HP-Twigsee

Twigsee – most medzi rodičmi a škôlkou

Twigsee je moderný softvér prepojujúci rodičov a zamestnancov škôlky, ktorý zároveň uľahčuje administratívu učiteľom a vedeniu školy.

Twigsee

NAŠE POSLANIE

Pre deti

Rodičia môžu naviazať na aktivity, ktorým sa deti v škôlke venovali a ďalej ich doma rozvíjať.

Pre rodičov

Urobiť ich spokojnejšími s informáciami o aktivitách detí, ktoré získavajú, a zároveň spojiť všetky komunikačné kanály so škôlkou na jedno miesto.

Pre škôlky

Ušetriť čas zamestnancov a peniaze vďaka prevedeniu rutinných krokov online. Mať k dispozícii všetky reporty a informácie na jednom mieste.

Pre učiteľov

Previesť zdĺhavú rutinnú administratívu na jednu online platformu a ušetriť ich čas a nervy.

Pre spoločnosť

Preniesť administratívu v predškolskom vzdelávaní do 21. storočia – ušetriť čas a peniaze a zároveň byť viac efektívny.

TWIGSEE RIEŠENIE