Twigsee

ROZSAH PILOTNEJ APLIKÁCIE

 • Personalizovaný profil škôlky, jednotlivých učiteľov a žiakov s dôrazom na GDPR.
 • Priradenie žiakov k daným učiteľom - vytvorenie tried.
 • Priradenie rodičov k jednotlivým deťom (možnosť viacerých užívateľov k danému dieťaťu).
 • Možnosť učiteľa posielať informácie, správy, fotografie, príspevky na timeline všetkých / vybraných žiakov.
 • Možnosť zaškrtnutia typu aktivity u daného príspevku.
 • Jednoduché vytvorenie ankety slúžiacej ako rýchla spätná väzba od rodičov (pre prihlášky na výlety, krúžky, atď.).
 • Možnosť učiteľa posielať podklady z aplikácie ako report manažmentu škôlky.
 • Detailná karta žiaka / učiteľa s kompletnou dokumentáciou online.
 • Zapnutie či vypnutie push notifikácií zo strany rodičov.
 • Základný reporting pre škôlku.
 • Prehľadná história všetkých komunikácií pre rodičov aj škôlku - personalizovane.
 • UX riešenie – doba pre vytvorenie jedného postu učiteľovi trvá menej než 60 sek.
 • Kompatibilná pre obe platformy iOS i Android.
 • 4 jazykové mutácie – čeština, angličtina, slovenčina, francúzština.