Young family with daughter using app or watching educational video holding phone sitting on couch at home, married couple with little girl focused on smartphone doing mobile shopping or checking news

Moderní aplikace pro předškolní zařízení

Twigsee
 • sjednocený komunikační kanál pro rodiče, učitele a vedení školky
 • dodržuje GDPR standardy i legislativu, vysoká úroveň zabezpečení dat
 • zkracuje zdlouhavé administrativní agendy – správa online skrze mobilní telefon
 • omluvenky, docházka, přijímací řízení online
 • efektivnější reporting, digitalizace matriky
 • aplikace ve 4 jazykových mutacích (čeština, slovenština, angličtina, francouzština)

ROZSAH PILOTNÍ APLIKACE

 • Personalizovaný profil školky, jednotlivých učitelů a žáků s důrazem na GDPR.
 • Napárování žáků k daným učitelům - vytvoření tříd.
 • Napárování rodičů k jednotlivým dětem (možnost více uživatelů k danému dítěti).
 • Možnost učitele zasílat informace, zprávy, fotografie, příspěvky na timeline všech / vybraných žáků.
 • Možnost zaškrtnutí typu aktivity u daného příspěvku.
 • Jednoduché vytvoření ankety sloužící jako rychlá zpětná vazba od rodičů (pro přihlášky na výlety, kroužky, atp.).
 • Možnost učitele zasílat podklady z aplikace jako report managementu školky.
 • Detailní karta studenta / učitele s kompletní dokumentací online.
 • Zapnutí či vypnutí push notifikací ze strany rodičů.
 • Omluvenky, docházka
 • Online přijímací řízení, digitalizovaná matrika
 • Detailní exporty a reporting pro výkaznictví
 • Přehledná historie všech komunikací pro rodiče i školku - personalizované.
 • UX řešení – doba pro vytvoření jednoho postu učiteli trvá méně než 60 sec.
 • Kompatibilní pro obě platformy iOS i Android.
 • 4 jazykové mutace – čeština, angličtina, slovenština, francouzština.

NAŠE POSLÁNÍ

Pro děti

Rodiče mohou navázat na aktivity, kterým se děti ve školce věnovaly a dále je doma rozvíjet.

Pro rodiče

Učinit je spokojenějšími s informacemi o aktivitách dětí, které získávají, a zároveň spojit všechny komunikační kanály se školkou na jedno místo.

Pro školky

Ušetřit čas zaměstnanců a peníze díky převedení rutinních kroků online. Mít k dispozici všechny reporty a informace na jednom místě.

Pro učitele

 Převést zdlouhavou rutinní administrativu na jednu online platformu a ušetřit jejich čas a nervy. 

Pro společnost

Přenést administrativu v předškolním  vzdělávání do 21. století – ušetřit čas a peníze a zároveň být více efektivní.

OCHRANA DAT A GDPR

 • všechna data a fotografie jsou považována za vysoce důvěrná a zabezpečena v úrovni zabezpečení zdravotní a podobné privátní dokumentace
 • vysoce zabezpečené servery a databáze pro zálohování dat
 • data nebudou předávána třetím stranám ani používaná ke komerčním či jiným účelům
 • aplikace je plně v souladu s GDPR (včetně implementovaných alertů pro děti bez stvrzení GDPR)