou 92% všetkých českých škôl (približne 5 000) a 15% všetkých českých škôlok (750), čo spolu predstavuje viac ako 1 milión aktívnych používateľov. Bakaláři sú najpoužívanejšou českou softvérovou spoločnosťou v oblasti školstva a majú viac ako 30-ročnú tradíciu. Twigsee ako líder na poli predškolských informačných systémov je mladá technologická spoločnosť založená v roku 2019, ktorá ponúka používateľsky prívetivé produkty pre škôlky založené na moderných technológiách. Obe spoločnosti a ich investora Sandberg Capital však spája rovnaká vízia – v rýchlo sa rozvíjajúcej dobe sa chcú sústrediť na prinášanie inovácií do vzdelávania.

„Pre Sandberg je vzdelávanie jednou z kľúčových tém odsamotného vzniku fondu. Okrem Bakalárov sme od roku 2017 vlastníkom školy Cambridge International School a sieti materských škôl Funiversity. Vytvorenie Educleus je ďalším dôležitým krokom v naplnení našej dlhodobej vízie podpory moderného vzdelávania v  stredoeurópskom regióne,“ hovorí František Paller, investičný manažér Sandberg Capital zodpovedný za oblasť vzdelávania.

Skupinovou CEO bola menovaná zakladateľka Twigsee Vanda Seidelová. Ako upresňuje Paller, nejde v tomto bode o fúziu entít. Spoločnosti Bakaláři a Twigsee budú v rámci nového holdingu Educleus, ktorého 75%-ným vlastníkom je Sandberg Capital, fungovať paralelne ako dve sesterské spoločnosti.

„Som rada, že zástupcovia spoločností Bakaláři a Sandberg vnímajú obrovský potenciál, ktorý môže spojenie našich spoločností priniesť zákazníkom a že som dostala dôveru riadiť túto skupinu. Aj keď nejde o zlúčenie subjektov, teraz začíname tvoriť jeden spoločný organizačný tím. Môžeme vzájomne ťažiť zo skúseností, partnerstva a zdieľania know-how, a to všetko s cieľom priniesť ešte zaujímavejšie produkty a služby, ktoré vyriešia každodenné problémy našich používateľov, teda učiteľov, riaditeľov, rodičov, žiakov, ale aj zriaďovateľov a ďalších strán pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Svet v digitálnom veku sa pod našimi rukami doslova mení a pre mnohé odvetvia je ťažké držať krok. Veríme, že naše spojenie môže priniesť inovácie do sveta vzdelávania, pretože koniec koncov, naše deti sú tie, ktoré budú viesť túto krajinu o 10-20 rokov a my im chceme pomôcť pripraviť sa. Spoločnosť Sandberg dlhodobo podporuje inovatívne projekty, preto sa veľmi tešíme na to, aké novinky budeme môcť čoskoro predstaviť,“ doplnila Vanda Seidelová, zakladateľka Twigsee a nová CEO Educleus.

„So spoločnosťou Sandberg spolupracujeme už 8 rokov a vieme, že nám to prinieslo obrovský rast. Pomohlo nám to tiež konsolidovať český trh v oblasti školských informačných systémov. Po tomto novom spojení sa nám podarilo spoločne rozšíriť naše vekové portfólio našich klientov, od najmenších detí predškolského veku až po absolventov stredných škôl. Tým sme ešte viac posilnili našu pozíciu lídra na českom trhu. Spoločne chceme prekročiť hranice informačných systémov a stať sa dôveryhodnými partnermi pre aj ďalšie potreby riešené v oblasti vzdelávania,“uzatvára Antonín Blatný, zakladateľ spoločnosti Bakaláři Software.

O Sandberg Capital

Sandberg Capital je slovenská́ private equity spoločnosť̌, ktorá́ vznikla v roku 2014. Zameriava sa na investovanie do menších a stredne veľkých spoločností́ na Slovensku a v regióne CEE. Vo svojom prvom fonde spravuje aktíva s hodnotou viac ako 210 miliónov eur, ktoré́ investovala do oblastí IT, telekomunikácií, poľnohospodárstva, vzdelávania a maloobchodu. V decembri 2021 sa Sandbergu podarilo uzatvoriť̌ svoj druhý investičný́ fond s objemom viazaného kapitálu 130 miliónov eur a investovali doň primárne inštitucionálni investori vrátane jedného z najväčších európskych investorov – European Investment Fund.

Bakaláři

Spoločnosť Bakaláři Software bola založená v roku 2005. Základy skupiny však boli položené už v roku 1989 z pôvodne voľného združenia programátorov, ktorí chceli spoločne automatizovať a zjednodušiť konkrétne administratívne úlohy, ktoré trápia učiteľov a riaditeľov škôl. Skupina prevádzkuje 4 softvéry pod rôznymi značkami a spravuje takmer 5 000 škôl. Je tiež dôležitým partnerom Ministerstva školstva, mládeže a športu Českej republiky, Českej školskej inšpekcie a ďalších relevantných hráčov v oblasti českého školstva.

Twigsee

Twigsee vzniklo v roku 2019 ako moderná komunikačná aplikácia spájajúca rodičov s ich učiteľmi. Od roku 2020 rozšírila svoje funkcionality o legislatívne povinnosti a v súčasnosti je schopná zvládnuť takmer 90 % všetkej predškolskej administratívy. Systém v súčasnosti využíva viac ako 700 škôl v Českej republike, desiatky na Slovensku a v ďalších 10 krajinách sveta. Prioritou je inovatívnosť, eliminácia duplicity práce, užívateľská prívetivosť a úspora času, peňazí, energie a nervov pre všetkých užívateľov systému.

 

 

20. 4. 2023 | admin

Odporúčame

<strong>Ako mať pod kontrolou komunikáciu s rodičmi v MŠ – rozhovor</strong>
Ako mať pod kontrolou komunikáciu s rodičmi v MŠ – rozhovor

18. 01. 2023 | Lujza Olsen

Pani riaditeľka Mgr. Regína Ouhledová zo súkromnej materskej školy Monty School of Prague hľadala spôsob, ako zmodernizovať materskú školu a poskytovať rodičom ešte lepšie služby. Riaditeľka však nemá problém spojiť škôlku v lese s modernou technológiou. Detail článku »

<strong>Ako pracovať s deťmi s odlišným materským jazykom</strong>
Ako pracovať s deťmi s odlišným materským jazykom

11. 01. 2024 | Martina Zatloukalová

Začleniť do kolektívu deti, ktoré hovoria iným jazykom, patrí medzi najnáročnejšie pedagogické úlohy. Poradíme vám, ako si porozumieť aj bez slov a ako postupne rozvíjať ich jazykové schopnosti. Detail článku »

<strong>Učiteľka, nie pani na stráženie, prosím</strong>
Učiteľka, nie pani na stráženie, prosím

22. 03. 2023 | Martina Zatloukalová

Rozmohol sa nám tu taký nešvár. Ľudia si často pletú učiteľku zo škôlky s paňou na stráženie. A plne pri tom prehliadajú jej rolu, ktorú zohráva vo vzdelávaní. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *