Chcem konzultáciu

Ako v škôlke pracovať s metódami rozvoja kritického myslenia 

Ak má škôlka deti rozvíjať všestranne, mala by ich viesť aj ku kritickému mysleniu. Pokiaľ neviete, ako si poradiť s touto úlohou, pokračujte v čítaní. Predstavíme vám metódy, ktoré môžete pokojne vyskúšať aj vo vašej triede.

V predškolskom vzdelávaní platí, že cesta je cieľ. To znamená, že cesta za poznaním je dôležitejšia, ako samotné poznanie. Rozvojom kritického myslenia učíte deti premýšľať. Učíte ich pýtať sa, utvárať si vlastný názor, obhajovať svoje myšlienky, vypočuť si názory druhých, spolupracovať, triediť informácie, nebáť sa robiť chyby či hľadať nové riešenia.

děti u stolu s učitelkou

Jednoduché aktivity na precvičovanie kritického myslenia sme už skôr zhrnuli v článku
Ako v deťoch pestovať kreativitu a kritické myslenie.


Tentokrát na to pôjdeme viac teoreticky. V rámci trojfázového modelu učenia E-U-R si predstavíme metódy rozvoja kritického myslenia, ktoré môžete bez obáv ponúknuť aj predškolským deťom.

Trojfázový model učenia E-U-R

Model E-U-R rešpektuje mechanizmy prirodzeného spontánneho učenia založeného na objavovaní. Dáva deťom priestor byť aktívny, aby mohli s chuťou pátrať po nových informáciách. Cibrí tvorivé myslenie, rozvíja spoluprácu a prispieva k lepšiemu ukladaniu nových vedomostí.

TIP: Pokiaľ chcete ísť viac do hĺbky, preskúmajte ponuku kurzov spolku Kritické myslenie, ktorý zaštiťuje vzdelávací program Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (RWCT).

E ako evokácia

V prvej fáze (evokácia), sa snažte vyvolať záujem a zistiť, čo už deti o téme vedia alebo aspoň tušia.
Pýtajte sa otvorenými otázkami, dajte všetkým slovo, odpovede nevyhodnocujte ani neporovnávajte s ostatnými.

  • Čierna ovca
   Neprezraďte hneď, akou témou sa budete zaoberať. Predložte deťom obrázky alebo predmety, ktoré s témou súvisia. Primiešajte čiernu ovcu, ktorá medzi ostatné nepatrí. Cieľom je, aby sa deti zamysleli, čo je čierna ovca a svoj výber odôvodnili argumentmi. Nakoniec dajte deťom dôkaz, že všetko ostatné k téme patrí.
  • Kľúčové slová
   Nalaďte sa na tému príbehom. Predtým, ako začnete čítať, dajte deťom kľúčové slová, ktoré im napovedia, o čom text bude. Nechajte im chvíľku, aby v skupinkách vymysleli vlastný krátky príbeh obsahujúci tieto slová..
  • Brainstorming a myšlienková mapa
   Nechajte deti zdieľať s ostatnými informácie, ktoré už o téme vedia. Všetky ich výroky bez komentára zaznamenajte obrázkom alebo veľkým tlačeným písmom na papier alebo na tabuľu. Dáte im tak najavo, že ich poznatky sú dôležité. K zápisu sa môžete neskôr vracať.

Na stimuláciu kritického myslenia je nevyhnutná ústretová atmosféra,
ktorú popisujeme v článku Ako v škôlke nastaviť pozitívnu kultúru.


TIP: Aby sa deti neprekrikovali alebo aby nehovorili len tie priebojnejšie, nechajte v kruhu kolovať triedneho maskota. Slovo má ten, kto ho práve drží v ruke.

  

2. U ako uvedomenie

V druhej fáze (uvedomenie si významu informácií) dajte deťom príležitosť dozvedieť sa niečo nové. Ukážte im podnetné obrázky, videá a knihy. Nechajte ich všetko si ohmatať a vyskúšať pri zážitkovej hre.

  • Riadené čítanie Vyberte v texte miesta vhodné na zastavenie sa a čítanie prerušujte otázkami. Pýtajte sa napríklad, ako sa bude príbeh ďalej vyvíjať, ako sa asi cíti hlavný hrdina alebo či už niekto zažil podobnú situáciu.

V článku Ako v deťoch prebudiť lásku ku knihám? sa dozviete,
ako mať z predškolákov zapálených čitateľov aj bez toho, aby vedeli čítať.


  • Zážitkové učenie s prvkami bádateľstva Nepodsúvajte deťom svoje názory a skúsenosti. Deti túžia objavovať. Nechajte ich aktívne bádať, formulovať domnienky a experimentálne ich overovať, nech sami prídu na to, ako veci fungujú. Nastavte problém tak, aby bol pre deti zvládnuteľný, potom už len diskutujte a zdieľajte názory. Výsledky bádania spoločne vizualizujte prostredníctvom plagátov s fotografiami a popismi.

