HP-Twigsee

Twigsee – most medzi rodičmi a škôlkou

Twigsee je moderný softvér prepojujúci rodičov a zamestnancov škôlky, ktorý zároveň uľahčuje administratívu učiteľom a vedeniu školy.

Twigsee
  • zjednocuje komunikačný kanál pre rodičov, učiteľov a vedenie škôlky
  • dodržuje GDPR štandardy a legislatívu, vysoká úroveň zabezpečenia dát
  • skracuje zdĺhavé administratívne agendy – správa online cez mobilný telefón
  • efektívnejší reporting, všetky informácie na jednom mieste
  • aplikácia v 4 jazykových mutáciách (čeština, slovenčina, angličtina, francúzština)

NAŠE POSLANIE

Pre deti

Rodičia môžu naviazať na aktivity, ktorým sa deti v škôlke venovali a ďalej ich doma rozvíjať.

Pre rodičov

Urobiť ich spokojnejšími s informáciami o aktivitách detí, ktoré získavajú, a zároveň spojiť všetky komunikačné kanály so škôlkou na jedno miesto.

Pre škôlky

Ušetriť čas zamestnancov a peniaze vďaka prevedeniu rutinných krokov online. Mať k dispozícii všetky reporty a informácie na jednom mieste.

Pre učiteľov

Previesť zdĺhavú rutinnú administratívu na jednu online platformu a ušetriť ich čas a nervy.

Pre spoločnosť

Preniesť administratívu v predškolskom vzdelávaní do 21. storočia – ušetriť čas a peniaze a zároveň byť viac efektívny.

TWIGSEE RIEŠENIE

  • mobilná aplikácia, ktorá je užívateľsky prívetivá, navrhnutá na mieru pre učiteľov MŠ
  • je kladený dôraz na časovú efektivitu bez použitia PC (informácie o deťoch na jedno kliknutie cez mobilný telefón)
  • počítačové rozhranie s reportingovými nástrojmi podporuje mobilnú aplikáciu, nie naopak