FAQ - na čo sa nás najčastejšie pýtate

Twigsee je skratka dvoch anglických slov „twig“ = „ratolesť“ a „see„= „vidieť“. Už chápete, čo sa tým snažíme naznačiť?  

Twigsee je mobilná aplikácia vyvinutá pre to, aby škôlky mohli rodičom sprostredkovávať všetky informácie o deťoch, ich celodenných aktivitách v škôlke a zároveň uľahčuje prácu učiteľom aj vedeniu škôlky. Ušetrí čas zamestnancom a peniaze vďaka prevedeniu rutinných krokov online. Škôlka má k dispozícii všetky reporty a informácie na jednom mieste. 

Objednávky nám zasielajte na e-mailovou adresu skolky@twigsee.com.

Všetky dáta sú chránené na zabezpečených serveroch. Aplikácia Twigsee je plne v súlade s GDPR (vrátane implementovaných upozornení pre deti bez potvrdenia GDPR).

Aplikácia je pre neobmedzené množstvo  tried, učiteľov a žiakov.

Aplikácia je vyvinutá celkom intuitívne, takže ju zvládne používať každý. Jeden príspevok učiteľa pre celú  triedu zaberie necelú minútu. 

Administračné rozhranie s reportingovými nástrojmi je prispôsobené pre desktop. To, ale slúži ako podpora mobilnej aplikácie, nie naopak.