 

3. R ako reflexia

V tretej fáze (reflexia) dajte každému priestor zhodnotiť, čo nové sa naučil alebo čo vyskúšal. Takto sa deti učia formulovať svoje myšlienky.

  • Reflexia v kruhu Pýtajte sa detí, čo sa dozvedeli, či niečo nové objavili, ako sa im pracovalo, čo im zdalo byť ťažké a podobne.

 

Tak čo, vyskúšate v praxi niektorú z metód rozvoja kritického myslenia? Alebo ste ich zaviedli už dávno bez toho, aby ste tušili, že to má nejaký názov? Dajte nám vedieť na sociálnych sieťach.

 

 

14. 11. 2023 | Martina Zatloukalová

Odporúčame

<strong>Ako v lete zabaviť deti – ťahák nielen pre rodičov</strong>
Ako v lete zabaviť deti – ťahák nielen pre rodičov

15. 06. 2023 | Martina Zatloukalová

Poraďte rodičom, ako môžu stimulovať všestranný rozvoj svojich detí, aj keď je škôlka cez leto zatvorená. Vysypte z rukáva pár nápadov a vybavte rodičov tipmi na chytré letné aktivity. Detail článku »

<strong>Ako podporiť emočný vývin <br/>malých detí?</strong>
Ako podporiť emočný vývin
malých detí?

12. 04. 2023 | Martina Zatloukalová

Škôlka je vlastne taká prípravka na budúci spoločenský život Aby však deti boli schopné empatie, musia mať najprv jasno vo vlastných emóciách. Musia sa naučiť rozpoznávať svoje pocity a vedieť na ne primerane reagovať. Detail článku »

<strong>7 aktivít pre zábavné leto <br/>v škôlke</strong>
7 aktivít pre zábavné leto
v škôlke

03. 07. 2023 | Martina Zatloukalová

V lete by mala byť škôlka, viac než inokedy, plná zábavy. Zapojte do hry všetky zmysly a nebojte sa urobiť neporiadok. Sľubujeme vám, že u detí budete mať úspech. Detail článku »

Čo hovoria škôlky,
ktoré používajú Twigsee?

Kristýna Petráčková

Twigsee mi každodenne uľahčuje riadenie škôlky a s tým spojenú administratívu, ktorej je požehnane. Ľahko som zaučila všetkých našich pedagógov, ktorí si ju spolu s rodičmi využívajú na maximum. Team Twigsee je pohotový, a reagujú na všetky naše podnety. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších spokojných škôlok a škôl! :)

Kristýna Petráčková
Riaditeľka
Zuzana Vacíková

Twigsee nás zaujala hneď od prezentácie vďaka ponúkanému rozsahu funkcií. Nešlo o systém, ktorý by nám riešil iba docházku alebo len matriku. Ponúkal nám možnosť mať tzv. všetko pod jednou strechou. Ako čerešnička na torte je možnosť posielať rodičom príspevky o tom, ako sa ich deti v škôlke v daný deň majú. Aplikáciu si rodičia obľúbili veľmi rýchlo. U pedagógov spočiatku prevažovala skôr obava, či im tým vedenie škôlky nechce pridávať opäť prácu naviac. Čoskoro ale zistili, že písanie príspevkov rodičom im robí radosť a tiež konečne majú prehľad o dochádzke detí aktuálne na každý deň. Twigsee zvláda snáď celú agendu potrebnú v škôlke okrem účtovníctva. Lesná materská škola skriatkovia Rozprávky, z.s., Zvole

Zuzana Vacíková
Zástupca riaditeľa
Michelle Specht

Skvelá zákaznícka podpora! Akémukoľvek problému sa dostane okamžitej pozornosti a aj obchodní zástupcovia sú veľmi ochotní pomôcť.

Michelle Specht
Riaditeľka
Helena Zdrubecká

S aplikaciou Twigsee začíname, oslovila ma ponuka. Predovšetkým časová úspora. Môžem využiť čas zmysluplnejšie než je administratíva a to smerom k deťom. Cením si profesionality tímu. Pán Med nám kvalitne zdôvodnil všetky naše otázky. Nadchla ma forma zápisu nových detí, dochádzky a hlavne spojenie učiteliek s rodičmi, ktoré nenaruší priamu prácu s deťmi. Pred uzatvorením zmluvy sme si porovnali ponuku podobných aplikácii a prišli sme k názoru, že aplikácia Twigsee poskytuje najkomplexnejšiu ponuku služieb pre potreby materskej školy.

Helena Zdrubecká
Riaditeľka
Linda Janichová

Aplikáciu Twigsee používame v našich Foxíkových škôlkach a jasliach už viac ako rok. Aplikáciu používame na oznamovanie dôležitých informácií rodičom. Zdieľame fotografie každodenných aktivít detí a používame prieskumy, na ktoré rodičia odpovedajú rýchlejšie ako pri osobnom stretnutí. Máme prehľad o tom, koľko detí v daný deň príde, aby sme mohli plánovať a prispôsobiť denný program. Rodičia si aplikáciu obľúbili najmä preto, že majú okamžité informácie o tom, čo sa v škôlke/jasliach deje, môžu si pozrieť množstvo fotografií a niekoľkými kliknutiami môžu svoje dieťa ospravedlniť na potrebný čas.

