Young family with daughter using app or watching educational video holding phone sitting on couch at home, married couple with little girl focused on smartphone doing mobile shopping or checking news

Moderná aplikácia pre predškolské zariadenia

Twigsee
 • zjednocuje komunikačný kanál pre rodičov, učiteľov a vedenie škôlky
 • dodržuje GDPR štandardy a legislatívu, vysoká úroveň zabezpečenia dát
 • skracuje zdĺhavé administratívne agendy – správa online cez mobilný telefón
 • efektívnejší reporting, všetky informácie na jednom mieste
 • aplikácia v 4 jazykových mutáciách (čeština, slovenčina, angličtina, francúzština)

ROZSAH PILOTNEJ APLIKÁCIE

 • Personalizovaný profil škôlky, jednotlivých učiteľov a žiakov s dôrazom na GDPR.
 • Priradenie žiakov k daným učiteľom - vytvorenie tried.
 • Priradenie rodičov k jednotlivým deťom (možnosť viacerých užívateľov k danému dieťaťu).
 • Možnosť učiteľa posielať informácie, správy, fotografie, príspevky na timeline všetkých / vybraných žiakov.
 • Možnosť zaškrtnutia typu aktivity u daného príspevku.
 • Jednoduché vytvorenie ankety slúžiacej ako rýchla spätná väzba od rodičov (pre prihlášky na výlety, krúžky, atď.).
 • Možnosť učiteľa posielať podklady z aplikácie ako report manažmentu škôlky.
 • Detailná karta žiaka / učiteľa s kompletnou dokumentáciou online.
 • Zapnutie či vypnutie push notifikácií zo strany rodičov.
 • Základný reporting pre škôlku.
 • Prehľadná história všetkých komunikácií pre rodičov aj škôlku - personalizovane.
 • UX riešenie – doba pre vytvorenie jedného postu učiteľovi trvá menej než 60 sek.
 • Kompatibilná pre obe platformy iOS i Android.
 • 4 jazykové mutácie – čeština, angličtina, slovenčina, francúzština.

NAŠE POSLANIE

Pre deti

Rodičia môžu naviazať na aktivity, ktorým sa deti v škôlke venovali a ďalej ich doma rozvíjať.

Pre rodičov

Urobiť ich spokojnejšími s informáciami o aktivitách detí, ktoré získavajú, a zároveň spojiť všetky komunikačné kanály so škôlkou na jedno miesto.

Pre škôlky

Ušetriť čas zamestnancov a peniaze vďaka prevedeniu rutinných krokov online. Mať k dispozícii všetky reporty a informácie na jednom mieste.

Pre učiteľov

Previesť zdĺhavú rutinnú administratívu na jednu online platformu a ušetriť ich čas a nervy.

Pre spoločnosť

Preniesť administratívu v predškolskom vzdelávaní do 21. storočia – ušetriť čas a peniaze a zároveň byť viac efektívny.

OCHRANA DÁT A GDPR

 • všetky dáta a fotografie sú považované za vysoko dôverné a zabezpečené na úrovni zabezpečenia zdravotnej a podobnej privátnej dokumentácie
 • vysoko zabezpečené servery a databázy pre zálohovanie dát
 • dáta nebudú predávané tretím stranám ani používané ku komerčným či iným účelom
 • aplikácia je plne v súlade s GDPR (vrátane implementovaných upozornení pre deti bez potvrdenia GDPR)