HP-Twigsee

Twigsee - most mezi rodiči a školkou

Twigsee je moderní software propojující rodiče a zaměstnance školky, který zároveň usnadňuje administrativu učitelům i vedení školy. 

Twigsee
  • sjednocený komunikační kanál pro rodiče, učitele a vedení školky
  • dodržuje GDPR standardy i legislativu, vysoká úroveň zabezpečení dat
  • zkracuje zdlouhavé administrativní agendy – správa online skrze mobilní telefon
  • efektivnější reporting, všechny informace na jednom místě
  • aplikace ve 4 jazykových mutacích (čeština, slovenština, angličtina, francouzština)

NAŠE POSLÁNÍ

Pro děti

Rodiče mohou navázat na aktivity, kterým se děti ve školce věnovaly a dále je doma rozvíjet.

Pro rodiče

Učinit je spokojenějšími s informacemi o aktivitách dětí, které získávají, a zároveň spojit všechny komunikační kanály se školkou na jedno místo.

Pro školky

Ušetřit čas zaměstnanců a peníze díky převedení rutinních kroků online. Mít k dispozici všechny reporty a informace na jednom místě.

Pro učitele

 Převést zdlouhavou rutinní administrativu na jednu online platformu a ušetřit jejich čas a nervy. 

Pro společnost

Přenést administrativu v předškolním  vzdělávání do 21. století – ušetřit čas a peníze a zároveň být více efektivní.

TWIGSEE ŘEŠENÍ

  • navrženo jako mobilní aplikace s UX a UI na míru pro učitele MŠ
  • use casy odrážejí potřeby na časovou efektivitu bez použití PC
  • desktop administrační rozhraní s reportingovými nástroji podporuje mobilní aplikaci, nikoli naopak