Linda Janichová
Riaditeľka
Zuzana Černá

Úžasná aplikácia, ktorá od začiatku školského roka (kedy sme ju začali novo používať) zrýchlila, sprehľadnila a skvalitnila komunikáciu medzi materskou školou a rodičmi. Naviac neuveriteľne uľahčuje prácu všetkému personálu. Nadšenie z aplikácie panuje aj na strane rodičov.

Zuzana Černá
zástupkyňa riaditeľky
Tereza Dvořáková

Twigsee je skvelá inovatívna aplikácia, ako pre mňa, ako pre riaditeľku, tak aj ako matku. Konečne aplikácia, ktorá všetkým uľahčí prácu s administratívou ohľadom MŠMT, tak i MPSV a naviac veľmi prehľadne a intuitívne. Komunikácia s Twigsee tímom je úplne bezkonkurenčná, všetky otázky ohľadom aplikácie a jej funkcií mi vždy ochotne vysvetlili, kedykoľvek som potrebovala. Ako matka oceňujem prehľadné informácie týkajúce sa môjho dieťaťa, každý deň tak mám prehľad o jeho aktivitách a dôležitých informáciách v škôlke zo strany učiteľa aj vedenia. Aplikáciu určite odporúčám všetkým riaditeľom aj rodičom!

Tereza Dvořáková
riaditeľka
Michaela Možiešíková

Konečne sme zrušili podpisové archy pre všetky prihlášky, galériu na Rajčeti aj zabúdánie rodičov na program škôlky. Rodičia naviac vedia, čo sa v škôlke deje a sú tak omnoho šťastnejší a kľudnejší, nám odpadlo neustále vysvetľovanie a opakovanie rovnakých vecí. Ďakujeme.

Michaela Možiešíková
zástupca riaditeľa
Lucie England

Twigsee si nás získalo od prvých okamihov, kedy sme s ním začali pracovať. Umožní Vám viesť si všetko o škôlke prehľadne, na jednom mieste. Twigsee budete milovať, pretože Vám uľahčí administratívu, zrýchli a zefektívni komunikáciu s rodičmi a vzbudí nadšenie ako u Vašich pedagógov, tak aj u rodičov! Veľmi si tiež cením skvelej podpory zo strany tímu Twigsee, ktorý je vždy pripravený riešiť naše otázky, priania aj požiadavky. Skrátka, Twigsee môže bez váhania a výhrad jedine odporučať.

Lucie England
Riaditeľka
Jan Vodrážka

Zo začiatku som bol trochu skeptický, ale fungujeme už mesiac a pol bez jediného problému, máme cez 50 reakcií od rodičov a doslova všetky sú pozitívne. Naviac si rodičia začali konečne uvedomovať, čo pre nich naši učitelia robia a nielen, že ich menej zaťažujú všemožnými požiadavkami, sami nám dokonca ponúkajú pomoc, vozia hračky, firemné darčeky alebo med z Moravy. Sme nadšení a objednávame Twigsee aj pre našu druhú pobočku v Průhoniciách.

Jan Vodrážka
Riaditeľ
Dominika Hájková

Aplikáciu Twigsee používa škôlka Malvína už viac ako pol roka. Je nám veľkým pomocníkom. Vďaka profilom detí máme prehľadný zoznam o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa ich týkajú. Komunikácia s rodičmi je vplyvom Twigsee o dosť jednoduchšia. Môžeme im zdieľať fotografie zo škôlky, keď potrebujeme poslať nejakú informáciu, stačí napísať príspevok a vybrať, kto túto správu dostane. Ušetrí nám to tak veľa práce, keď nemusíme informovať každého rodiča zvlášť. Čo si však nemôžeme vynachváliť, je prehľadná dochádzka. Sama nám ukáže počet prítomných, či ospravedlnených detí alebo naopak upozorní na to, kto odchádza po obede. Za našu škôlku aplikáciu veľmi odporúčame a team ľudí, ktorí ju vytvorili, sú profesioáli v tom, čo robia. Na každú našu otázku obratom reagujú a vždy sú nám nápomocní.

Dominika Hájková
zástupca riaditeľa
Pán Jimmy

Dobrý deň, s Twigsee je to zatiaľ dobré. Podarilo sa nám vytvoriť triedy a nahrať mená študentov. Mená učiteľov už boli zdieľané a veríme, že do budúceho týždňa by sme mohli rozbehnúť aj ďalšie funkcie. Ďakujeme všetkým.

Pán Jimmy
System Manager, Greenwood Groove Academy, Kenya

Už máte účet?Prihlásiť sa

Kontakt

povinné polia *