HP-Twigsee

Twigsee - most mezi rodiči a školkou

Twigsee je moderní software propojující rodiče a zaměstnance školky, který zároveň usnadňuje administrativu učitelům i vedení školy. 

Twigsee

NAŠE POSLÁNÍ

Pro děti

Rodiče mohou navázat na aktivity, kterým se děti ve školce věnovaly a dále je doma rozvíjet.

Pro rodiče

Učinit je spokojenějšími s informacemi o aktivitách dětí, které získávají, a zároveň spojit všechny komunikační kanály se školkou na jedno místo.

Pro školky

Ušetřit čas zaměstnanců a peníze díky převedení rutinních kroků online. Mít k dispozici všechny reporty a informace na jednom místě.

Pro učitele

 Převést zdlouhavou rutinní administrativu na jednu online platformu a ušetřit jejich čas a nervy. 

Pro společnost

Přenést administrativu v předškolním  vzdělávání do 21. století – ušetřit čas a peníze a zároveň být více efektivní.

TWIGSEE ŘEŠENÍ